Firma w Polsce czy w UK? “Polski Ład” a nowy ład w Wielkiej Brytanii, czyli porównanie kosztów prowadzenia firmy w Polsce i w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Czy firma w Anglii wciąż się opłaca? To pytanie, które od czasu Brexitu słyszymy bardzo często. W dobie wyzwań, jakie...
Firma w Polsce czy w UK? “Polski Ład” a nowy ład w Wielkiej Brytanii, czyli porównanie kosztów prowadzenia firmy w Polsce i w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Czy firma w Anglii wciąż się opłaca? To pytanie, które od czasu Brexitu słyszymy bardzo często. W dobie wyzwań, jakie stoją przed firmami w związku z zagrożeniami w sferze zdrowia, czy sytuacją geopolityczną, spokój płynący z fachowego doradztwa księgowego ma dla przedsiębiorcy szczególne znaczenie. Zwłaszcza wtedy, gdy prowadzona działalność ma charakter międzynarodowy.

 

Dlatego też, wychodząc naprzeciw polskim i brytyjskim przedsiębiorcom, z którymi współpracujemy, a także osobom, które szukają informacji o tym, jak wygląda porównanie kosztów prowadzenia firmy w Polsce w dobie “Polskiego Ładu” i w Wielkiej Brytanii – po Brexicie, przygotowaliśmy poniższy materiał. 

 

Przedstawiamy w nim takie zagadnienia jak: 

 

 • Polski Ład – m.in. nowe kwoty, nowe składki, zmiany dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.
 • Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii po Brexicie – umowa brexitowa, zmiany dot. VAT, stawki i składki
 • Kwota wolna od podatku w Polsce i w Wielkiej Brytanii 2021/2022 – porównanie
 • Składka zdrowotna i społeczna w Polsce i w Wielkiej Brytanii 2021/2022 – porównanie
 • Zasady naliczania podatków i składek w Polsce i w Wielkiej Brytanii 2021/2022 – porównanie
 • Koszty prowadzenia działalności w Polsce i w Wielkiej Brytanii 2021/2022 – porównanie.

 

Wielka Brytania – biznes w czasach post-brexit

Przedsiębiorcy związani z rynkiem międzynarodowym, działający w UK lub na linii Polska – Wielka Brytania po brexicie znaleźli się w szczególnej sytuacji. Z jednej strony muszą bowiem nadążać za zmianami dyktowanymi i wdrażanymi przez Londyn, z drugiej – przez polskiego ustawodawcę, który już od 1 stycznia wprowadza w życie tzw. Polski Ład – szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych. 

 

Najważniejsze tematy z zakresu zmian po stronie brytyjskiej omówiliśmy w opublikowanych już materiałach, do których lektury zachęcamy. Dotyczą one m.in.

 

 

Polski Ład a portfel polskiego przedsiębiorcy

Jakie zmiany oznacza Polski Ład dla polskich przedsiębiorców? Wśród tych najważniejszych, część z pewnością można odbierać pozytywnie: mowa tu m.in. o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł., czy podniesieniu progu podatkowego dla stawki podatkowej 32 % – do 120 tys. zł rocznie. Niestety, te dwie najkorzystniejsze zmiany mają swoją “ukrytą cenę”. Jest nią zestaw niekorzystnych zapisów, które w praktyce zniwelują korzyści płynące z podwyżki kwoty wolnej i progu podatkowego 32%. 

Chodzi tu o następujące zmiany: 

– brak możliwości odliczeń składki zdrowotnej od podatku – co znacząco zwiększy kwotę podatku należnego, 

– koniec ryczałtowej składki zdrowotnej liczonej od stałej podstawy – składka będzie uzależniona od dochodu, a to, co do zasady, spowoduje podniesienie kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych,

– wprowadzenie obowiązkowej składki zdrowotnej od wynagrodzeń członków zarządów (dotychczas takiego obowiązku nie było).

 

O ile można przyjąć, że opisana wyżej podwyżka kwoty wolnej oraz progu podatkowego może być korzystna dla pracowników, o tyle dla przedsiębiorców to spełnienie najgorszych obaw. Brak możliwości odliczenia od dochodu składki zdrowotnej z założenia ma niwelować bowiem ulga PIT dla klasy średniej, która jest przewidziana tylko dla pracowników – ale nie dla przedsiębiorców! W praktyce oznacza to, że kolejny już raz w ostatnich latach to przedsiębiorcy poniosą koszty reform.

 

Kwota wolna od podatku w Polsce i w Wielkiej Brytanii 2022

 • Kwota wolna od podatku w Polsce w 2022 roku będzie wynosiła 30 tys. zł. To jedna z najistotniejszych zmian, jakie wprowadza tzw. Polski Ład. 

 

 • Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii w roku podatkowym 2021/2022 to 12 570 funtów, czyli w przeliczeniu ponad 70 tys. zł. (* kurs na dzień 29.11.2021 r.)

 

Składka zdrowotna i społeczna w Polsce i w Wielkiej Brytanii 2022

POLSKA

 

Trudno określić precyzyjnie wysokość składek ZUS w 2022 roku, bo składka na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce od 1 stycznia 2022 nie będzie już jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców. W zależności od wybranej przez niego formy opodatkowania, może wynosić:

 

 • zasady ogólne – 9% dochodu;
 • podatek liniowy – 4,9% dochodu;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
  • przychody < 60 000 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 300 zł);
  • przychody 60 000 – 300 000 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 500 zł);
  • przychody > 300 000 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 900 zł);
 • karta podatkowa – 9% wynagrodzenia minimalnego.

 

Składka na ubezpieczenie społeczne w Polsce w 2022 roku, według przyjętej w projekcie ustawie budżetowej kwoty przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 5922 zł, wyniesie odpowiednio:

 

 • 1124,23 zł, jeśli ubezpieczony zdecyduje się na opłacanie składki chorobowej
 • 1037,18 zł, jeśli ubezpieczony nie zdecyduje się na przystąpienie do chorobowego.

 

W przypadku osób korzystających z preferencji, składki będą naliczane od kwoty wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 roku wyniesie 3010 zł – a więc od kwoty 903 zł. Wyniosą odpowiednio:

 

 • z uwzględnieniem chorobowej – 285,71 zł
 • bez chorobowej – 263,59 zł.

 

WIELKA BRYTANIA

 

Wysokość składek w Wielkiej Brytanii w 2022 roku zależy od kategorii podatkowej, w jakiej znajduje się konkretny podatnik. Brytyjskie przepisy wyróżniają aż 7 takich kategorii, ale większość podatników należy do kategorii “A”. W tej kategorii wysokość składek wynosi odpowiednio:

 

 • dla dochodu poniżej 797 GBP miesięcznie – nie jest naliczana (przy czym prawo do ubezpieczenia uzyskujemy przy dochodzie miesięcznym powyżej 527 GBP);
 • dla dochodu od 797 GBP do 4 189 GBP miesięcznie – z pensji pracownika pracodawca “odciąga” 12%, dodatkowo pracodawca opłaca drugą część składki w wysokości 13,8%; 
 • dla dochodu powyżej 4 189 GBP miesięcznie – z pensji pracownika pracodawca “odciąga” 2%, dodatkowo pracodawca opłaca drugą część składki w wysokości 13,8%.

 

W przypadku dyrektorów spółek LTD, których zarobki nie przekraczają progu 797 GBP miesięcznie – podobnie jak w przypadku pracowników, nie ma obowiązku odprowadzania składek. Jedyna różnica, jaka występuje, jest taka, że dyrektorzy mogą rozliczać składki zbiorczo, w ujęciu rocznym.

Powyżej progu 797 GBP wysokość składki jest określana proporcjonalnie do wysokości dochodu, zgodnie z powyższymi zasadami.

 

Zasady naliczania podatków i składek w Polsce i w Wielkiej Brytanii 2021/2022 ilustruje poniższa tabela:

 

Działalność jednoosobowa w Polsce Self-employed (samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii) Spółka Limited w Wielkiej Brytanii
Kwota wolna od podatku (rocznie) 30 tysięcy złotych 12 570 GBP/ 70 392 zł  12 570 GBP / 70 392 zł (na każdego dyrektora/ pracownika będącego rezydentem UK) 
Zasady naliczania danin składka zdrowotna:

– zasady ogólne – 9% dochodu;

– podatek liniowy – 4,9% dochodu;

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

→ przychody < 60 000 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 300 zł);

→ przychody 60 000 – 300 000 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 500 zł);

→ przychody > 300 000 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 900 zł);

– karta podatkowa – 9% wynagrodzenia minimalnego.

 

ubezpieczenie społeczne: 

– preferencyjna składka (dla nowych działalności – do 2 lat):

→ z uwzględnieniem chorobowej wyniosą 285,71 zł

→ bez chorobowej wyniosą 263,59 zł.

– następnie:

→ 1124,23 zł, jeśli ubezpieczony zdecyduje się na opłacanie składki chorobowej

→ 1037,18 zł, jeśli ubezpieczony nie zdecyduje się na przystąpienie do chorobowego.

– zaczynają płacić składkę od kwoty – 9 568 GBP (53 580 zł)

 i składka wynosi 9%,

powyżej kwoty  50 270 GBP (281 512 zł) składka to 2%

– kwota wolna od składki rocznie – 9 568 GBP (53 580 zł), miesięcznie – 797 GBP (4 463 zł)

– powyżej tej kwoty składka w wysokości: 12% pracownik, 13.80% – pracodawca

– a powyżej kwoty 50 270 GBP (281 512 zł) :

pracownik 2%, pracodawca 13,8%

– pracodawca ulga do 4 tys GBP (22 400 zł) w opłacaniu składek – employment allowance

Odliczenie składek od podatku nie można można można

  

Koszty prowadzenia działalności w Polsce i w Wielkiej Brytanii 2021/2022 – porównanie

Poniżej przedstawiamy porównanie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców w Polsce i w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2022 r. Różnicę doskonale ilustruje zestawienie wysokości dochodu miesięcznego “na rękę”. Kalkulacje wykonaliśmy dla prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5922 zł.

 

Po odliczeniu podatku dochodowego oraz składek, przedsiębiorca prowadzący w Polsce działalność jednoosobową uzyskuje dochód w wysokości nieco ponad 3,5 tys. zł.

 

Przedsiębiorca samozatrudniony w Wielkiej Brytanii (self-employed) uzyskuje na rękę dochód w wysokości ponad 5,7 tys. zł. Minimalnie wyższy dochód może uzyskać przedsiębiorca prowadzący w Wielkiej Brytanii spółkę Limited.

 

Działalność jednoosobowa w Polsce Self-employed (samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii) Spółka Limited w Wielkiej Brytanii
Dochód miesięczny na rękę (po odliczeniu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie) 3859,37 zł 5696,27zł 5736,80 zł

 

PODSUMOWANIE

Prowadzisz firmę w Wielkiej Brytanii, sprzedajesz produkty lub świadczysz usługi na rynku polsko-brytyjskim i chciałbyś porozmawiać o finansach twojego biznesu? Chcesz rozpocząć działalność o charakterze międzynarodowym, skierowaną m.in. do brytyjskiego klienta? Skontaktuj się z nami – sprawdzimy, jak możemy pomóc Tobie i Twojej firmie.

 

Related Posts

Leave a reply