Księgowość w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Księgowość w Wielkiej Brytanii to usługa, której teraz potrzebujesz? Zastanawiasz się, czy prowadzenie firmy w UK po Brexicie nadal się...
Księgowość w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Księgowość w Wielkiej Brytanii to usługa, której teraz potrzebujesz? Zastanawiasz się, czy prowadzenie firmy w UK po Brexicie nadal się opłaca? Szukasz informacji o tym, jak obecnie wygląda handel z UK i jakie zmiany dotknęły podmiotów, które współpracują z angielskimi przedsiębiorstwami w 2021 roku? Jesteś we właściwym miejscu. Poniższe kompendium to pigułka informacyjna, która odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące tego, jak prowadzić księgowość spółki LTD w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

W kolejnych częściach materiału znajdziesz opracowanie m.in. takich zagadnień jak:

 • Podatki po Brexicie
 • Podatki i składki w Wielkiej Brytanii w 2021 r.
 • Brexit a podatek VAT
 • Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii 2021 a VAT
 • Wyjazd do pracy w Anglii po Brexicie
 • Pozwolenie na pracę w UK po Brexicie
 • Koszt zatrudnienia pracownika w UK w 2021 r.

Księgowość w Wielkiej Brytanii, UK, Anglii po Brexicie

Poradnik przygotowaliśmy w oparciu o najczęściej powtarzające się zapytania, jakie otrzymywaliśmy od osób, które prowadzą spółkę LTD w Wielkiej Brytanii, posiadają oddziały firm w Wielkiej Brytanii lub których pracownicy podróżują/świadczą usługi w Wielkiej Brytanii. 

Odniesienia do materiałów źródłowych dla poszczególnych zagadnień znajdziesz na końcu każdej sekcji poradnika.

Zakres tematyczny niniejszego kompendium, to księgowość w Wielkiej Brytanii (naprzemiennie okraślana również księgowość w UK i księgowość w Anglii) po Brexicie.

Zapraszamy do lektury.

 

Brexit. Co musisz wiedzieć?

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej (https://www.gov.uk/brexit).

Oznacza to przede wszystkim wyjście tego kraju z jednolitego rynku i unii celnej oraz utratę praw wynikających z członkostwa w UE. 

W praktyce, ten krok Wielkiej Brytanii to ogromne zmiany dla milionów osób, które żyją w tym kraju lub są z nim związane przez sprawy zawodowe lub prywatne. Jako księgowi, w naszym poradniku koncentrujemy się na tych zmianach związanych z Brexitem, które interesują przedsiębiorców – zarówno po stronie brytyjskiej, jak i po stronie polskiej.

 

Czytaj więcej na temat: Brexit z umową handlową – studia, praca, pobyt, biznes w Wielkiej Brytanii

 

Podatki w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Do najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy, który prowadzi spółkę LTD w Wielkiej Brytanii należy dotrzymywanie terminów rozliczeń raz dokonywanie płatności na poczet podatku dochodowego i składek na NIN. Z zapytań, które otrzymujemy wynika, że wiele osób obawia się wzrostu obciążeń fiskalnych w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Niesłusznie – podatki po Brexicie oscylują wokół poziomu z lat ubiegłych.

 

Podatki i składki w Wielkiej Brytanii 2021

Bieżący rok podatkowy w UK (2021/2022) to pierwszy “pełny” rok podatkowy po Brexicie. Rozpoczął się 6 kwietnia 2021 r. i zakończy się 5 kwietnia 2022 r. 

W roku podatkowym 2021/2022 w Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku wynosi 12 570 funtów. Progi podatkowe są następujące:

 

Wysokość dochodu rocznego Stawka podatkowa
1 GBP – 12 570 GBP 0 proc.
12 571 GBP – 50 270 GBP 20 proc.
50 271 GBP – 150 000 GBP 40 proc.
Powyżej 150 000 GBP 45 proc.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne w roku podatkowym 2021/2022 to zagadnienie nieco bardziej skomplikowane. Wysokość składki zależy bowiem od kategorii podatkowej, w jakiej znajduje się konkretna osoba. Brytyjskie przepisy wyróżniają aż 7 takich kategorii. Większość podatników mieści się w kategorii A. Sprawdź wysokość obowiązującej Cię składki w szczegółowym opracowaniu, do którego link podajemy poniżej.

 

Czytaj więcej na temat: Podatki i składki w UK 2021/2022

 

Koszty w spółce LTD 2021

Dla każdego podatnika w Wielkiej Brytanii jedną z najważniejszych kwestii związanych z rozliczeniem jest możliwość obniżenia należnego do zapłacenia podatku dochodowego. W tym celu pomocne może być umiejętne zarządzanie wydatkami, jakie firma lub pracownik ponosi w związku z wykonywanymi obowiązkami. Płatności firmowe, które można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu spółki LTD lub koszty pracownicze, mogą znacząco obniżyć podstawę opodatkowania. 

Po Brexicie zasady zaliczania kosztów w spółce LTD oraz kosztów pracowniczych pozostały niezmienione. Naturalnie, podobnie jak w latach poprzednich, w 2021 i 2022 r. nie każda płatność i wydatek dokonywana z konta firmowego może zostać zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodu. 

W samodzielnym rozstrzygnięciu, czy dany wydatek można zaliczyć do kosztów w spółce LTD, pomocna jest znajomość dwóch kluczowych kryteriów. Pierwsze kryterium dotyczy tego, czy dany wydatek był niezbędny dla prowadzenia firmy lub wykonania pracy. Drugie dotyczy tego, czy cała wydana suma została poświęcona na cel firmowy lub zawodowy.

 

Czytaj więcej na ten temat: Koszty w spółce LTD – zasady zaliczania, przykładowe koszty uzyskania przychodu

 

Brexit a podatki 2021 – odpisy kapitałowe

Podstawę opodatkowania mogą zmniejszyć także odpisy kapitałowe. W świetle brytyjskich przepisów są one kosztem uzyskania przychodu. 

Jakiego rodzaju wydatki można zaliczyć jako odpis kapitałowy? Wśród najważniejszych przykładów należy wymienić m.in. przedmioty niezbędne do prowadzenia działalności, koszty maszyn, urządzeń i wyposażenie oraz koszt ich montażu. Pełna lista obejmuje bardzo wiele kategorii i precyzyjnie wyjaśnia, jakie wydatki nie będą uprawniały do ulgi.

 

Czytaj więcej: Koszty w spółce LTD – czym są odpisy kapitałowe, co można zakwalifikować

 

Podatek od zysków kapitałowych w Wielkiej Brytanii 2021

Wielu spośród przedsiębiorców, którzy pytają nas o podatki po Brexicie prosi także o aktualne informacje dotyczące podatku od zysków kapitałowych.

Przypomnijmy, że podatek od zysków kapitałowych dotyczy osób, które wskutek zbycia aktywów zarobią w skali roku więcej niż wynosi kwota wolna od podatku od zysków kapitałowych. O jakich konkretnie transakcjach mowa? Przede wszystkim sprzedaży, darowizny lub zamiany. Podatek obejmuje także uzyskane odszkodowania.

Jakie aktywa podlegają opodatkowaniu? Będą to m.in. przedmioty osobiste o dużej wartości, niektóre nieruchomości i grunty, ale także np. akcje oraz kryptowaluty. 

W roku podatkowym 2021/2022 kwota wolna od podatku od zysków kapitałowych wynosi 12 300 funtów lub 6 150 GBP dla funduszy powierniczych. Stawka podatku od zysków kapitałowych jest powiązana z dochodem. Szczegółowe dane znajdziesz klikając w link poniżej.

 

Czytaj więcej na ten temat: Podatek od zysków kapitałowych – wszystko co musisz wiedzieć

 

Księgowość w Wielkiej Brytanii (UK, Anglii) Kompendium podatkowe – obowiązki i sprawozdania

Jakie inne obowiązki formalne dotyczą przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii? Wśród najważniejszych należy wymienić prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz terminowe złożenie stosownych sprawozdań i deklaracji. Firmy zatrudniające pracowników dodatkowo są zobligowane do sporządzenia rozliczenia wynagrodzeń pracowników.

Szczegółowe omówienie zakresu m.in. Annual Accounts i Confirmation Statement oraz systemu PAYE znajdziesz w osobnym poradniku – kompendium przygotowanym z myślą o dyrektorach spółek Limited.

 

Czytaj więcej: Kompendium podatkowe dla firmy w Wielkiej Brytanii – o czym powinien pamiętać każdy dyrektor spółki LTD.

 

VAT w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Księgowość w Wielkiej Brytanii w dużej mierze dotyczy podatku VAT. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Brexit a VAT 2021

To zagadnienie, które dotyczy tylko części przedsiębiorców. Kto dokładnie i w jakiej sytuacji ma obowiązek rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii? Zgodnie z obowiązującymi przepisami – przede wszystkim każda brytyjska firma, której wysokość obrotu przekracza 85 tys. funtów w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Co ważne, jest to kryterium kluczowe, ale wskazań do rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii w 2021 r. jest więcej – szczegółowe omówienie znajdziesz w materiale podlinkowanym poniżej.

 

Brexit a rejestracja do VAT 2021 – firmy spoza Wielkiej Brytanii

Jak wygląda kwestia rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii w 2021 r. dla firm z innych krajów, w tym z Polski? Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują, że te firmy, które nie posiadają siedziby na terenie Wielkiej Brytanii, ale dostarczają do tego kraju towary lub świadczą w nim usługi dla osób fizycznych, mają obowiązek rejestracji jako płatnik VAT w UK niezależnie od wysokości dochodu.

Szczegółowe opracowanie zagadnienia “Brexit a VAT 2021” znajdziesz w linku poniżej. Odpowiadamy w nim najważniejsze pytania związane z tym tematem, m.in. 

 • Jak obliczyć wysokość obrotu powyżej którego istnieje obowiązek rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii w 2021 r.
 • Kiedy dokładnie firma staje się płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii
 • Jakie są najważniejsze obowiązki płatnika VAT w Wielkiej Brytanii w 2021 r.

 

Księgowość w Wielkiej Brytanii – Czytaj więcej na temat: Brexit a VAT 2021. Rejestracja do VAT w Wielkiej Brytanii 2021 – kiedy się zarejestrować, kto musi się zarejestrować, obowiązki płatnika VAT w Wielkiej Brytanii

 

Księgowość w Wielkiej Brytanii – Handel z UK – jak rozliczyć VAT w Wielkiej Brytanii 2021

Po Brexicie obowiązują nowe zasady rozliczania podatku VAT dla przedsiębiorców handlujących z Wielką Brytanią. Jakie zmiany zaszły w tym zakresie i jak poprawnie rozliczyć VAT w Wielkiej Brytanii w 2021 r.?

Sprzedawanie towarów magazynowanych na terenie Wielkiej Brytanii w 2021 r. oznacza obowiązek rejestracji do VAT i rozliczenia podatku od każdej transakcji z klientem z Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej. Obowiązek dotyczy każdej transakcji, niezależnie od jej wartości.

W przypadku sprzedaży towarów znajdujących się w magazynach poza terenem Wielkiej Brytanii, sposób rozliczenia VAT po Brexicie zależy od wartości przesyłki. 

Ważna zmiana w zakresie rozliczenia VAT w Wielkiej Brytanii w 2021 r. dotyczy przesyłek o niskiej wartości. Od 1 stycznia br. zostało bowiem zniesione zwolnienie z podatku VAT dla przesyłek o wartości poniżej 15 GBP (LVCR).

Odrębnym, ale również bardzo ważnym zagadnieniem jest kwestia rozliczenia sprzedaży B2B do klientów będących płatnikami VAT w Wielkiej Brytanii. 

Szczegółowe informacje o rozliczeniu VAT w każdym z powyższych przypadków znajdziesz w opracowaniu “Jak rozliczyć VAT po Brexicie”.

 

Czytaj więcej na temat: Handel z Wielką Brytanią po Brexicie. Jak rozliczyć VAT UK w 2021 r.?

 

Sprzedaż internetowa w Wielkiej Brytanii – VAT po Brexicie

Zmiany, jakie zaszły w rozliczeniu VAT w Wielkiej Brytanii w 2021 r. dotyczą w sposób szczególny trzech grup przedsiębiorców. Nowe regulacje obejmują tych, których firmy zajmują się:

 • dostawą towaru z Irlandii Północnej do podmiotów, które nie są płatnikami VAT w UE
 • dostawą towarów z UE do podmiotów, które nie są płatnikami VAT w Irlandii Północnej
 • dostawą towarów o niskiej wartości do Irlandii Północnej lub UE z państw spoza UE i Irlandii Północnej (w tym z Wielkiej Brytanii, Anglii, Szkocji i Walii).

Pełne opracowanie zagadnienia rozliczenia VAT w e-commerce w 2021 r. można znaleźć w poniższym materiale źródłowym. Tekst “Pakiet zmian dla e-commerce” zawiera informacje m.in. o wprowadzeniu wspólnego progu sprzedaży B2C dla całej UE, imporcie One Stop Shop, nowych rozwiązaniach ułatwiających raportowanie i płatności One Stop Shop a także księgowaniu odroczonego VAT.

 

Czytaj więcej: “VAT po Brexicie w sprzedaży internetowej. Pakiet zmian VAT w e-commerce w 2021 r.”

 

Sprzedaż usług elektronicznych w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Przy rozliczeniu sprzedaży usług elektronicznych w Wielkiej Brytanii w 2021 r. najistotniejsze informacje, jakie musimy ustalić, to lokalizacja konsumenta usługi oraz to, kim jest odbiorca usługi: osobą prywatną czy przedsiębiorcą.

W przypadku firmy brytyjskiej, która sprzedaje usługę poza Wielką Brytanią, należy w pierwszej kolejności sprawdzić jakie przepisy obowiązują w kraju odbiorcy. Konieczna może być rejestracja do VAT.

Jeżeli siedziba sprzedającego mieści się poza Wielką Brytanią, a usługi świadczone są na terenie Wielkiej Brytanii, musisz zarejestrować się do jako płatnik w Wielkiej Brytanii i rozliczyć VAT brytyjski.

Definicja usług elektronicznych i obszerna listę przykładów konkretnych usług, które można do nich zaliczyć została zamieszczona w materiale “VAT od sprzedaży usług elektronicznych”. Tekst zawiera także m.in. wyjaśnienie, jak opodatkować usługi edukacyjne, oraz pokazuje, jak określić miejsce opodatkowania usług świadczonych przez portale internetowe.

 

Czytaj więcej: Sprzedaż usług elektronicznych. Jak naliczyć i rozliczyć VAT

Księgowość w Wielkiej Brytanii dla branży IT, on-line, freelancerów, agencji… – sprawdź cennik księgowości.

Pracownicy w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zakończyło okres swobodnego przemieszczania się obywateli między krajami członkowskimi UE a Wielką Brytanią. Po Brexicie zarówno imigranci chcący podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, jak i osoby, które chcą zatrudnić w Wielkiej Brytanii pracownika z zagranicy muszą dostosować się do nowych przepisów imigracyjnych. Komu jest potrzebna wiza pracownicza UK?

 

Praca w Wielkiej brytanii po Brexicie – wiza pracownicza UK

Od 1 stycznia 2021 r. obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym Polski), który chce pracować w Wielkiej Brytanii musi posiadać wizę pracowniczą UK. Dokument musi zawierać aktualne zdjęcie i dane biometryczne. O wizę można aplikować przez internet.

Zwolnione z obowiązku posiadania wizy pracowniczej UK są osoby, które mieszkały na stałe w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku. Muszą one jednak uzyskać status osoby osiedlonej. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do programu osiedleńczego.

 

Czytaj więcej na temat: Praca w Wielkiej Brytanii po Brexicie – nowy system imigracyjny

 

Jak zdobyć wizę pracowniczą UK? 

Pracowników wykwalifikowanych, którzy chcieliby przenieść się do pracy w Wielkiej Brytanii obowiązuje tzw. system punktowy. Kryteria brane pod uwagę obejmują m.in. wysokość wynagrodzenia w danym zawodzie i stanowisku oraz posiadane umiejętności. Niezbędna jest także znajomość języka angielskiego, którą należy potwierdzić zdając specjalny test. Ostatnim warunkiem jest udokumentowanie aktualnej, potwierdzonej przez brytyjskiego pracodawcę oferty zatrudnienia.

Z kolei brytyjski pracodawca, który chce zatrudnić specjalistę spoza Wielkiej Brytanii, musi w tym celu uzyskać licencję sponsora. Wniosek w tej sprawie można złożyć przez internet.

 

Czytaj więcej na temat: Jak zatrudnić obywatela UE w Wielkiej Brytanii po Brexicie?

 

Dyrektor spółki LTD w UK – szczególny rodzaj pracownika

Warto pamiętać, że w świetle brytyjskich przepisów dyrektor spółki LTD, który jest zarejestrowany w systemie ewidencji wynagrodzeń PAYE, jest traktowany przez urząd jak pracownik. Oznacza to, że obowiązują go te same przepisy, co każdego “etatowego” pracownika brytyjskiej firmy. Musi więc spełnić warunki dotyczące wizy pracowniczej lub statusu osoby osiedlonej, jeżeli chce podjąć lub kontynuować pracę w Wielkiej Brytanii.

 

Koszty zatrudnienia pracownika w UK po Brexicie

Choć wielu przedsiębiorców obawiało się zmian w tym obszarze, Brexit nie spowodował wzrostu kosztów ponoszonych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika w Wielkiej Brytanii. Stawki podatkowe oraz wysokość składek na ubezpieczenie i emerytalnych oscylują wokół poziomu z lat ubiegłych.

Na koszt zatrudnienia pracownika z zagranicy w UK po Brexicie wpłynęły wyłącznie koszty proceduralne, związane z uzyskaniem dla pracownika wizy pracowniczej lub uzyskaniem settled status dla osoby osiedlonej.

 

Czytaj więcej na temat: Zasady zatrudniania w UK po Brexicie. Co musisz wiedzieć?

 

Księgowość w Wielkiej Brytanii dla spółki LTD po Brexicie – konsultacje

Zmiany wywołane przez Brexit w obszarze prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii, handlu z Wielką Brytanią i podejmowania pracy w tym kraju mogą stanowić wyzwanie dla osób związanych z międzynarodowym biznesem. Nowe warunki gospodarcze po Brexicie to w sposób naturalny pewne utrudnienia w jednych obszarach, ale i nowe szanse w innych. 

Jeżeli potrzebujesz konsultacji dotyczącej księgowości spółki LTD w Wielkiej Brytanii po Brexicie lub zagadnień pokrewnych, zapraszamy do kontaktu. Udzielamy porad w następującym zakresie:

 

 • księgowość w Wielkiej Brytanii dla spółki LTD po Brexicie,
 • rejestracja spółki LTD po Brexicie,
 • zmiany podatku VAT UK po Brexicie,
 • sprzedaż do UK po Brexicie,
 • zatrudnienie w UK po Brexicie.

Related Posts

Leave a reply