Automatic enrolment – na czym polega automatyczna rejestracja pracowników do zakładowego planu emerytalnego?

Jednym ze sposobów oszczędzania na emeryturę w Wielkiej Brytanii są tzw. workplace pensions scheme, czyli zakładowe plany emerytalne. Każda firma,...
Automatic enrolment – na czym polega automatyczna rejestracja pracowników do zakładowego planu emerytalnego?

Jednym ze sposobów oszczędzania na emeryturę w Wielkiej Brytanii są tzw. workplace pensions scheme, czyli zakładowe plany emerytalne. Każda firma, która zatrudnia osoby w UK w ramach umowy o pracę ma obowiązek posiadać taki plan. Dowiedz się, jak wygląda procedura automatycznej rejestracji pracowników do programu emerytalnego (automatic enrolment) oraz jakiej wysokości składki należy odprowadzać.

 

Czym są pracownicze plany emerytalne?

Program workplace pensions scheme zakłada, że część zarobków pracownika jest automatycznie odprowadzana na poczet jego przyszłej emerytury. W składkach partycypują w różnych częściach: pracodawca, pracownik i rząd. Wysokość składki zależy od:

 • konkretnego systemu emerytalnego wybranego przez pracodawcę,
 • tego czy pracownik został automatycznie zapisany do programu emerytalnego (automatic enrolment), czy dołączył do niego dobrowolnie (opt-in).

 

Automatic enrolment – kogo obejmuje automatyczna rejestracja do programu emerytalnego?

Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia swojego pracownika do programu emerytalnego i opłacania części jego składek jeśli zatrudniana osoba:

 • posiada status pracownika (worker),
 • ukończyła 22 rok życia i nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego,
 • zarabia co najmniej 10 000 GBP rocznie i nie mniej niż:
  • 520 GBP miesięcznie,
  • 120 GBP tygodniowo,
  • 480 GBP w ciągu 4 tygodni,
 • pracuje na terenie Wielkiej Brytanii.

Procedura automatic enrolment nie obowiązuje jeśli pracownik nie spełni którejś z powyższych zasad lub:

 • jest w trakcie okresu wypowiedzenia,
 • posiada zaświadczenie, że przysługuje mu zasiłek dożywotni (lifetime allowance protection),
 • pobiera już emeryturę, która kwalifikuje się do automatic enrolment,
 • otrzymał jednorazową wypłatę z zakładowego programu emerytalnego (winding up lump sum) i zatrudnił się ponownie w tej samej firmie ciągu 12 miesięcy od otrzymania tej wypłaty,
 • dobrowolne zrezygnował z zakładowego programu emerytalnego ponad 12 miesięcy przed datą przejścia na emeryturę,
 • pochodzi z państwa członkowskiego UE i korzysta z transgranicznego programu emerytalnego UE.

Automatyczna rejestracja do programu emerytalnego nie dotyczy również partnerów w spółkach LLP oraz dyrektorów firm (nieposiadających kontaktu), którzy w ramach prowadzonej działalności zatrudniają min. jedną osobę.

 

Obowiązki pracodawcy po automatic enrolment

Po zgłoszeniu pracownika do zakładowego programu emerytalnego pracodawca ma obowiązek powiadomić go o:

 • dacie przystąpienia do programu
 • rodzaju wybranego programu emerytalnego oraz instytucji prowadzącej,
 • wysokości składek wraz z informacją, jaką część opłaca pracownik a jaką pracodawca,
 • warunkach rezygnacji z programu,
 • wysokości ulgi podatkowej (jeśli dotyczy).

 

Wysokość składki emerytalnej 

W większości programów automatic enrolment należy odprowadzać składki od sumy, rocznych zarobków w kwocie od 6240 GBP do 50 000 GBP przed opodatkowaniem. Na poczet zarobków uwzględnia się wpływy tj.:

 • wynagrodzenie podstawowe,
 • dodatkowe premie i prowizje,
 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek macierzyński, ojcowski lub adopcyjny.

Od kwietnia 2019 minimalna wysokość składek wynosi 8%, z czego 3% płaci pracodawca, a 5% jest odprowadzane z pensji pracownika. Kwoty te mogą być oczywiście wyższe w zależności od systemu emerytalnego. Jeśli pracodawca wpłaca kwotę wystarczającą do pokrycia całej stawki, wówczas wkład pracownika może zostać zmniejszony. 

Dodatkowo pracownik może skorzystać z ulgi podatkowej od prywatnych składek emerytalnych o równowartości 100% jego rocznych zarobków. Ulga przyznawana jest automatycznie jeśli:

 • pracodawca pobiera składki z pensji przed potrąceniem podatku dochodowego,
 • stawka podatku dochodowego wynosi 20% (lub 19% w Szkocji),
 • program emerytalny jest zarejestrowany w HMRC.

 

Rezygnacja z planu emerytalnego

Pracownik w każdej chwili może dobrowolnie zrezygnować z zakładowego programu emerytalnego, do którego został automatycznie zapisany przez pracodawcę. Jeżeli rezygnacja nastąpi w ciągu 1 miesiąca, przysługuje mu pełen zwrot opłaconej do tej pory składki. 

Pracodawca ma obowiązek rejestracji pracowników w programie (nawet tych, którzy z niego wystąpili) co 3 lata, licząc od daty pierwszej rejestracji. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracownik wypisał się z programu w ciągu 12 miesięcy przed datą ponownego zapisania się.

 

Dowiedz się więcej o planach emerytalnych

Jesteś zatrudniony przez brytyjską spółkę i chcesz szybko sprawdzić ile dokładnie będzie wynosić Twoja składka emerytalna? Możesz skorzystać ze specjalnego kalkulatora polecanego przez rządowy serwis gov.uk. Jeśli prowadzisz firmę w UK i potrzebujesz porady prawnej dotyczącej pracowniczych planów emerytalnych, skontaktuj się z nami już dziś. Wskażemy Ci najlepsze rozwiązania dopasowane do potrzeb Twojej firmy i pracowników oraz pomożemy załatwić wszystkie formalności związane z automatic enrolment.

 

Related Posts

Leave a reply