Transport i spedycja w Wielkiej Brytanii — księgowość firm transportowych po Brexicie

Jak wygląda prowadzenie firm transportowych i spedycyjnych w Wielkiej Brytanii po Brexicie? Czy wyjście z Unii Europejskiej w znacznym stopniu...
Transport i spedycja w Wielkiej Brytanii — księgowość firm transportowych po Brexicie

Jak wygląda prowadzenie firm transportowych i spedycyjnych w Wielkiej Brytanii po Brexicie? Czy wyjście z Unii Europejskiej w znacznym stopniu wpłynęło na tę część gospodarki? Odpowiedzi na te i inne powiązane z tematem pytania znajdziesz w artykule poniżej. 

 

Transport i spedycja w Wielkiej Brytanii po Brexicie

W ostatnim czasie UK mierzy się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest brak kierowców, a problem ten jest bezpośrednio związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szczególnie widoczny jest niedobór pracowników mających uprawnienia do transportu paliw. Na stacjach ustawiają się kolejki osób, chcących zakupić paliwo na zapas. Niektóre miejsca, z uwagi na braki, zostały tymczasowo zamknięte. To wszystko powoduje spore zamieszanie i trudności w normalnym funkcjonowaniu.

 

Braki zaczynają być widoczne także na sklepowych półkach. Problemy w dostawach pojawiły się m.in. w placówkach popularnej sieci Tesco. Szacuje się, że w UK brakuje około 100 000 kierowców.

Brexit jest jednym z ważniejszych czynników powiązanych bezpośrednio z brakiem kierowców na Wyspach, ale nie jedynym. Powodem tej sytuacji jest także pandemia, która spowodowała problemy związane z uzyskiwaniem stosownych kwalifikacji potrzebnych w branży transportowej.

Jak powszechnie wiadomo rynek nie znosi próżni, dlatego pomimo tak wielu początkowych utrudnień, coraz więcej firm transportowych otwiera oddziały lub osobne spółki na terenie Wielkiej Brytanii. 

Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest również fakt, że prowadzenie w UK działalności związanej z transportem jest stosunkowo łatwe pod względem formalnym.

 

 

Księgowość w Wielkiej Brytanii — obowiązki firm spedycyjnych i transportowych

Poniżej wyjaśniamy najważniejsze aspekty związane z prowadzeniem firmy transportowej i spedycyjnej w UK po Brexicie. Omawiamy, jakie obowiązki i możliwości czekają osoby, które zdecydują się na prowadzenie tego rodzaju biznesu w nowej rzeczywistości.

 

Licencja na spedycję w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Spedycja to działalność polegająca na organizacji przewozu towarów, a nie samym jego przewozie dlatego nie jest wymagana licencja do prowadzenia takiej działalności, do przewożenia towarów zazwyczaj jest potrzebna licencja powyżej 3,5 tony. Czy do założenia tego typu działalności potrzebna jest licencja? Nie. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, aby założyć tego typu firmę w UK.

 Dla porównania, w Polsce istnieje wymóg uzyskania stosownej licencji, który dotyczy osób zainteresowanych założeniem działalności opartej na świadczeniu usług spedycyjnych. Aby otrzymać dokument, trzeba spełniać określone wymagania: mieć certyfikat kompetencji zawodowych (przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą), zdolność finansową i renomę. W UK nie ma takich wymagań, dlatego założenie i prowadzenie biznesu opartego o transport i spedycję jest prostsze.

 

Ubezpieczenie (OCS) firm po Brexicie

OCS to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora. Zabezpiecza ono firmę przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z nienależytym wykonaniem umowy spedycyjnej. Stanowi ochronę w przypadku roszczeń podnoszonych przez zleceniodawcę czy właściciela ładunku.

Prowadząc w UK działalność związaną z transportem, nie ma konieczności posiadania takiego ubezpieczenia. Mimo wszystko warto przemyśleć jego zakup, ponieważ niesie on za sobą sporo korzyści. Przede wszystkim OCS wpływa dobrze na wizerunek firmy, dzięki ubezpieczeniu przedsiębiorstwo uznawane jest za wiarygodne. Poza tym wiele osób zainteresowanych współpracą z firmą spedycyjną, za warunek jej nawiązania uznaje OCS. To ubezpieczenie stanowi gwarancję bezpieczeństwa finansowego dla każdej ze stron.

 

Procedura rejestracji spółki ze zgłoszeniem do VAT GB

Mimo Brexitu i związanych z nim nowych regulacji proces związany z rejestracją spółki w Wielkiej Brytanii nadal przebiega szybko i nie jest skomplikowany. Prowadzenie firmy w UK pozwala zoptymalizować koszty. Wielka Brytania uznawana jest też za kraj przyjazny przedsiębiorcom, szczególnie z uwagi na przejrzysty system podatkowy i ograniczenie biurokracji.

Przepisy dotyczące rejestracji spółek nie uległy zmianie. Warto podkreślić, że całą procedurę związaną z jej założeniem można przeprowadzić online, co stanowi spore usprawnienie. Jeśli wniosek złożony jest poprawnie i nie brakuje żadnych z wymaganych dokumentów, rejestracja może odbyć się nawet w 24 h.

 Jakie zadania stoją przed przedsiębiorcą przy zakładaniu spółki? Oto one:

  •   nadanie nazwy,
  •   wskazanie adresu spółki,
  •   utworzenie statutu,
  •   wybranie władz spółki i podział udziałowców,
  •   złożenie formularza rejestracyjnego wraz z potrzebnymi załącznikami oraz dokonanie stosownych opłat.

 

Po dokonaniu wpisu spółka otrzymuje Certificate of Incorporation, który jest dostępny do wglądu publicznie. Uzyskuje ona też możliwość otworzenia rachunku bankowego i może zacząć działalność.

Do obowiązków założyciela spółki należą też kwestie związane z podatkiem VAT. Jednym z kluczowych elementów rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii po Brexicie jest dokładna znajomość przepisów VAT,  które zostały opisane w wynegocjowanej umowie brexitowej. O najważniejszych zmianach w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców działających na linii Wielka Brytania – Unia Europejska pisaliśmy w naszych artykułach:

Warto w tym miejscu wspomnieć o firmach, które nie mają siedziby w UK. Podmioty, które świadczą usługi dla osób fizycznych lub dostarczają towary do tego kraju, muszą zarejestrować się do VAT w UK niezależnie od tego, jaki dochód osiągają w ciągu roku.

 

Zakup udziałów w spółce LTD

Szansą dla przedsiębiorców chcących prowadzić działalność transportową czy spedycyjną jest zakup udziałów w spółce LTD. Nasza firma oferuje tego typu usługi. Gotowe spółki LTD, które mają aktywny numer VAT i EORI, są propozycją dla osób szukających szybkich, a jednocześnie bezpiecznych rozwiązań.

Przeniesienie udziałów w spółce LTD zarejestrowanej do VAT GB zajmuje maksymalnie do 3 dni roboczych, natomiast rejestracja do VAT nowo utworzonej spółki nie zawsze jest możliwa i może potrwać od 14 dni do nawet kilku tygodni.

Procedura przeniesienia własności udziałów w spółce LTD jest możliwa do przeprowadzenia w kilku krokach. Pierwszym, najważniejszym zadaniem, jest znalezienie atrakcyjnej oferty i dokładne zaznajomienie się z firmą, od której ona pochodzi. W Oak & Berry działa to w ten sposób, że wysyłamy dane spółek, które obecnie mamy w sprzedaży, a osoba zainteresowana weryfikuje istotne dla niej informacje i podejmuje decyzję. Kolejnym krokiem jest już podpisanie umowy kupna-sprzedaży oraz płatność. Udziały są przepisywane maksymalnie  w 3 dni robocze. 

 

Oddział spółki w UK czy spółka zależna?

Osoby, które prowadzą przedsiębiorstwo w Polsce, mają możliwość wkroczenia na rynek brytyjski na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest utworzenie oddziału polskiej spółki na terenie Wielkiej Brytanii, drugi z kolei polega na założeniu spółki zależnej (Limited Company) w UK. Która z dróg jest lepsza?

Oddział spółki stanowi część prowadzonego w Polsce przedsiębiorstwa i pozostaje z nim w stosunku zależności. Nie ma on osobowości prawnej, a odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające z jego prowadzenia ponosi przedsiębiorstwo w Polsce. Oddział spółki prowadzi własną rachunkowość, ale upublicznia sprawozdania finansowe spółki macierzystej. Ponadto jego działalność musi pokrywać się z zakresem działalności polskiego przedsiębiorstwa.

Spółka zależna różni się pod tym względem, ponieważ jest całkowicie odrębna od spółki w kraju. Ma własną osobowość prawną i sama ponosi odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania. Limited Company przygotowuje swoje sprawozdania finansowe niezależnie od przedsiębiorcy w Polsce. Podobnie wygląda kwestia rodzaju prowadzonej działalności, której zakres jest całkowicie dowolny.

Tym, co łączy obie te formy prowadzenia działalności, jest obowiązek rejestracji w odpowiednich organach brytyjskich. Zarówno oddział spółki, jak i spółka zależna w UK muszą zostać zgłoszone do wymaganych rejestrów i Companies House (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego). Obie z omawianych form podlegają też opodatkowaniu Corporation Tax.

 

Oddział spółki w UK i spółka zależna — plusy i minusy

Co przemawia za wyborem oddziału spółki w UK? To rozwiązanie jest polecane m.in. tym przedsiębiorcom, którzy chcą sprawdzić, czy prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii jest obszarem, w którym chcą się rozwijać. Oddział spółki w Wielkiej Brytanii łatwiej też zlikwidować. Za minus takiego rozwiązania uznaje się m.in. konieczność składania w UK sprawozdania finansowego spółki polskiej i konieczność jego opracowania zgodnie z brytyjskimi wymogami.

Jakie zalety wynikają z prowadzenia spółki zależnej w UK? Jedną z najważniejszych korzyści jest to, że ta forma prowadzenia działalności uznawana jest przez wiele osób za bardziej wiarygodną. Jest bliższa rynkowi brytyjskiemu, a dzięki temu co do zasady wzbudza większe zaufanie.

Więcej o różnicach pomiędzy spółką zależną a oddziałem spółki znajdziesz w naszym wpisie: Oddział spółki w UK czy spółka zależna w UK? Wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii na konkretnym przykładzie

Odprawy celne

Do końca 2020 roku obowiązywał tzw. okres przejściowy, w którym to relacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, mimo wyjścia ze wspólnoty, pozostawały formalnie takie same. Oznaczało to, że rozliczenia z UK nadal traktowane były jako wewnątrzwspólnotowe, a odprawy celne nie były konieczne. Od początku 2021 roku zaczęło się to jednak zmieniać. Od tego czasu kontrola celna wprowadzana jest etapami. Wielka Brytania daje przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do zmian. Pełna kontrola celna ma zacząć obowiązywać od stycznia 2022 roku.

Jednym z obowiązków, który dotyczy zarówno przedsiębiorców importujących z UE do Wielkiej Brytanii, jak i eksportujących z UK do krajów wspólnotowych, jest wyrobienie numeru rejestracyjnego EORI. To identyfikator przedsiębiorcy, który pozwala usprawnić procesy celne. Numer EORI przydaje się w różnych sytuacjach, m.in. przy składaniu deklaracji, korzystaniu ze specjalnych systemów czy ubieganiu się o decyzję celną.

Warte podkreślenia jest to, że osoby, które mają już taki numer, nie muszą się o niego ubiegać. Mają one jednak obowiązek sprawdzenia, czy ich numer rozpoczyna się od liter GB. Jest to wymóg w przypadku firm, które zajmują się przewozem towarów między krajami UE a Wielką Brytanią.

Dla określenia taryfy celnej konieczna jest znajomość kodu towaru (CC). Jest on również niezbędny do uzupełnienia dokumentacji importowej i eksportowej, dlatego jego prawidłowe nadanie jest niezwykle ważne. Wielka Brytania nadal korzysta z systemu, który jest znany w krajach UE, co stanowi ułatwienie.

Warto zwrócić także uwagę na obowiązującą od 2021 roku umowę dotyczącą handlu i współpracy pomiędzy UE a UK. Wyjaśnione są w niej kluczowe kwestie dla firm, które zajmują się importem i eksportem. Jedno z zagadnień dotyczy preferencyjnego traktowania i objęcia określonych towarów taryfą równą 0%. Ma ono zastosowanie po spełnieniu rozbudowanych wymogów. Objęcie stawką 0% nie oznacza jednak, że firmy zajmujące się eksportem i importem nie mają obowiązków związanych z przedstawianiem wymaganych dokumentów.

Handel i wymiana towarów z Wielka Brytanią po Brexicie powoduje sporo utrudnień natury formalnej. Wiele firm rezygnuje z wykonywania usług transportowych na terenie Zjednoczonego Królestwa w obawie o niezrozumienie przepisów i “formalności”.

Z drugiej strony istnieje grupa przedsiębiorców, która w zaistniałej sytuacji widzi szansę biznesową. Zamiast zamykać się na Wielką Brytanię po Brexicie, to dostrzegają ogromną szansę i  podejmują decyzję o ekspansji swoich firm na wyspy brytyjskie. Wiedzą doskonale, że przy profesjonalnym doradztwie prawnym i sprawnym prowadzeniu księgowości Brexit stanowi duże możliwości na zwielokrotnienie dochodów swojej firmy.

 

Księgowość spółek transportowych w Wielkiej Brytanii — podsumowanie

Czy mimo Brexitu i związanych z nim modyfikacji w prawie warto założyć spółkę transportową w UK? Zdecydowanie tak! Choć na przestrzeni czasu doszło do pewnych zmian choćby w zakresie podatku VAT czy odpraw celnych, nadal opłaca się prowadzić firmę w Anglii. Przemawia za tym m.in. jasny system podatkowy i minimum formalności w zakresie tworzenia spółki.

W obecnej sytuacji, kiedy brakuje kierowców, spółka transportowa w UK to biznes, który może przynosić naprawdę wysokie zyski. Wejście na rynek jest ułatwione, ponieważ zapotrzebowanie na tego typu usługi jest widoczne gołym okiem. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia znajomość brytyjskich przepisów prawno-księgowych.  

Chcesz założyć spółkę transportową w UK? Przeprowadzimy Cię przez cały ten proces i zadbamy o wszelkie kwestie księgowe. Nie czekaj, umów się na spotkanie.

Related Posts

Leave a reply