Koszty w spółce LTD – czym są odpisy kapitałowe?

Prowadzenie spółki LTD jak i każdej innej działalności gospodarczej generuje wiele kosztów. Dowiedz się, które z nich możesz odpisać od...
Koszty w spółce LTD – czym są odpisy kapitałowe?

Prowadzenie spółki LTD jak i każdej innej działalności gospodarczej generuje wiele kosztów. Dowiedz się, które z nich możesz odpisać od dochodów, aby zapłacić niższy podatek. 

Ogólne zasady odpisów kapitałowych w spółce LTD

Część nakładów kapitałowych, możesz odpisać od dochodów, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania i co za tym idzie wysokość należnego podatku. Odpisy kapitałowe (capital allowances) są traktowane jako koszt uzyskania przychodu i stanowią pewnego rodzaju ulgę podatkową dla przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki kapitałowe są automatycznie odpisami kapitałowymi.

Co możesz zaliczyć jako odpis kapitałowy?

Możesz odliczyć od dochodu koszty związane z zakupem urządzeń i maszyn, używanych w firmie takich jak:

 • przedmioty niezbędne do prowadzenia działalności np. samochody,
 • koszty rozbiórki maszyn i urządzeń,
 • integralne części budynku np.:
  • windy, schody ruchome,
  • systemy ogrzewania pomieszczeń i wody,
  • systemy klimatyzacji,
  • instalacje ciepłej i zimnej wody,
  • instalacje elektryczne, w tym systemy oświetleniowe,
  • zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne.
 • niektóre elementy wyposażenia np.:
  • zabudowy meblowe i wyposażenie kuchni,
  • armatura łazienkowa itp.,
  • systemy sygnalizacji pożarów,
 • niezbędne zmiany w budynku potrzebne do zainstalowania innych maszyn i urządzeń (z wyłączeniem napraw).

 

Oprócz maszyn i urządzeń odpisy kapitałowe obejmują również wydatki poniesione na:

 • renowacje lokali użytkowych w mniej uprzywilejowanych obszarach Wielkiej Brytanii,
 • wydobywanie minerałów,
 • badania i rozwój,
 • własność intelektualną dotyczącą technik przemysłowych (tzw. know-how),
 • patenty,
 • bagrowanie,
 • budynki.

Kupując nowy budynek z rynku wtórnego, możesz zaliczyć jako odpis kapitałowy tylko te aktywa, które odpisywał poprzedni właścicel. Musisz jednak pamiętać, aby ustalić ich dokładną wartość ze sprzedawcą, w przeciwnym wypadku nie będziesz mógł odpisać ich od dochodu. 

Jeśli pod swoją działalność wynajmujesz lokal mieszkalny przedmioty znajdujące się w nim są zaliczane jako odpisy kapitałowe tylko jeśli:

 • prowadzisz firmę zajmującą się krótkoterminowym wynajmem mieszkań na wakacje,
 • dany przedmiot znajduje się w częściach wspólnych budynku.

Jakich kosztów nie możesz zaliczyć jako odpis kapitałowy?

Nie możesz ubiegać się o ulgi kapitałowe na:

 • aktywa, które wynajmujesz lub dzierżawisz (musisz być ich właścicielem),
 • budynki, w tym drzwi, bramy, osłony okienne, instalacje gazowe i wodne,
 • grunty i budowle takie jak mosty czy drogi,
 • przedmioty używane wyłącznie w celu rozrywki np. sprzęt do karaoke, stół bilardowy itp.

Roczna Ulga Inwestycyjna – Annual Investment Allowance (AIA)

AIA to jedna z ulg podatkowych w Wielkiej Brytanii, która umożliwia przedsiębiorcom odliczenie od dochodów pełnej kwoty określonych wydatków kapitałowych. Możesz się o nią ubiegać wyłącznie w okresie, w którym kupiłeś dany przedmiot. Za datę zakupu uznaje się:

 • datę podpisania umowy w przypadku terminu płatności poniżej 4 miesięcy;
 • datę płatności w przypadku terminu płatności powyżej 4 miesięcy. 

 

Jeśli kupiłeś przedmiot na raty możesz ubiegać się o zwrot niedokonanych płatności od momentu, w którym zacząłeś korzystać z przedmiotu.

Wysokość rocznej ulgi inwestycyjnej (AIA) zmieniała się na przestrzeni lat wielokrotnie. Obecnie wynosi ona 1 000 000 GBP za przedmioty zakupione w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Jeśli Twój okres rozliczeniowy jest krótszy bądź dłuższy niż 12 miesięcy, limit ulgi będzie proporcjonalnie wyższy bądź niższy. 

Warto pamiętać, że AIA nie możesz wykorzystać na:

 • samochody służbowe,
 • przedmioty, które zakupiłeś do celów prywatnych (zanim zacząłeś ich używać w swojej firmie),
 • przedmioty otrzymane w darowiźnie.

Samochody służbowe

Samochody służbowe nie kwalifikują się do AIA. Możesz jednak otrzymać na nie ulgę kapitałową i odpisać część ich wartości od swoich dochodów. Wysokość ulgi będzie zależeć od daty zakupu auta oraz emisji dwutlenku węgla w konkretnym modelu. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie rządowej gov.uk.

 

Stawki amortyzacji

Istnieją 3 stawki amortyzacji:

 • główna stawka 18% dla maszyn i urządzeń 
 • specjalna stawka 6% dla integralnych części budynków, przedmiotów o długiej żywotności (powyżej 25 lat) oraz niektórych samochodów o określonej emisji CO2
 • stawka 18% lub 6% dla aktywów o krótkiej żywotności (np. samochód, naczynia w restauracji itp.).

Znając stawki amortyzacji, zastanów się, które przedmioty i jakie kwoty możesz odpisać od swoich dochodów. Jeśli masz wątpliwości, jak to zrobić skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci obliczyć i zoptymalizować wysokość Twoich odpisów kapitałowych i przeprowadzimy cię krok po kroku przez całą procedurę.

 

Related Posts

Leave a reply