oak&berry logo, biuro księgowe w Wielkiej Brytanii

Rozliczenie zerowe spółki LTD

Chcesz rozliczyć Twoją „uśpioną” spółkę Ltd?

Zamów Pakiet Rozliczenie Zerowe Spółki.

PAKIET ROZLICZENIE ZEROWE SPÓŁKI

Dormant accounts + Confirmation Statement

320 GBP

Oak & Berry

ROZLICZENIE ZEROWE SPÓŁKI LTD

Jesteś dyrektorem w spółce LTD i zastanawiasz się, jak rozliczyć spółkę, która nie prowadzi działalności / sprzedaży?

Spółki Ltd nie da się zawiesić w taki sposób, jak zawiesza się jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną w Polsce. Zamiast tego, w określonych sytuacjach można ją uśpić. Wyjaśniamy, co należy wiedzieć o rozliczeniu zerowym w spółkach uśpionych (Dormant Company Accounts).

Rozliczenie zerowe spółki LTD, która nie prowadzi działalności

Rozliczenie spółki Ltd, która nie prowadzi działalności to tzw. rozliczenie zerowe „uśpionej” spółki dormant company. Dormant companies są zobowiązane do składania rocznych raportów w Companies House. Minimum raz w roku należy złożyć:

  • Deklarację zgodności (Confirmation Statement);
  • Uproszczone rozliczenie zerowe spółki (Dormant Accounts).

DORMANT COMPANY. KIEDY MOŻNA ZAWIESIĆ SPÓŁKĘ?

Spółka Ltd może zostać zawieszona (przejść w stan uśpienia), kiedy nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada żadnych innych dochodów np. z inwestycji.

W praktyce dormant company nie może podejmować czynności takich jak:

  • Handel (kupno i sprzedaż towarów i usług),
  • Wynajem nieruchomości,
  • Działania reklamowe,
  • Zatrudnienie pracowników,
  • Pobieranie odsetek od inwestycji,
  • Wypłata wynagrodzenia dyrektorowi/dyrektorom,
  • Wypłata dywidend udziałowcom,
  • Generowanie jakiegokolwiek dochodu z innych źródeł.

Więcej informacji na temat Dormant Companies znajdziesz w artykule na blogu Oak & Berry.

Oak & Berry