Zamknięcie spółki Ltd w Anglii

Założenie spółki Ltd w Anglii jest procesem bardzo szybkim i może zostać zrealizowana nawet w 24 godziny. Tego samego nie...
Zamknięcie spółki Ltd w Anglii

Założenie spółki Ltd w Anglii jest procesem bardzo szybkim i może zostać zrealizowana nawet w 24 godziny. Tego samego nie można powiedzieć o jej zamknięciu – jest to proces wymagający odpowiedniego podejścia i czasu. Z poniższego artykułu dowiesz się jak wygląda ta procedura.

 

Sposoby na zamknięcie spółki Ltd

Aby zamknąć spółkę Ltd wymagana będzie zgoda dyrektorów oraz udziałowców spółki.

To w jaki sposób możemy zamknąć spółkę Ltd zależy od tego czy jest ona wypłacalna i może opłacić swoje rachunki lub niewypłacalna i posiada niespłacone należności wobec kontrahentów.

Jeśli spółka jest wypłacalna możesz złożyć wniosek o wykreślenie firmy z rejestru firm lub

rozpocząć dobrowolną likwidację. Wykreślenie firmy jest zwykle najtańszym i najprostszym sposobem jej zamknięcia.

Kiedy Twoja firma jest niewypłacalna, interesy osób, którym Twoja firma jest winna pieniądze (wierzycieli), zgodnie z prawem stają przed interesami dyrektorów lub udziałowców. W takim przypadku musisz zorganizować likwidację swojej firmy.

Co ważne, Twoja firma może zostać zmuszona do przymusowej likwidacji, jeśli nie zapłacisz wierzycielom.

Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru

Możesz zamknąć swoją spółkę Ltd, wykreślając ją z rejestru spółek, ale tylko wtedy, gdy:

 

 1. nie handlowała ani nie sprzedawała żadnych akcji w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 2. nie zmieniła nazwy w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 3. nie jest zagrożona likwidacją
 4. nie ma umów z wierzycielami, np. Company Voluntary Arrangement (CVA)

 

Jeśli Twoja firma nie spełnia powyższych warunków, będziesz musiał dobrowolnie zlikwidować firmę.

 

Kiedy składasz wniosek o wykreślenie swojej firmy, masz pewne obowiązki związane z prawidłowym jej zamknięciem. Należy poinformować pracowników spółki, udziałowców i wierzycieli. Ponadto należy złożyć finalne rozliczenie spółki oraz zamknąć wszystkie rejestry w tym PAYE oraz VAT. Zanim firma zostanie wykreślona powinieneś upewnić się, że wszelkie aktywa spółki są rozdzielone między udziałowców. Cały majątek, który pozostanie w posiadaniu spółki, zostanie przekazany na poczet Królowej i będziesz musiał przywrócić firmę, aby cokolwiek odzyskać. 

 

Wniosek o zamknięcie spółki musi zostać podpisany przez większość zarządu. 

 

Po złożeniu wniosku otrzymasz list z Companies House z informacją, czy poprawnie wypełniłeś formularz. Jeśli tak, Twoja prośba o skreślenie firmy zostanie opublikowana jako zawiadomienie w lokalnej gazecie.

 

Jeśli nikt się nie sprzeciwi, firma zostanie wykreślona z rejestru po upływie 2 miesięcy.

Likwidacja spółki

Możesz zdecydować się na likwidację spółki Ltd z różnych względów.

Kiedy likwidujesz firmę, jej aktywa służą do spłaty jej długów. Wszelkie pozostałe pieniądze trafiają do wspólników spółki. Jeśli do czasu wykreślenia spółki z rejestru pieniądze nie zostaną podzielone między akcjonariuszy, trafią one do państwa. Aby odzyskać pieniądze po usunięciu jej z rejestru, konieczne będzie przywrócenie firmy. 

 

Istnieją 3 rodzaje likwidacji spółki:

 

 1. Dobrowolna likwidacja przez wierzycieli – Twoja firma nie może spłacać swoich długów, a Ty angażujesz wierzycieli w jej likwidację
 2. Przymusowa likwidacja – Twoja firma nie może spłacać swoich długów i występujesz do sądu o jej likwidację
 3. Dobrowolna likwidacja przez członków – Twoja firma może spłacać swoje długi, ale chcesz ją zamknąć

 

Przy likwidacji spółki należy wyznaczyć na likwidatora uprawnionego syndyka, który zajmie się likwidacją spółki.

Czym zajmuje się likwidator?

Likwidatorem jest syndyk prowadzący postępowanie. Gdy tylko zostanie wyznaczony, przejmie on prawną kontrolę nad firmą.

 

Jego zadaniem jest:

 

 1. rozstrzygać wszelkie spory prawne lub zaległe kontrakty
 2. sprzedać majątek firmy i wykorzystać wszelkie pieniądze na spłatę wierzycieli
 3. dotrzymywać terminów załatwiania formalności oraz informować władze
 4. opłacić koszty likwidacji i ostateczną fakturę VAT
 5. informować wierzycieli i w razie potrzeby angażować ich w podejmowanie decyzji
 6. dokonywać płatności na rzecz wierzycieli
 7. przeprowadzać wywiady z dyrektorami i zgłaszać, co poszło nie tak w biznesie
 8. usunąć firmę z rejestru firm

 

W przypadku dobrowolnej likwidacji przez wierzycieli likwidator działa w interesie wierzycieli, a nie dyrektorów.

 

Uśpienie spółki

Nie musisz zamykać swojej firmy, jeśli już nie handluje. Możesz zawiesić spółkę od podatku, o ile nie prowadzi ona działalności gospodarczej, nie handluje ani nie otrzymuje dochodu.

Po zawieszeniu Twoja spółka nadal będzie zarejestrowana w Companies House i będzie miała obowiązek składać roczne sprawozdania finansowe. 

 

Więcej na temat zawieszenia spółki pisaliśmy w naszym artykule.

 

Zamknięcie spółki to proces, który w przeciwieństwie do jej otwarcia wymaga specjalistycznej wiedzy i czasu. Może się okazać, że wystarczy zawieszenie spółki na pewien okres. Dlatego najlepiej skorzystać z usług doświadczonych firm. Zapytaj swojego księgowego o szczegóły lub skontaktuj się z nami i dowiedz się jak zamknąć Twoją spółkę Ltd.

Related Posts

Leave a reply