Rejestracja do VAT w UK – sprawdź, kiedy musisz zarejestrować swoją firmę jako płatnik podatku VAT

Prowadzisz działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii? Dowiedz się, kiedy musisz zarejestrować się jako płatnik VAT i jakie inne obowiązki podatkowe...
Rejestracja do VAT w UK – sprawdź, kiedy musisz zarejestrować swoją firmę jako płatnik podatku VAT

Prowadzisz działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii? Dowiedz się, kiedy musisz zarejestrować się jako płatnik VAT i jakie inne obowiązki podatkowe powinieneś dopełnić zgodnie z brytyjskim ustawodawstwem.

Kto i kiedy musi zarejestrować się jako płatnik VAT?

Jeśli w ciągu 12 kolejnych miesięcy obroty Twojej firmy przekroczą 85 000 GBP masz obowiązek zarejestrować się w HMRC jako płatnik VAT. Co ważne, okres ten nie musi pokrywać się z rokiem podatkowym – może to być dowolny czas w ciągu roku kalendarzowego. Na rejestrację masz 30 dni od końca miesiąca, w którym przekroczyłeś próg.

Obowiązek rejestracji istnieje również w sytuacji, w której spodziewasz się, że w ciągu najbliższych 30 dni Twoje obroty przekroczą wcześniej wspomnianą kwotę. Dlatego jeśli wiesz, że zbliżasz się do ustawowego progu, warto regularnie sprawdzać wielkość obrotów.

Dobrowolna rejestracja do VAT

Jeśli Twoje roczne obroty nie przekraczają kwoty 85 000 GBP, możesz zarejestrować się jako płatnik VAT dobrowolnie. Będziesz musiał wówczas zapłacić HMRC cały należny podatek VAT od momentu rejestracji. 

Firmy spoza Wielkiej Brytanii

Jeśli Twoja firma nie posiada siedziby na terenie UK, nie istnieje żaden próg odnośnie wysokości obrotów, który zwalniałby Cię z obowiązku rejestracji do VAT. Musisz to zrobić, jeśli tylko dostarczasz jakiekolwiek towary do UK lub będziesz świadczył usługi na terenie Wielkiej Brytanii.

Obowiązki płatników VAT

Od efektywnej daty rejestracji VAT stajesz jego płatnikiem, dlatego musisz przestrzegać kilku zobowiązań:

 • naliczać kwotę podatku VAT według odpowiedniej stawki,
 • wyszczególniać informację o wysokości podatku VAT na fakturach sprzedaży,
 • zapłacić należny podatek VAT do HMRC,
 • składać roczne deklaracje VAT,
 • prowadzić ewidencję oraz indywidualny rachunek VAT,
 • od kwietnia 2022 roku obowiązkowo zarejestrować się w systemie cyfrowej ewidencji podatku VAT (Making Tax Digital).

Dostarczanie usług cyfrowych – VAT MOSS

Jeśli Twoja firma świadczy usługi cyfrowe konsumentom w krajach Unii Europejskiej, powinieneś dodatkowo zarejestrować się w systemie VAT MOSS do 10. dnia miesiąca od pierwszej sprzedaży. Możesz tego nie robić, ale wówczas będziesz musiał zarejestrować się jako płatnik VAT w każdym kraju UE, do którego sprzedajesz usługi cyfrowe. 

 

Więcej informacji o tym jak zarejestrować się do VAT MOSS znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Jak obliczyć wielkość obrotu powyżej, której należy zarejestrować się do VAT?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy nie przekroczyłeś progu rejestracji do VATu w dowolnym 12-miesięcznym okresie, wystarczy zsumować przychody z całkowitej wartości sprzedaży towarów i usług w Wielkiej Brytanii, których nie obejmuje zwolnienie z VAT, uwzględniając:

 • towary wypożyczone klientom za opłatą,
 • towary biznesowe używane do celów osobistych,
 • towary przekazane w ramach barteru lub jako prezenty dla pracowników i kontrahentów,
 • towary i usługi od zagranicznych firm, które podlegają pod procedurę reverse charged,
 • prace budowlane o wartości powyżej 100 000 GBP wykonane na własny użytek.

Zmiana danych 

Musisz pilnować, aby Twoje dane, które podałeś podczas rejestracji jako płatnik VAT, były aktualne. Masz obowiązek poinformować HMRC w ciągu 30 dni jeśli:

 • zmieniły się dane firmy (adres siedziby, nazwa itp.),
 • rozpocząłeś współpracę z nową firmą księgową, która zajmuje się rozliczaniem Twojego podatku VAT,
 • zmienili się wspólnicy w spółce lub któryś z obecnych wspólników zmienił dane osobowe lub adres zamieszkania.

W przypadku gdy chcesz zmienić numer konta bankowego musisz poinformować o tym urząd z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Swoje dane możesz aktualizować samodzielnie:

Wszelkie zmiany w spółce należy zgłaszać poprzez wysłanie formularza VAT2 do serwisu rejestracji VAT.

Potrzebujesz porady podatkowej?

HMRC podchodzi bardzo poważnie do przestrzegania obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców. Jeśli spóźnisz się z rejestracją, możesz spodziewać się konsekwencji finansowych. Ponadto progi rejestracji do VAT zmieniają się wraz z początkiem każdego roku podatkowego. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i na bieżąco pilnować wielkości obrotów firmy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie tego kiedy i jak zarejestrować się jako płatnik VAT w UK skontaktuj się z nami. Oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo z zakresu prowadzenia spółek w Wielkiej Brytanii.

 

Related Posts

Leave a reply