Uśpienie spółki LTD. Co to jest dormant company?

Jesteś dyrektorem w spółce LTD i zastanawiasz się, w jaki sposób możesz zawiesić jej działalność? Na pewno nie musisz całkowicie...
Uśpienie spółki LTD. Co to jest dormant company?

Jesteś dyrektorem w spółce LTD i zastanawiasz się, w jaki sposób możesz zawiesić jej działalność? Na pewno nie musisz całkowicie zamykać spółki LTD (o czym piszemy w naszej Bazie Wiedzy), ale odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Spółki LTD nie da się bowiem zawiesić tak samo jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. W określonych sytuacjach można ją jednak uśpić. Wyjaśniamy, jak to zrobić i co należy wiedzieć o spółkach uśpionych (dormant company).

Dormant company – na czym polega uśpienie spółki LTD?

Spółka LTD może przejść w stan uśpienia, kiedy jest nieaktywna, tzn. nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada żadnych innych dochodów np. z inwestycji. W praktyce dormant company nie może podejmować czynności takich jak:

 • handel (kupno i sprzedaż towarów i usług),
 • wynajem nieruchomości, 
 • działania reklamowe, 
 • zatrudnienie pracowników,
 • pobieranie odsetek od inwestycji,
 • wypłata wynagrodzenia dyrektorowi,
 • wypłata dywidend udziałowcom,
 • generowanie jakiegokolwiek dochodu z innych źródeł.

Dormant company a HMRC

Z punktu widzenia HMRC spółka będzie uśpiona jeśli:

 • nie prowadzi handlu nie i ma żadnych przychodów z innych źródeł;
 • jest nowo założoną spółką, która jeszcze nie rozpoczęła działalności gospodarczej;
 • działa jako stowarzyszenie lub organizacja charytatywna nieposiadająca osobowości prawnej i jest zobowiązana do zapłacenia mniej niż 100 GBP podatku dochodowego od osób prawnych;
 • prowadzi działalność związaną zarządzaniem mieszkaniami.

Jeśli Twoja firma uzyska status dormant, nie będziesz musiał płacić podatku dochodowego od osób prawnych, ani składać rocznej deklaracji podatkowej (Company Tax Return).

Dormant company a Companies House

Companies House (odpowiednik polskiego KRS) stosuje nieco bardziej rygorystyczną definicję spółek uśpionych. Aby uzyskać taki status, firma nie może ponosić żadnych istotnych transakcji w roku budżetowym. Za istotne uznaje się wszystkie operacje finansowe wymagające wprowadzenia do ewidencji księgowej z wyjątkiem:

 • opłat rejestracyjnych wnoszonych do Companies House;
 • kar nałożonych na spółkę za spóźnione składanie sprawozdań przez HMRC;
 • należności z tytułu udziałów w spółce powstałych w momencie rejestracji.

Jak przenieść spółkę LTD w stan uśpienia?

Aby zmienić status spółki na dormant, trzeba zgłosić ten fakt do HMRC. Możesz zrobić to telefonicznie lub korespondencyjnie. Od tego momentu spółka LTD będzie uznawana przez HMRC za uśpioną. Do czasu wznowienia działalności nie będziesz musiał się już kontaktować z tym urzędem. O przejściu w stan uśpienia nie trzeba informować Companies House aż do momentu rocznego rozliczenia.

Obowiązki dormant company

Dormant companies nie są zwolnione z obowiązku składania rocznych raportów w Companies House. Minimum raz w roku należy złożyć:

 • deklarację zgodności (confirmation statement);
 • uproszczone rozliczenie spółki uśpionej (dormant accounts).

Dormant companies, które kwalifikują się jako małe firmy, nie mają obowiązku składania pełnych sprawozdań rocznych zawierających raport z audytu. Cała procedura jest więc prostsza i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Trzeba jednak stale pilnować, aby na kontach firmowych nie powstały żadne istotne transakcje. Spółka nie może rozliczać faktur, wypłacać wynagrodzeń pracownikom, ani dywidend udziałowcom itp. Każda taka operacja spowoduje utratę statusu dormant company.

Uśpienie spółki LTD i korzyści z dormant company

Przerwa w handlu

Spółka uśpiona sprawdzi się kiedy planujesz zrobić dłuższą przerwę od biznesu. Chcesz wyjechać na kilkumiesięczne wakacje? A może zakończyłeś współpracę z klientem z Wielkiej Brytanii i nie wiesz kiedy znajdziesz następnego? Dormant company pozwoli Ci ograniczyć koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej do minimum. Jednocześnie zostawiasz sobie otwartą furtkę do szybkiego wznowienia handlu w przyszłości.

Gotowość do prowadzenia działalności gospodarczej

Planujesz wejść ze swoimi usługami na nowy rynek? Spodziewasz się intratnego kontraktu w UK w niedalekiej przyszłości? Posiadając spółkę o statucie dormant company, będziesz mógł szybko zareagować na okazję biznesową. Wszystkie formalności związane z rejestracją firmy będą już za Tobą.

Ochrona reputacji i budowanie marki

Nawet jeśli nie planujesz w najbliższej przyszłości prowadzenie spółki LTD założenie dormant company może być dla Ciebie korzystne. W ten sposób zabezpieczasz się przed tym, że ktoś inny otworzy spółkę o takiej samej nazwie jak Twoja firma.

Related Posts

Leave a reply