Pakiet zmian VAT dla e-commerce

Prowadzisz działalność na terenie Wielkiej Brytanii? Od 1 lipca weszły nowe regulacje dotyczące podatku od towarów i usług. Sprawdź jak...
Pakiet zmian VAT dla e-commerce

Prowadzisz działalność na terenie Wielkiej Brytanii? Od 1 lipca weszły nowe regulacje dotyczące podatku od towarów i usług. Sprawdź jak wpłyną na Twój biznes.

 

Kogo dotyczy pakiet VAT dla E-Commerce?

Nowe regulacje są adresowane do przedsiębiorców podejmujących się:

– dostaw towarów z Irlandii Północnej do podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT w UE (w praktyce jest to sprzedaż detaliczna, adresowana do konsumentów);

– dostaw towarów z UE do podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT (konsumentów) w Irlandii Północnej;

– dostaw towarów o niskiej wartości (do kwoty £135) do Irlandii Północnej lub UE z państw nienależących do UE i z Irlandii Północnej, w tym z Wielkiej Brytanii, Anglii, Szkocji i Walii.

 

Jakie zmiany wprowadza pakiet zmian VAT dla E- Commerce?

  1. Wprowadzono wspólny dla całej UE próg sprzedaży B2C na poziomie 10 tys EUR. Ma on zastosowanie także w przypadku sprzedaży do i z Irlandii Północnej. Dla przedsiębiorcy w UK, którego sprzedaż detaliczna przekracza rocznie wspomnianą kwotę powstaje obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT.
  1. Sklepy internetowe zostają zobowiązane – pod pewnymi warunkami – do naliczenia i poboru podatku VAT z tytułu dostaw towarów do konsumentów na terenie Irlandii Północnej.
  1. UE znosi zwolnienie podatkowe dla przesyłek niskiej wartości (Low Value Consignment Relief, LVCR), które wcześniej dotyczyło obowiązkowego naliczenia i pobrania VAT od towarów o wartości do 22 EUR. LVCR zostało już także zniesione przez Irlandię Północną, zgodnie z realizowanymi porozumieniami, od 1 stycznia 2021.
  1. Wprowadzane są, wspólne dla całej UE, dwa systemy informacyjne, których celem jest uproszczenie procedur administracyjnych i usprawnienie poboru VAT. Są to:
    • IOSS – służący deklarowaniu i rozliczeniom VAT związanym z importem towarów o niskiej wartości;
    • OSS – służący deklarowaniu i rozliczeniom VAT związanym z detaliczną sprzedażą towarów;
  1. Obowiązek płatności z tytułu VAT sprzedaży nieakcyzowych towarów, wysyłanych z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, w ramach sprzedaży internetowej, zarejestrowanej w systemie IOSS, których wartość wewnętrzna nie przekracza 150 EUR, zostaje przeniesiony z nabywcy na sklep internetowy.

 

One Stop Shop

Pakiet zmian VAT dla e-commerce to między innymi nowe rozwiązania informatyczne w ramach One-Stop-Shop – przygotowane są z myślą o ułatwieniu raportowania i płatności VAT. Dają możliwość rejestracji w każdym, pojedynczym Państwie Członkowskim, sprzedaży kwalifikowanej dokonywanej na terenie całej UE. Jest to rozwiązanie dla firm, mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, będących czynnymi podatnikami VAT, działającymi zgodnie z Protokołem Północno Irlandzkim oraz których sprzedaż detaliczna przekracza 10 tys. EUR rocznie. Skorzystanie z One Stop Shop jest dobrowolne i dostępne już od 1 lipca 2021.

 

Import One Stop Shop

Jest to propozycja adresowana do przedsiębiorców z siedzibą w każdym państwie świata, którzy importują do UE nieakcyzowe towary o niskiej wartości (tj. nie przekraczające pojedynczo wartości 150 EUR). Rejestracja w IOSS oznacza powstanie obowiązku naliczania i rozliczania podatku VAT od wymienionych transakcji. System nie będzie dostępny w UK od 1 lipca, ale w tej chwili można dokonać rejestracji w innych Państwach Członkowskich UE.

 

Co to jest,  i jak działa księgowanie odroczonego VAT

Księgowanie Odroczonego VAT – (Postponed VAT Accounting, PVA) to sposób w jaki przedsiębiorca zarejestrowany w UK rozlicza import towarów z UE. Zamiast dokonywać płatności w chwili gdy towar przekroczy granicę, księguje go do późniejszego rozliczenia. Celem tego rozwiązania jest poprawa przepływów finansowych przedsiębiorców-importerów. Korzystanie z systemu PVA może być obowiązkowe dla określonego typu przedsiębiorców zarejestrowanych w UK.

 

Podsumowanie

Pakiet zmian VAT dla e-commerce wynika z nowej sytuacji. Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii z UE, oznacza konieczność wprowadzenia nowych regulacji w miejsce starych. Jest to niezbędne aby chronić rozwój gospodarczy, miejsca pracy i przepływ kapitału po obydwu stronach procesu. Dla przedsiębiorcy zawsze oznacza to okres niepewności i wyczekiwania, czasami wiąże się z nowymi wyzwaniami, często jednak daje szansę na nowe możliwości biznesowe.

Jeśli nie jesteś pewny swojej sytuacji lub potrzebujesz pomocy w obsłudze księgowo-prawej swojej firmy w Anglii, skontaktuj się z nami. Pomożemy. 

 

Leave a reply