Firma w Anglii, pracownik w Polsce. Jak rozliczyć się ze spółką Limited?

W jaki sposób angielska spółka Limited może rozliczyć się z pracownikiem lub podwykonawcą mieszkającym w Polsce? Po czyjej stronie leży...
Firma w Anglii, pracownik w Polsce. Jak rozliczyć się ze spółką Limited?

W jaki sposób angielska spółka Limited może rozliczyć się z pracownikiem lub podwykonawcą mieszkającym w Polsce? Po czyjej stronie leży obowiązek odprowadzenia podatku od takiego dochodu? Poznaj odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dotyczące zatrudnienia w spółce Limited oraz świadczenia usług na jej rzecz.

Spółka Limited może współpracować i rozliczać się ze swoimi pracownikami lub podwykonawcami z Polski na kilka sposobów: na podstawie faktury, umowy o dzieło lub zatrudniając daną osobę jako kolejnego dyrektora w spółce.

Współpraca ze spółką Limited – faktura

Najprostszym dla spółki Limited modelem rozliczenia z podwykonawcą z Polski jest rozliczenie B2B, a więc na podstawie wystawionej faktury. W tym przypadku konieczne jest, by polski usługodawca prowadził własną działalność gospodarczą.

Umowa o dzieło ze spółką Limited

Osoby, które nie prowadzą własnej firmy w Polsce mogą podjąć współpracę ze spółką Limited na podstawie umowy o dzieło, czyli umowy cywilnoprawnej. Taka umowa jest bardzo podobna do tej, jaką podpisujemy z firmą zarejestrowaną w Polsce. Zainteresowane strony mogą zawrzeć ją w dowolny sposób: pisemnie lub ustnie, w wybranym przez siebie języku. Warto tu wspomnieć, że za dowód zawarcia umowy można uznać także korespondencję elektroniczną – a więc współpracę można rozpocząć na podstawie e-maili wymienionych ze zleceniodawcą.

Kto i w jaki sposób powinien rozliczyć taką umowę? W przypadku pracownika mieszkającego w Polsce, obowiązek ten leży po jego stronie. Co ważne, rozliczenie dotyczy tylko podatku dochodowego, bowiem w umowie o dzieło odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne nie jest obowiązkowe.

Wysokość należnego podatku jest łatwa do obliczenia – stawka podatku dochodowego wynosi 18 proc. Koszty uzyskania przychodu wynoszą odpowiednio: w przypadku umów obejmujących przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła – 50 proc., w pozostałych – 20 proc.

Przykład:

Grafik otrzymuje 1000 zł wynagrodzenia za projekt strony internetowej i przeniesienie praw do niego na kupującego. Koszty uzyskania przychodu to w jego przypadku 50 proc. (500 zł), a więc podatek to 18 proc. x 500 zł, czyli 90 zł. Gdyby jednak umowa nie obejmowała przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu, koszty wyniosłyby 20 proc. (200 zł), a należny podatek: 18 proc. x 800 zł, czyli 144 zł.

Podatek w formie zaliczki opłaca się we właściwym dla podatnika Urzędzie Skarbowym (według miejsca zamieszkania). Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymaliśmy wynagrodzenie.

Zatrudnienie kolejnego dyrektora w spółce Limited

Spółka Limited, która chce rozliczyć się z pracownikiem lub podwykonawcą mieszkającym w Polsce może także zatrudnić taką osobę jako kolejnego dyrektora i wypłacać mu pensję dyrektorską.

Z tytułu zatrudnienia i pełnienia funkcji w zarządzie angielskiej spółki taka osoba będzie mogła skorzystać z ułatwień fiskalnych przysługujących brytyjskim podatnikom. Przypomnijmy, że w Anglii próg dochodu wolnego od składek i ubezpieczenia wynosi ponad 8 tys. funtów rocznie (blisko 40 tys. złotych), a kwota wolna od podatku dochodowego – 11,5 tys. funtów rocznie (ok. 56 tys. złotych).

Jeśli więc wynagrodzenie dyrektora spółki nie przekracza pierwszego progu (tj. 8 tys. funtów rocznie), nie ponosi on żadnych kosztów związanych ze składkami. Jeśli natomiast pensja dyrektora przekroczy kwotę wolną od składek ubezpieczeniowych, wysokość składek będzie naliczana proporcjonalnie do pobieranej pensji.

Współpraca ze spółką Limited – zadaj nam pytanie

Chcesz nawiązać współpracę ze spółką Limited i zastanawiasz się, jaki model będzie dla Ciebie optymalny? Masz firmę w Anglii i chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości zatrudnienia w swojej LTD kolejnego dyrektora? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i doradzimy optymalne rozwiązania finansowe.

 

Czytaj również:

Dlaczego Polacy wolą prowadzić biznes za granicą?
Sprawdź, w których branżach możesz działać jako spółka Limited
Prowadzenie firmy w Anglii i Polsce – praktyczne porównanie

Related Posts

Leave a reply