Dyrektor w spółce LTD – składki, podatki, przepisy

Konstrukcja prawna angielskiej spółki Limited (LTD) wymaga, by każda taka spółka miała co najmniej jednego dyrektora. Pełnienie funkcji dyrektora jest...
Dyrektor w spółce LTD – składki, podatki, przepisy

Konstrukcja prawna angielskiej spółki Limited (LTD) wymaga, by każda taka spółka miała co najmniej jednego dyrektora. Pełnienie funkcji dyrektora jest szczególną formą zatrudnienia, z którą wiążą się konkretne przywileje, dotyczące m.in. wysokości odprowadzanych składek i podatków. W poniższym tekście przedstawiamy najważniejsze zagadnienia, z którymi powinna się zapoznać osoba chcąca rozpocząć działalność w formie spółki LTD.

W angielskiej spółce LTD dyrektor jest osobą odpowiedzialną za najważniejsze aspekty jej funkcjonowania. To m.in. zarządzanie i podejmowanie kluczowych decyzji, prowadzenie dokumentacji, terminowe składanie rozliczeń i dbanie o jej wizerunek.

Dyrektor w spółce LTD: składki National Insurance

Z punktu widzenia finansów, pełnienie takiej funkcji jest szczególną formą zatrudnienia, ponieważ dyrektora spółki LTD obowiązują preferencyjne zasady naliczania należnych składek na ubezpieczenie społeczne (ang. NI, National Insurance). W myśl przepisów, dyrektor spółki LTD jest klasyfikowany jako pracownik i ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (NI). Opłaca je jednak dopiero wtedy, gdy jego dochód w danym roku podatkowym przekroczy 8 632 funtów.

Podobnie jak w przypadku zwykłego pracownika, pierwsza część składki na ubezpieczenie jest potrącana z wynagrodzenia dyrektora, a druga – opłacana przez pracodawcę, czyli spółkę. Co ważne, zasada ta obowiązuje także w sytuacji, w której dyrektor spółki jest jej jedynym pracownikiem.

Informację o aktualnych wysokościach składek NI i przykładowe wyliczenia znajdziesz w tekście “Zatrudnienie pracownika w Anglii – co powinieneś wiedzieć”.

Kliknij tutaj, by przejść do kalkulatora składek w oficjalnym serwisie gov.uk.

Dyrektor w spółce LTD: wynagrodzenie, dywidenda

Wynagrodzenie

W przypadku dyrektora, najprostszą metodą wypłaty środków ze spółki LTD jest pobranie wynagrodzenia. Od wypłaty należy odprowadzić podatek dochodowy.

Planując wypłaty dyrektorskie, warto wziąć pod uwagę wysokość aktualnie obowiązującej kwoty wolnej od podatku (ang. Personal Allowance). W roku podatkowym 2019/2020 wynosi ona 12 500 funtów. Z wstępnych prognoz brytyjskiego rządu wynika natomiast, że do 2022 roku jej wysokość może zostać podniesiona do ponad 13 000 funtów.

Wysokość progów podatkowych w UK w roku podatkowym 2019/2020 prezentuje się następująco:

– od dochodu rocznego do 12 500 funtów – 0 proc.
– od dochodu rocznego w przedziale od 12 501 do 50 000 funtów – 20 proc.
– od dochodu rocznego w przedziale od 50 001 do 150 000 funtów – 40 proc.
– od dochodu rocznego w wysokości powyżej 150 000 – 45 proc.

Kliknij tutaj, by przejść do kalkulatora podatkowego w oficjalnym serwisie gov.uk.

Dywidenda

Jeśli dyrektor jest także udziałowcem w spółce, może wypłacić z niej środki również w formie dywidendy (czyli zysku netto spółki na koniec roku, po odprowadzeniu podatku korporacyjnego). Od dywidendy należy odprowadzić podatek dochodowy.

Kwota wolna od podatku dochodowego od dywidendy (ang. Dividend Allowance) wynosi obecnie 2 000 funtów.

Wysokość należnego podatku dochodowego od wyższej dywidendy zależy od tego, w jakiej grupie podatkowej mieści się dochód roczny dyrektora (czyli suma pobranego przez niego wynagrodzenia oraz dywidend).

Informację o obecnie obowiązujących progach podatkowych znajdziesz w tekście “Progi podatkowe w UK 2019/2020”.

– dla stawki podstawowej (ang. Basic rate) podatek wynosi 7,5 proc.
– dla stawki wyższej (ang. Higher rate) podatek wynosi 32,5 proc.
– dla stawki dodatkowej (ang. Additional rate) podatek wynosi 38,1 proc.

Dyrektor w spółce LTD: przepisy

Dyrektor spółki LTD ma inne prawa i obowiązki niż zwykły pracownik, ponieważ pełni w niej funkcję zarządczą. W związku z tym, przy rozliczeniu należnego podatku i składek jest klasyfikowany jako członek zarządu (ang. Office holder).

W myśl obowiązujących przepisów, osoba pełniąca funkcję członka zarządu spółki nie musi być w niej zatrudniona na umowę o pracę i regularnie pobierać wynagrodzenia.

Related Posts

Leave a reply