Pożyczka dyrektorska – co to jest i w jaki sposób funkcjonuje

Czy mogę pożyczyć pieniądze od mojej firmy? W jaki sposób zasilić konto firmowe? Jak działa pożyczka dyrektorska i czy mogę...
Pożyczka dyrektorska – co to jest i w jaki sposób funkcjonuje

Czy mogę pożyczyć pieniądze od mojej firmy? W jaki sposób zasilić konto firmowe? Jak działa pożyczka dyrektorska i czy mogę jej udzielić swojej spółce? Te pytania mogą pojawiać się, gdy jesteś dyrektorem spółki Ltd. Aby na nie odpowiedzieć, musisz zrozumieć, co oznacza pożyczka dyrektorska, jak działa konto pożyczkowe dyrektora oraz jakie są obowiązki i ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy w ten sposób.

 

Co to jest pożyczka dyrektorska?

Pożyczka dyrektorska to pieniądze, które bierzesz z kont firmy, których nie można zaliczyć do pensji, dywidend ani innych uzasadnionych wydatków. Innymi słowy, są to pieniądze, które jako dyrektor pożyczasz od swojej firmy i ostatecznie będziesz musiał spłacić.

 

Innym rodzajem pożyczki dyrektorskiej jest pożyczanie przez dyrektora pieniędzy firmie, na przykład, aby pomóc w pokryciu kosztów rozpoczęcia działalności lub wspomóc firmę w momencie problemów z płynnością finansową. W efekcie dyrektor staje się jednym z wierzycieli spółki.

 

 

Jakie są odsetki od pożyczki dyrektorskiej?

Oprocentowanie pożyczki dyrektorskiej zależy od Twojej firmy. Jeśli jednak naliczone odsetki są niższe od oficjalnej stawki, zniżka przyznana dyrektorowi może być również traktowana jako „świadczenie w naturze” przez HMRC. Oznacza to, że jako dyrektor możesz zostać opodatkowany od różnicy między oficjalną stawką a stawką, którą faktycznie płacisz. Składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1 (NIC) będą również płatne według stawki 13,8 procent od pełnej wartości pożyczki.

Oficjalna stopa procentowa zmienia się w czasie w odpowiedzi na zmiany stopy bazowej. W roku 2022 jest to 2 proc.

 

 

Ile mogę pożyczyć w pożyczce dyrektorskiej?

Nie ma ograniczeń prawnych co do tego, ile możesz pożyczyć od swojej firmy. Należy jednak bardzo dokładnie zastanowić się, na ile firma może sobie pozwolić na pożyczenie i jak długo poradzi sobie bez tych pieniędzy. W przeciwnym razie pożyczka dyrektora może spowodować problemy z płynnością finansową Twojej firmy.

 

Należy również pamiętać, że każda pożyczka w wysokości 10 000 GBP lub więcej będzie automatycznie traktowana jako „świadczenie w naturze” (patrz powyżej) i musi zostać zgłoszona w zeznaniu podatkowym Self Assessment. 

 

 

Jak szybko muszę spłacić pożyczkę dyrektora?

Najlepiej aby pożyczka dyrektorska została spłacona w ciągu dziewięciu miesięcy i jednego dnia od zakończenia roku podatkowego spółki. Każde niespłacone saldo w tym czasie będzie podlegać 32,5% podatku Corporation Tax. Na szczęście możesz ubiegać się o zwrot tego podatku po całkowitym spłaceniu pożyczki – jednak może to być długotrwały proces.

 

 

Odzyskiwanie podatku Corporation Tax od zaległej pożyczki dyrektora

Jeśli spłacenie pożyczki dyrektora zajęło Ci więcej niż dziewięć miesięcy i jeden dzień, a od niezapłaconej kwoty został naliczony podatek Corporation Tax, możesz ubiegać się o zwrot tego podatku dziewięć miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym spłaciłeś dług. 

Jednym z możliwych rozwiązań jest odłożenie spłaty podatku Corporation Tax do czasu spłaty pożyczki dyrektora. Termin płatności podatku Corporation Tax upływa dziewięć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, co może dać Ci dodatkowy czas na spłatę pożyczki.

 

 

Czy mogę spłacić pożyczkę dyrektora, a potem wziąć kolejną?

Pomiędzy spłatą jednej pożyczki a zaciągnięciem kolejnej musisz odczekać minimum 30 dni. Niektórzy dyrektorzy starają się uniknąć wysokiego podatku Corporation Tax, spłacając jedną pożyczkę tuż przed dziewięciomiesięcznym terminem, tylko po to, by za chwilę zaciągnąć nową. Pamiętaj, że nawet trzymanie się „zasady 30 dni” nie gwarantuje tego, że  HMRC nie stwierdzi, że próbujesz uniknąć podatku. 

 

 

​​Czy mogę pożyczyć pieniądze mojej firmie?

Możliwe jest również zaciągnięcie pożyczki dyrektorskiej w drugą stronę, pożyczając pieniądze swojej firmie. Może to być opcja dla Ciebie, jeśli chcesz zainwestować pieniądze w swoją firmę (np. w celu sfinansowania bieżącej działalności i/lub zakupu aktywów), ale tylko tymczasowo.

Jeśli zdecydujesz się naliczyć odsetki, wszelkie odsetki, które firma Ci płaci, są uważane za dochód i muszą być odnotowane w Twoim zeznaniu podatkowym Self Assessment. Firma traktuje wypłacone Ci odsetki jako koszt, a także musi odliczyć podatek dochodowy u źródła (podstawowa stawka 20 proc.). Jednak firma nie zapłaci podatku Corporation Tax od pożyczki.

 

Jak widać, pożyczki dyrektorskie to trudny obszar, więc nie należy ich używać lekkomyślnie. Prawidłowe księgowanie jest również niezwykle ważne w przypadku pożyczek dyrektorskich, więc upewnij się, że korzystasz z dobrego księgowego.

Każda firma jest inna i jeśli po przeczytaniu tego artykułu masz jeszcze jakieś pytania i wątpliwości odnośnie pożyczek dyrektorskich skontaktuj się ze specjalistami Oak&Berry – wyjaśnimy Ci jak najlepiej podejść do tego tematu w Twojej sytuacji.

 

 

Leave a reply