Obowiązkowe ubezpieczenie pracodawcy – Employers’ Liability Insurance

Employers’ Liability Insurance, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności pracodawcy, jest w UK obowiązkowe. Jakie koszty pokrywa takie ubezpieczenie? Czy każda firma musi...
Obowiązkowe ubezpieczenie pracodawcy – Employers’ Liability Insurance

Employers’ Liability Insurance, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności pracodawcy, jest w UK obowiązkowe. Jakie koszty pokrywa takie ubezpieczenie? Czy każda firma musi je posiadać? Jakie kary są przewidziane za brak ważnego ubezpieczenia? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym materiale.

Ubezpieczenie odpowiedzialności pracodawcy (ang. Employers’ Liability Insurance, w skrócie ELI) w UK musi posiadać każda firma, która zatrudnia pracowników – nawet w niepełnym wymiarze godzin, czy na zasadzie wolontariatu.

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie Employers’ Liability Insurance?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ELI) chroni pracodawcę w razie wypadku pracownika w pracy lub jego choroby związanej z wykonywaną pracą. Z takiego ubezpieczenia pokrywane są koszty odszkodowań i opłaty prawne roszczeń pracowników (również byłych).

Posłużmy się przykładem.

Pracownik biurowy potknął się w pracy o wystający kabel i wniósł roszczenie o odszkodowanie przeciwko pracodawcy lub byłemu pracodawcy. Sąd może w tej sytuacji nakazać pracodawcy wypłatę odszkodowania za obrażenia, poniesione koszty leczenia i inne straty (np. utracony dochód). Kwota odszkodowania i opłaty prawne mogą wtedy być opłacone z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Czy każda firma musi mieć ubezpieczenie Employers’ Liability Insurance?

Zgodnie z wymogiem ustawowym, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w UK musi być wystawione przez autoryzowanego ubezpieczyciela i opiewać na kwotę minimum 5 mln funtów.

Kara za nieposiadanie ubezpieczenia może wynieść nawet 2 500 funtów dziennie. Kara za brak informacji o ubezpieczeniu w widocznym, dostępnym dla pracowników miejscu w siedzibie firmy wynosi jednorazowo 1 000 funtów. Kontrolę w tym zakresie może przeprowadzić brytyjski odpowiednik Państwowej Inspekcji Pracy – HSE (ang. Health and Safety Executive), organ nadzorujący przestrzeganie przepisów i zasad BHP w zakładach pracy na terenie Wielkiej Brytanii.

Ubezpieczenie ELI musi posiadać większość pracodawców w UK. Wyjątkami są firmy, w których właściciel zatrudnia bliskich członków rodziny, jak np. mąż, żona, partner (związek cywilny), ojciec, matka, dziadek, babcia, syn, córka, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, wnuk, wnuczka, rodzeństwo bądź przyrodnie rodzeństwo. Posiadanie ubezpieczenia nie jest także konieczne w sytuacji, gdy pracownik firmy nie posiada miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii (nie jest rezydentem).

Jednocześnie warto pamiętać, że posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy – choć nie zawsze obowiązkowe – często jest opłacalne, ponieważ roszczenia odszkodowawcze pracowników mogą być bardzo wysokie.

Jakie są koszty ubezpieczenia Employers’ Liability Insurance?

To, ile będzie nas kosztować wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, zależy od wielu czynników. To m.in. liczba pracowników zatrudnionych w firmie oraz rodzaj prowadzonej działalności. Wysokość składki jest obliczana przez ubezpieczyciela. Najczęściej, im wyższym ryzykiem jest obciążona praca wykonywana przez osoby zatrudnione w firmie, tym wyższe składki ubezpieczeniowe zapłaci pracodawca.

Posłużmy się przykładem.

Jeśli Twoi pracownicy pracują z materiałami niebezpiecznymi, jak np. azbest lub w niebezpiecznym środowisku, jak np. platforma wiertnicza, Twoje ubezpieczenie będzie kosztować więcej, niż firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania czy grafiki komputerowej.

Na jaką kwotę wykupić ubezpieczenie Employers’ Liability Insurance?

Minimalna kwota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wymagana przez prawo to 5 mln funtów, jednak większość ubezpieczycieli oferuje standardowo ubezpieczenie na kwotę 10 mln funtów. Możesz również wykupić ubezpieczenie ELI w ramach wspólnej polisy, łącząc je z innymi ubezpieczeniami, jak np. ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej czy ubezpieczeniem odpowiedzialności publicznej.

***

Nie jesteś pewien, czy Twoja firma potrzebuje ubezpieczenia Employers’ Liability Insurance? Chcesz, by specjalista pomógł Ci wybrać odpowiednią ofertę ubezpieczenia? Skontaktuj się z nami – i zapytaj o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Related Posts

Leave a reply