Prowadzenie firmy w Anglii i w Polsce – praktyczne porównanie. Rozliczenie w Anglii – 110 godzin. W Polsce – 271 godzin

Jak trudne jest prowadzenie firmy w Anglii, a jak w Polsce? Pod względem skomplikowania systemu podatkowego Wielka Brytania zajmuje obecnie...
Prowadzenie firmy w Anglii i w Polsce – praktyczne porównanie. Rozliczenie w Anglii – 110 godzin. W Polsce – 271 godzin

Jak trudne jest prowadzenie firmy w Anglii, a jak w Polsce? Pod względem skomplikowania systemu podatkowego Wielka Brytania zajmuje obecnie 10. miejsce, co oznacza awans o 5 pozycji w porównaniu do ubiegłego roku – wynika z najnowszego raportu „Paying Taxes 2017”. W tym samym zestawieniu Polska znalazła się na 47. miejscu, zaliczając skok o aż 11 pozycji. Co te liczby oznaczają dla podatnika? Czy awans w rankingu niesie za sobą realne ułatwienia dla przedsiębiorców? By to sprawdzić, porównaliśmy najważniejsze wskaźniki wykorzystane w badaniach PwC i Banku Światowego z ostatnich pięciu lat.

Głównym celem przygotowywanego corocznie raportu „Paying Taxes” jest pokazanie nie tyle cech charakterystycznych systemów podatkowych, co stopnia ich skomplikowania. Badanie uwzględnia informacje m.in. o tym, jakie podatki musi zapłacić średniej wielkości spółka w danym roku podatkowym i ile czasu zajmuje jej rozliczenie. W raportach znaleźć można również opisy konkretnych działań administracji podatkowej mających stymulować gospodarkę i ułatwiać życie przedsiębiorców.

Rozliczenie firmy w Anglii i w Polsce

Według najnowszego raportu, Wielka Brytania właśnie awansowała do grupy dziesięciu państw o najmniej skomplikowanym systemie podatkowym. Trudno dziwić się tej ocenie – zgodnie z danymi PwC i BŚ, rozliczenie firmy w Anglii zajmuje zaledwie 110 godzin rocznie.

Dla porównania, polskiemu przedsiębiorcy tego rodzaju formalności zajmują AŻ 271 godzin rocznie! To ponad 160 godzin więcej, niż na Wyspach i 20 godzin więcej niż aktualna średnia światowa, wynosząca 251 godzin. Warto tu zauważyć, że czas poświęcany na rozliczenie firmy przekracza średnią światową w tylko 32 ze 190 badanych państw.

Rozliczenie firmy w Anglii - Firma w Anglii a firma w Polsce. Wielka Brytania w rankingu Paying Taxes - łatwość prowadzenia biznesu
Rozliczenie firmy w Anglii - Firma w Anglii a firma w Polsce. Polska w rankingu Paying Taxes - łatwość prowadzenia biznesu

Choć Polska kolejny rok z rzędu awansuje w ogólnym rankingu “Paying Taxes”, liczba godzin przeznaczanych przez przedsiębiorców na czynności podatkowe od kilku lat pozostaje praktycznie bez zmian. Nie zdołała zmienić tego nawet znacząca poprawa niektórych wskaźników – jak np. spadek liczby płatności podatkowych (z 18 do 7) czy zmniejszenie całkowitej sumy obciążeń podatkowych (z 43,8 proc. do 40,4 proc.).

Komentując najnowszy raport wielu ekspertów wskazuje, że “polski system podatkowy sukcesywnie zmienia się na lepsze”. Ich wypowiedzi najczęściej odnoszą się do skoku, jakiego Polska dokonała w rankingu (dwa lata temu byliśmy na 87. pozycji). Niestety, analiza nieco bardziej szczegółowych danych pokazuje, że zmiany wprowadzane w polskim systemie podatkowym mają w większości przypadków charakter fasadowy. Kolejne awanse w światowych rankingach nie sprawiają, że przedsiębiorcom żyje się łatwiej, czyli np. szybciej rozlicza. Rząd prowadzi bowiem politykę wobec rankingów. Poprawia “wyniki”, ale podejście organów państwa do właścicieli firm pozostaje albo niechętne, represyjne, albo obojętne – czyli niewspomagające. Na tej obojętności najwięcej zyskują konkurencyjne systemy podatkowe, które kuszą polskich przedsiębiorców niskimi obciążeniami, przejrzystymi przepisami i ogólną prostotą prowadzenia biznesu. Przypomnijmy, że zgodnie z najnowszymi danymi 3 na 4 Polaków jest skłonnych przeprowadzić się, by zyskać dogodniejsze warunki do prowadzenia swojego biznesu.

Related Posts

1 COMMENTS

  1. Stefan
    18 stycznia, 2017 11:38 Odpowiedz

    sprawnie, miło i profesjonalnie!

Leave a reply