Podatek od zysków kapitałowych – wszystko co musisz wiedzieć

Jeśli zarobiłeś na sprzedaży aktywów więcej niż wynosi roczna kwota wolna od podatku, będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych....
Podatek od zysków kapitałowych – wszystko co musisz wiedzieć

Jeśli zarobiłeś na sprzedaży aktywów więcej niż wynosi roczna kwota wolna od podatku, będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się, jakie są stawki podatkowe, które aktywa są nim objęte i w jakich sytuacjach możesz być zwolniony z obowiązku podatkowego.

 

Kiedy musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych?

Podatek od zysków kapitałowych jest naliczany, kiedy zbywasz aktywa o zwiększonej wartości w wyniku:

 • sprzedaży,
 • darowizny,
 • zamiany,
 • uzyskania odszkodowania.

Oznacza to, że jeśli nabyłeś dany przedmiot za 500 GBP, a sprzedajesz go za 1500 GBP, będziesz musiał zapłacić podatek od kwoty 1000 GBP, która stanowi Twój zysk (1500 GBP  – 500 GBP).

 

Za co musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych?

Aktywa objęte podatkiem od zysków kapitałowych to m.in.:

 • przedmioty osobiste o wartości powyżej 6 000 GBP (z wyłączeniem samochodów),
 • nieruchomości, których nie wykorzystujesz w celach mieszkaniowych,
 • nieruchomości, które wykorzystujesz jednocześnie w celach mieszkaniowych i biznesowych,
 • akcje nienależące do Twojego indywidualnego konta oszczędnościowego (ISA lub PEP),
 • aktywa biznesowe tj. grunty, nieruchomości, sprzęt, akcje itp.,
 • kryptowaluty.

Warto pamiętać, że podatkiem nie są objęte akcje ISA i PEP, obligacje państwowe oraz wygrane w grach losowych.

 

Ile wynosi kwota wolna od podatku od zysków kapitałowych?

W 2021 roku kwota wolna od podatku od zysków kapitałowych wynosi:

 • 12 300 GBP,
 • 6 150 GBP dla funduszy powierniczych (trustów).

W zależności od tego, jakie aktywa zbywasz, możesz również zmniejszyć należny podatek, odliczając od niego poniesione straty lub korzystając z dodatkowych ulg.

Jak rozliczać darowizny?

Darowizny dla współmałżonka

Darowizny między małżonkami lub osobami będącymi w formalnym związku partnerskim co do zasady nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych. Wyjątkiem są sytuacje kiedy:

 • małżonkowie są w separacji i pozostają w niej w czasie całego roku podatkowego (od 6 kwietnia br. do 5 kwietnia roku następnego),
 • darowizna została przekazana w celach biznesowych.

Jeśli osoba obdarowywana zdecyduje się w przyszłości zbyć przedmiot darowizny, będzie musiała zapłacić podatek na normalnych zasadach. W takiej sytuacji zysk podlegający opodatkowaniu jest liczony jako różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a wartością darowizny w momencie jej otrzymania. 

Darowizny dla fundacji charytatywnej

W przypadku darowizn dla fundacji charytatywnych podatek od zysków kapitałowych nie obowiązuje. Jeśli jednak chcesz takiej fundacji coś sprzedać, zysk będzie liczony od kwoty sprzedaży, nie od rynkowej wartości przedmiotu.

 

Jakie stawki podatkowe obowiązują?

Stawka podatku od zysków kapitałowych zależy od stawki podatku dochodowego. 

Jeśli obowiązuje Cię wyższa stawka podatku dochodowego, Twój podatek od zysków wyniesie:

 • 28% od zysków z nieruchomości mieszkalnej,
 • 20% od zysków z innych aktywów.

Jeśli obowiązuje Cię podstawowa stawka podatku dochodowego, a suma Twoich dochodów i zysków ze sprzedaży nie przekroczy 50 000 GBP, zapłacisz:

 • 18% od zysków z nieruchomości mieszkalnej,
 • 10% od zysków z innych aktywów.

Przykład

Jeśli zarobiłeś 20 000 GBP w ciągu roku i sprzedałeś aktywa z zyskiem w wysokości 12 600 GBP, musisz zapłacić 10% podatku dochodowego od kwoty 300 GBP. Jak to obliczyć?

20 000 GBP [dochód] + (12 600 GBP [zysk ze sprzedaży] – 12 300 GBP [kwota wolna od podatku]) = 20 300 GBP

 

Jak zgłosić i zapłacić należny podatek od zysków kapitałowych?

Aby zgłosić zyski kapitałowe ze sprzedaży lub zbycia aktywów, będziesz musiał zebrać szczegółowe informacje na temat:

 • wartości zysku lub straty kapitałowej,
 • kwoty zakupu i sprzedaży,
 • daty przejęcia na własność i sprzedaży,
 • ewentualnych dodatkowych kosztów transakcyjnych, przysługujących Ci ulg podatkowych itp. 

W przypadku aktywów innych niż nieruchomości mieszkalne możesz zapłacić należny podatek bezpośrednio po zbyciu przedmiotu za pośrednictwem serwisu online Capital Gains Tax lub w kolejnym roku podatkowym wypełniając formularz Self Assessment tax returns.

Niezależnie od tego, w jaki sposób zgłosisz obowiązek podatkowy HMRC skontaktuje się z Tobą i przekaże Ci informacje jak dokonać płatności. 

Jeśli obowiązek podatkowy powstał na skutek sprzedaży nieruchomości mieszkalnej po 6 kwietnia 2020 roku, musisz zgłosić i zapłacić podatek od zysków kapitałowych w ciągu 30 dni od daty sprzedaży za pośrednictwem serwisu online Capital Gains Tax. Przekroczenie tego terminu może spowodować, że HMRC powiększy należny podatek o ustawowe odsetki lub nałoży na Ciebie dodatkową karę finansową. 

 

Potrzebujesz porady?

Kwestie podatkowe spędzają sen z oczu niejednemu przedsiębiorcy. Jeśli nie jesteś pewien jak obliczyć podatek od zysków kapitałowych lub z jakiej ulgi możesz skorzystać, skontaktuj się z nami. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną i kompleksowe doradztwo dotyczące prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Zadbamy o to, żebyś zgłosił sprzedaż aktywów w odpowiednim miejscu i zapłacił należny podatek w terminie.

 

Related Posts

Leave a reply