Sprzedaż usług elektronicznych – VAT od sprzedaży usług elektronicznych

Sprzedaż usług elektronicznych, z uwagi na pełną automatyzację procesu, zyskuje na popularności. Wątpliwości budzą jednak kwestie związane z zapłatą podatku...
Sprzedaż usług elektronicznych – VAT od sprzedaży usług elektronicznych

Sprzedaż usług elektronicznych, z uwagi na pełną automatyzację procesu, zyskuje na popularności. Wątpliwości budzą jednak kwestie związane z zapłatą podatku VAT. Kto jest za to odpowiedzialny? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Jak ustalić miejsce świadczenia usług na cele VAT?

W celu ustalenia miejsca świadczenia usług musisz sprawdzić:

 • lokalizację konsumenta,
 • czy jest to usługa cyfrowa,
 • czy klient to osoba prywatna, czy przedsiębiorca.

Jeśli jesteś brytyjską firmą, a świadczenie dokonywane jest poza terenem Wielkiej Brytanii, musisz dowiedzieć się, jakie przepisy obowiązują w kraju klienta. Możliwe, że konieczna okaże się rejestracja na potrzeby VAT.

Jeśli Twoja siedziba znajduje się poza Wielką Brytanią, a świadczysz usługi elektroniczne osobom z tego kraju, obowiązuje Cię tamtejszy podatek VAT. Musisz zarejestrować się na potrzeby VAT w Wielkiej Brytanii.

Miejsce sprzedaży usług elektronicznych w UE

Przy świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz osób z państw członkowskich UE obowiązuje zasada, że miejscem opodatkowania transakcji jest to, w którym usługobiorca się znajduje. 

W jaki sposób rozliczyć VAT od sprzedaży usług elektronicznych na terenie UE?

Istnieją dwie drogi rozliczenia podatku VAT w takim przypadku:

 • rejestracja na potrzeby nieunijnej procedury VAT MOSS w państwie członkowskim UE, albo
 • rejestracja na potrzeby VAT w każdym państwie członkowskim UE, w którym świadczysz usługi cyfrowe na rzecz konsumentów.

Czym są usługi elektroniczne?

Usługi elektroniczne są świadczone automatycznie przez Internet lub sieć elektroniczną. Przykładowo jest to: 

 • sprzedaż e-booków, zdjęć i innych dokumentów w formie cyfrowej,
 • dostarczanie filmów, muzyki i gier, w tym gier hazardowych i losowych, a także programów na żądanie,
 • dostarczanie oprogramowania i jego aktualizacja,
 • tworzenie stron internetowych i wykonywanie usług związanych z ich utrzymaniem.

Za usługi elektroniczne nie uznaje się z kolei:

 • sprzedaży książek, gazet, czasopism i biuletynów w formie fizycznej,
 • dostarczania towarów zamawianych drogą elektroniczną,
 • usług reklamowych realizowanych w telewizji, gazetach czy na plakatach,
 • doradztwa prawników i konsultantów finansowych realizowanego za pomocą poczty elektronicznej,
 • kursów edukacyjnych i zawodowych prowadzonych zdalnie, 
 • usług dotyczących rezerwacji lub zakupu biletów na imprezy, wynajmu samochodów i zakwaterowania w miejscach noclegowych.

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną — definicja i przykłady

Usługi świadczone drogą elektroniczną obejmują swoim zakresem te e-usługi, które są świadczone automatycznie przez Internet lub sieć elektroniczną i co do zasady nie wymagają ingerencji człowieka.

Przykładem konkretnej usługi świadczonej elektronicznie będzie wysłany automatycznie przez system sprzedawcy dokument PDF (przy wysyłce ręcznej będzie to e-usługa, ale nie świadczona elektronicznie) albo kurs online zawierający wcześniej nagrane filmy i pliki do pobrania.

Co musisz wiedzieć o swoich klientach? 

Świadcząc usługi cyfrowe, musisz wiedzieć przede wszystkim, czy osoba, która dokonuje transakcji, jest osobą fizyczną czy firmą. Jeśli klient nie podaje numeru VAT, należy traktować świadczenie jako business-to-consumer i naliczyć podatek VAT lub jego odpowiednik należny w kraju klienta. 

Jeśli klient nie podaje numeru VAT, ale twierdzi, że ma działalność gospodarczą, możesz przyjąć za dowód posiadania firmy stronę internetową lub inne dokumenty handlowe (do Ciebie należy decyzja). Jeśli zdecydujesz się traktować świadczenie jako business-to-business, to klient będzie odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT w swoim kraju.

Kolejną ważną kwestią jest miejsce świadczenia usług cyfrowych, czyli miejsce pobytu konsumenta określane na podstawie tego, gdzie ten zazwyczaj mieszka. W celu uproszczenia rozliczania niekiedy przyjmuje się domniemanie co do miejsca opodatkowania świadczenia.

Usługi edukacyjne — jak je opodatkować?

Nauka czy szkolenie prowadzone przez daną osobę przez Internet (np. w postaci webinarium, ale nie tylko) nie są uznawane za usługę świadczoną drogą elektroniczną, ponieważ bierze w tym udział rzeczywista osoba. Oznacza to, że usługa podlega opodatkowaniu w miejscu prowadzenia działalności przez nauczyciela.

Usługą cyfrową są z kolei wszystkie usługi zautomatyzowane, jak np. kurs online, w którym osoba kupująca otrzymuje dostęp do wcześniej nagranych lekcji. Wtedy opodatkowanie następuje w miejscu zamieszkania konsumenta.

Jak określić miejsce opodatkowania usług świadczonych przez portale internetowe?

Kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy usługi są świadczone konsumentowi czy operatorowi platformy. Do drugiej z wymienionych sytuacji dochodzi wtedy, kiedy to operator ustala ogólne warunki sprzedaży i odpowiada za automatyzację płatności. Wtedy to on jest odpowiedzialny za zapłatę podatku VAT.

Jeśli prowadzisz platformę, a inni za jej pośrednictwem sprzedają e-usługi, co do zasady Ty odpowiadasz za rozliczenie podatku VAT. Odstępstwem od tego jest sytuacja, w której spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

 • w ustaleniach umownych określona jest osoba świadcząca usługi,
 • w fakturach, rachunkach i innych tego typu dokumentach występuje osoba świadcząca usługę i świadczona przez nią usługa,
 • platforma cyfrowa nie określa ogólnych zasad i warunków sprzedaży, nie autoryzuje świadczenia usług i pobierania opłat od konsumenta.

 

Jeśli Twoje działania ograniczają się jedynie do przetwarzania płatności, nie podlegasz zasadom ustalonym dla platform cyfrowych i nie musisz rozliczać podatku VAT. 

Podsumowanie

Kwestie dotyczące podatku VAT od sprzedaży usług elektronicznych budzą sporo wątpliwości, bo obowiązujące przepisy nie zawsze dają jasne odpowiedzi na stawiane pytania. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, skontaktuj się z nami. Mamy duże doświadczenie w obsłudze firm działających w Anglii.

Related Posts

Leave a reply