Kompendium podatkowe. Czyli o czym powinien pami臋ta膰 ka偶dy dyrektor sp贸艂ki LTD

Prowadzenie ksi臋gowo艣ci w UK jest nieco mniej uci膮偶liwe ni偶 w przypadku firmy zarejestrowanej w Polsce. Nie oznacza to jednak, 偶e...
Kompendium podatkowe. Czyli o czym powinien pami臋ta膰 ka偶dy dyrektor sp贸艂ki LTD

Prowadzenie ksi臋gowo艣ci w UK jest nieco mniej uci膮偶liwe ni偶 w przypadku firmy zarejestrowanej w Polsce. Nie oznacza to jednak, 偶e na dyrektorach sp贸艂ek nie ci膮偶y 偶adna odpowiedzialno艣膰. O kilku wa偶nych kwestiach podatkowych obowi膮zkowo trzeba pami臋ta膰, aby unikn膮膰 dotkliwych kar, kt贸re mo偶e na艂o偶y膰 na zapominalskich przedsi臋biorc贸w brytyjski urz膮d skarbowy. Przedstawiamy najwa偶niejsze informacje na temat podatk贸w, o kt贸rych nale偶y wiedzie膰, posiadaj膮c sp贸艂k臋 limited w UK.

Jakie s膮 obowi膮zkowe rozliczenia podatkowe i sprawozdania sp贸艂ki LTD?

Sp贸艂ki limited s膮 zobowi膮zane do prowadzenia ksi膮g rachunkowych. Ponadto raz w roku musz膮 przygotowa膰:

 • sprawozdanie finansowe (Annual Accounts);
 • zeznanie podatkowe (Company Tax Return);
 • deklaracj臋 zgodno艣ci potwierdzaj膮c膮 dane sp贸艂ki, dyrektor贸w, udzia艂owc贸w itp. (Confirmation Statement);
 • deklaracj臋 podatkow膮 dla os贸b zatrudnionych (P60).

Je偶eli sp贸艂ka LTD zatrudnia pracownik贸w raz w miesi膮cu, musi dodatkowo sporz膮dzi膰 rozliczenie PAYE obejmuj膮ce wszystkie informacje dotycz膮ce wynagrodzenie pracownik贸w.

 

Ponadto w okre艣lonych przypadkach dyrektorzy oraz udzia艂owcy sp贸艂ek s膮 zobowi膮zani do rozliczania dochod贸w przez Self-Assesment Tax Return.

Okres rozliczeniowy dla podatku dochodowego od os贸b prawnych聽

Okres rozliczeniowy to cykl maksymalnie 12 miesi臋cy, za kt贸re przygotowuje si臋 zeznanie podatkowe. Ma on bezpo艣redni wp艂yw na termin:

 • p艂atno艣ci podatku dochodowego od os贸b prawnych (Corporation Tax);
 • sk艂adania rocznej deklaracji podatkowej (Company Tax Return).

Po zarejestrowaniu firmy w Anglii do podatku dochodowego od os贸b prawnych otrzymasz list od HMRC z datami okresu rozliczeniowego. Mo偶esz je r贸wnie偶 sprawdzi膰 w dowolnym momencie, loguj膮c si臋 na swoje konto w serwisie online HMRC.

 

Okres rozliczeniowy zwykle pokrywa si臋 z rokiem finansowym. Wyj膮tkiem mo偶e by膰:

Okres rozliczeniowy w pierwszym roku prowadzenia sp贸艂ki LTD

Pierwszy rok obrotowy zwykle obejmuje wi臋cej ni偶 12 miesi臋cy. Dzieje si臋 tak, poniewa偶 zaczyna si臋 on w momencie rejestracji firmy w UK, a ko艅czy po up艂ywie roku, ostatniego dnia miesi膮ca, w kt贸rym zosta艂a za艂o偶ona sp贸艂ka. Czyli je偶eli zarejestrowa艂e艣 dzia艂alno艣膰 11 maja 2020 r., to rok obrotowy b臋dzie obejmowa艂 12 miesi臋cy i 3 tygodnie i zako艅czy si臋 31 maja 2021 r.聽

 

Okres obj臋ty zeznaniem podatkowym nie mo偶e by膰 jednak d艂u偶szy ni偶 12 miesi臋cy. Dlatego w pierwszym roku dzia艂alno艣ci najpewniej b臋dziesz musia艂 z艂o偶y膰 2 zeznania podatkowe. W nast臋pnych latach rok obrotowy i okres rozliczeniowy dla podatku dochodowego b臋d膮 ju偶 si臋 pokrywa膰.聽

Czym jest raport Annual Accounts?

Annual Accounts to roczny raport finansowy, kt贸ry trzeba z艂o偶y膰 w Companies House w ci膮gu 9 miesi臋cy od zako艅czenia roku obrotowego sp贸艂ki limited. W przypadku nowych firm, kt贸rych rok obrotowy obejmuje okres powy偶ej 12 miesi臋cy, raport mo偶na z艂o偶y膰 w ci膮gu 21 miesi臋cy od dnia rejestracji sp贸艂ki. Annual Accounts powinien zawiera膰:

 • rachunek zysk贸w i strat lub zestawienie przychod贸w i wydatk贸w je偶eli firma nie handluje dla zysku;
 • bilans sp贸艂ki podpisany przez dyrektora w imieniu zarz膮du;
 • ewentualne uwagi do raportu.

Ka偶da sp贸艂ka zobowi膮zana jest do z艂o偶enia Annual Accounts, nawet je艣li aktualnie nie handluje lub jest w stanie u艣pienia (dowiedz si臋 wi臋cej o sp贸艂kach u艣pionych – dormant company). Niedostarczenie dokument贸w na czas jest traktowane jako przest臋pstwo, a za z艂o偶enie ich po terminie, przewidziane s膮 kary finansowe.

Co to jest Confirmation Statement?聽

Confirmation Statement, czyli tzw. deklaracja zgodno艣ci to dokument potwierdzaj膮cy aktualn膮 sytuacj臋 sp贸艂ki. Sk艂ada si臋 go na koniec roku obrotowego w Companies House. Deklaracja powinna zawiera膰 wszelkie informacje na temat adresu firmy, danych cz艂onk贸w zarz膮du itp. Aktualne dane sp贸艂ki mo偶esz znale藕膰, wpisuj膮c nazw臋 firmy w wyszukiwarce na stronie Companies House. Przed wys艂aniem deklaracji zgodno艣ci musisz koniecznie uaktualni膰 informacje dotycz膮ce:

 • dyrektor贸w i sekretarzy;
 • os贸b sprawuj膮cych kontrol臋 nad sp贸艂k膮 (PCS);
 • siedziby firmy.

Pozosta艂e zmiany mo偶na wprowadzi膰 podczas sk艂adania deklaracji. Co wa偶ne, Confirmation Statement nale偶y wype艂ni膰, nawet je艣li wszystkie dane s膮 poprawne i nic nie uleg艂o zmianie.聽

System PAYE – kiedy nale偶y si臋 do niego zarejestrowa膰?

System PAYE (Pay As You Earn) prowadzi HMRC. PAYE s艂u偶y do rozliczania podatku dochodowego i sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne. Nale偶y przekazywa膰 do niego wszelkie informacji dotycz膮ce wynagrodzenia pracownik贸w zatrudnionych w Wielkiej Brytanii.

 

Nie musisz rejestrowa膰 si臋 do systemu PAYE je艣li 偶adna os贸b, kt贸re zatrudniasz:

 • po pierwsze nie otrzymuje 120 GBP lub wi臋cej tygodniowo;
 • po drugie nie ponosi wydatk贸w wydatk贸w;
 • nie otrzymuje 艣wiadcze艅 dodatkowych;
 • ponadto nie jest zatrudniony w innym miejscu;
 • i nie pobiera emerytury.聽

 

Nadal obowi膮zuje Ci臋 jednak prowadzenie ewidencji p艂ac, w kt贸rej nale偶y szczeg贸艂owo udokumentowa膰 wszystkie informacje na temat:

 • wysoko艣ci wynagrodze艅 pracownik贸w i dokonywanych potr膮ce艅;聽
 • raport贸w i p艂atno艣ci dokonywanych na rzecz HMRC;
 • urlop贸w wypoczynkowych pracownik贸w i nieobecno艣ci ze wzgl臋du na chorob臋:
 • kod贸w podatkowych;
 • wydatk贸w lub 艣wiadcze艅 podlegaj膮ce opodatkowaniu;
 • dokument贸w typu Payroll Giving Scheme , w tym um贸w agencyjnych i wszelkich upowa偶nie艅 pracownik贸w.

 

Chcesz wiedzie膰 wi臋cej na temat systemu PAYE? Przeczytaj nasz artyku艂: 鈥淶atrudnienie pracownika w Anglii 鈥 co powiniene艣 wiedzie膰鈥.

Rejestracja do VAT – wszystko co musisz wiedzie膰

Wszystkie sp贸艂ki zarejestrowane do VATu musz膮 nalicza膰 podatek VAT od swoich towar贸w lub us艂ug. Jednocze艣nie mog膮 odzyska膰 podatek w UK naliczony od towar贸w i us艂ug, kt贸re zosta艂y zakupione w zwi膮zku z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej. Je偶eli naliczony podatek jest wy偶szy ni偶 zap艂acony, b臋dziesz musia艂 zap艂aci膰 r贸偶nic臋 w HMRC. W przeciwnym wypadku mo偶esz t臋 r贸偶nic臋 odzyska膰.

Jakie s膮 stawki VAT?

W Wielkiej Brytanii obowi膮zuj膮 3 stawki podatku VAT:

 • stawka standardowa 20%;
 • zredukowana stawka 5%;
 • stawka zerowa 0%.

Wi臋kszo艣膰 produkt贸w i us艂ug obejmuje standardowa stawka 20%. Co wa偶ne, nawet je偶eli stawka wynosi 0%, to nadal trzeba j膮 wyszczeg贸lnia膰 na dokumentach sprzeda偶y i zg艂asza膰 w deklaracji VAT.

Jakie s膮 progi rejestracji do VAT?

Od 1 kwietnia 2017 roku ka偶da sp贸艂ka limited, kt贸rej roczne przychody przekraczaj膮 r贸wnowarto艣膰 85 tys. funt贸w, ma obowi膮zek zarejestrowa膰 si臋 jako p艂atnik VAT. Progi podatkowe s膮 oparte o wielko艣膰 rocznych聽 obrot贸w podlegaj膮cych opodatkowaniu VAT, czyli 艂膮cznej warto艣ci wszystkich d贸br i us艂ug, kt贸re sprzedajesz i kt贸re nie s膮 zwolnione z podatku VAT. Poszczeg贸lne progi rejestracji do VAT kszta艂tuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

 • rejestracja VAT – ponad 85 tys. GBP;
 • rejestracja do sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 do UK – ponad 70 tys. GBP;
 • rejestracja w celu sprowadzenia towar贸w do UK z UE – ponad 85 tys. GBP;
 • pr贸g wyrejestrowania – mniej ni偶 83 tys. GBP;
 • wype艂nianie uproszczonej listy sprzeda偶y WE –聽 maks.106,5 tys. GBP i dostawy do kraj贸w UE w wysoko艣ci maks. 11 tys. GBP.

Jak cz臋sto trzeba sk艂ada膰 deklaracj臋 VAT?

Deklaracje VAT nale偶y sk艂ada膰 raz na 3 miesi膮ce. Powinna ona zawiera膰:

 • ca艂kowit膮 wielko艣膰 sprzeda偶y i zakup贸w;
 • kwot臋 naliczonego podatku VAT;
 • kwot臋 nale偶nego podatku VAT;
 • r贸偶nic臋 mi臋dzy podatkiem naliczonym i nale偶nym, kt贸r膮 nale偶y wp艂aci膰 do HMRC lub kt贸r膮 mo偶na odzyska膰 w przypadku nadwy偶ki.

Deklaracj臋 nale偶y z艂o偶y膰 nawet w przypadku, kiedy nie masz podatku do zap艂acenia lub odzyskania.

Leave a reply