Progi podatkowe w UK 2020/2021

Ile wynosi obecnie kwota wolna od podatku oraz jaka jest aktualna wysokość progów podatkowych i składek zdrowotnych w UK? Przedstawiamy...
Progi podatkowe w UK 2020/2021

Ile wynosi obecnie kwota wolna od podatku oraz jaka jest aktualna wysokość progów podatkowych i składek zdrowotnych w UK? Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących bieżącego roku podatkowego, który rozpoczął się 6 kwietnia i potrwa do 5 kwietnia 2021 r.

Kwota wolna od podatku w UK 2020/2021

W roku podatkowym 2020/2021 w UK kwota wolna od podatku (ang. Personal Allowance) wynosi 12 500 funtów (w przeliczeniu odpowiednio: 240 funtów tygodniowo, 1042 funty miesięcznie). Uwagę brytyjskich podatników z pewnością zwróci fakt, że nie ma tu wzrostu w stosunku do poprzedniego roku podatkowego. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, jeśli popatrzymy na historię zmian wysokości kwoty wolnej od podatku w UK w ostatnich latach.

Przypomnijmy, że jeszcze w 2010 roku kwota wolna od podatku w UK wynosiła ok. 6,5 tys. funtów rocznie. Dzięki systematycznym podwyżkom, w ciągu ostatniej dekady wzrosła niemal dwukrotnie.

Optymistyczne są także prognozy dotyczące zmian wysokości kwoty wolnej od podatku w najbliższych latach. Brytyjski rząd szacuje, że może ona wynieść odpowiednio: 12 760 funtów w roku podatkowym 2021/2022, 13 030 funtów w roku podatkowym 2022/2023, oraz 13 310 funtów w roku podatkowym 2023/2024.

Progi podatkowe w UK 2020/2021

Wysokość progów dla podatku dochodowego w bieżącym roku podatkowym również nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. Stawki prezentują się następująco:

  • Stawka 0% – dla dochodu rocznego poniżej 12 500 GBP
  • Stawka 20% – dla dochodu rocznego w przedziale: 12 500 – 50 000 GBP
  • Stawka 40% – dla dochodu rocznego w przedziale: 50 001 – 150 000 GBP
  • Stawka 45% – dla dochodu rocznego powyżej 150 000 GBP

Składki na ubezpieczenie społeczne w UK 2020/2021

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w UK zależy od wysokości dochodu pracownika i jego kodu podatkowego. Najczęściej nadawanym kodem jest “A”, który dotyczy większości osób pracujących (wyjątkami są m.in. osoby poniżej 25 r.ż., stażyści, osoby w wieku emerytalnym, czy osoby otrzymujące wynagrodzenie od więcej niż jednego pracodawcy). Sama składka na ubezpieczenie składa się z dwóch części, z których jedną opłaca pracodawca, a druga jest potrącana z wynagrodzenia pracownika.

W bieżącym roku podatkowym stawki składek ubezpieczenia społecznego zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego. Co bardzo ważne, istotnie wzrosła wysokość kwoty wolnej od składek na ubezpieczenie – aktualnie wynosi ona 9 500 funtów.

Stawki prezentują się następująco:

  • W przypadku części składki opłacanej przez pracownika

– przy dochodzie miesięcznym w przedziale od 520 do 792 funtów – nie jest naliczana,
– przy dochodzie miesięcznym w przedziale od 792,01 do 4 167 funtów – wynosi 12 proc.,
– przy dochodzie miesięcznym powyżej 4 167 funtów – wynosi 2 proc.

  • W przypadku części składki opłacanej przez pracodawcę

– przy dochodzie miesięcznym w przedziale od 520 do 732 funtów – nie jest naliczana,
– przy dochodzie miesięcznym w przedziale od 732,01 do 4 167 funtów – wynosi 13,8 proc.,
– przy dochodzie miesięcznym powyżej 4 167 funtów – wynosi 13,8 proc.

Corporation Tax w UK 2020/2021

Corporation Tax, który jest brytyjskim odpowiednikiem polskiego CIT-u, ma jedną stawkę, niezależną od dochodu. W bieżącym roku podatkowym wynosi ona 19 proc.

Related Posts

Leave a reply