Firma w UK a koronawirus – pomoc rządu dla przedsiębiorców

Firma w UK a koronawirus – pomoc rządu dla przedsiębiorców

W związku z rosnącą liczbą zapytań o wsparcie dla firm w Wielkiej Brytanii w kontekście epidemii koronawirusa, przygotowaliśmy dla Państwa tekst “Firma w UK a koronawirus”. W materiale znajdziecie Państwo omówienie ogłoszonego przez rząd w Londynie pakietu antykryzysowego, który ma wspomóc przedsiębiorców działających na Wyspach w czasie epidemii.

Obszerny przewodnik po pakiecie pomocowym, przygotowanym przez brytyjski rząd z myślą o przedsiębiorcach, został opublikowany na stronie gov.uk i jest aktualizowany na bieżąco.

Poniższy materiał również będzie aktualizowany. Zachęcamy do śledzenia zmian.

***

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 18 maja 2020 r.

DODANE INFORMACJE:

Brytyjski rząd poinformował o kolejnym wydłużeniu programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme. Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń obejmie okres do 31 października br. W komunikacie adresowanym do przedsiębiorców HMRC zaznacza jednak, że program będzie funkcjonował w obecnej postaci do końca lipca. Od 1 sierpnia zasady dotyczące uzyskiwania dofinansowania mają być bardziej elastyczne. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły stopniowo przywracać do pracy tych pracowników, którzy zostali odsunięci od obowiązków przez epidemię koronawirusa, jednocześnie dalej korzystając z proporcjonalnie mniejszego dofinansowania.

***

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 11 maja 2020 r.

DODANE INFORMACJE:

Brytyjski rząd poinformował, że program ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme został rozszerzony i możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń obejmie okres 4 miesięcy od dn. 1 marca 2020 r. (przypomnijmy: pierwotnie planowano, że program obejmie okres 3 miesięcy).

***

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 20 kwietnia 2020 r.

DODANE INFORMACJE:

W UK wystartował program ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme. Od 20 kwietnia można aplikować o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, którzy nie wykonują pracy w związku z epidemią koronawirusa. Więcej informacji o programie w materiale poniżej.

Uprzejmie informujemy, że udzielamy pomocy w przygotowaniu wniosków o dofinansowania wyłącznie naszym klientom.

***

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 7 kwietnia 2020 r.

DODANE INFORMACJE: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników firm w UK, dofinansowanie wynagrodzeń dyrektorów spółek LTD – jakie warunki trzeba spełnić

***

Firma w UK a koronawirus – przewodnik po pakiecie pomocowym

Głównym celem pakietu jest ochrona miejsc pracy. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący firmy w UK mogą skorzystać z szeregu ułatwień. To między innymi:

 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach programu ochrony miejsc pracy (ang. Coronavirus Job Retention Scheme),
 • dofinansowanie wynagrodzeń dyrektorów spółek w ramach ww. programu,
 • dofinansowanie dla osób samozatrudnionych (ang. Self-employment Income Support Scheme),
 • odroczenie zapłaty podatku VAT i Income Tax,
 • dofinansowanie wypłat ustawowego chorobowego dla pracowników (ang. Statuatory Sick Pay),
 • umorzenie podatku od nieruchomości użytkowanych przez przedsiębiorstwa (ang. business rates) dla firm działających w obszarach najbardziej dotkniętych skutkami epidemii,
 • dotacja w wysokości 10 tys. funtów (ang. Business Grant Scheme) – dla małych firm niepłacących business rates, oraz do 25 tys. funtów – dla firm z branży handlowej, hotelarskiej i wypoczynkowej, działających w mniejszych obiektach o wartości podlegającej opodatkowaniu w przedziale 15 000 funtów – 51 000 funtów,
 • pożyczka do 5 milionów funtów dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu pożyczkowego (ang. Coronavirus Business Interruption Loan Scheme) – nieoprocentowana przez pierwsze 12 miesięcy, z 80-proc. pokryciem pożyczki gwarantowanym przez rząd,
 • czasowe odroczenie płatności wcześniejszych zobowiązań podatkowych (ang. Time To Pay Scheme).

Firma w UK a koronawirus – najważniejsze elementy pakietu pomocowego

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

W ramach programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme, każdy pracodawca w UK, który spełni trzy konkretne warunki będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

Warunki, które należy spełnić to:

 • być zarejestrowanym w PAYE (rejestracja firmy dokonana nie później niż 28 lutego 2020 roku),
 • posiadać konto PAYE online,
 • posiadać konto bankowe w Wielkiej Brytanii.

Rząd przewiduje sfinansowanie 80 proc. kosztów wypłat dla tych pracowników, którzy formalnie pozostają zatrudnieni, ale nie wykonują pracy w związku z epidemią koronawirusa (ang. furloughed workers). Dofinansowanie może wynieść 80 proc. wysokości wynagrodzenia, maksymalnie 2 500 funtów miesięcznie.

Wstępnie zapowiedziano, że program będzie dotyczył wypłat z okresu trzech miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 r. W razie potrzeby może zostać wydłużony.

Program został uruchomiony 20 kwietnia.

Dofinansowanie wynagrodzeń dyrektorów spółek

W ramach programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme o wsparcie finansowe mogą ubiegać się również dyrektorzy spółek, którzy nie wykonują obowiązków w związku z epidemią koronawirusa. Decyzję o odsunięciu dyrektora od wykonywania obowiązków może podjąć zarząd spółki.

Dofinansowanie – jak w przypadku pracownika – może wynieść 80 proc. wysokości wynagrodzenia, maksymalnie 2 500 funtów miesięcznie.

Co ważne – w przypadku, gdy dyrektor odsunięty od wykonywania obowiązków w związku z epidemią będzie musiał podjąć czynności niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, może to zrobić. Należy jednak pamiętać, że przez “czynności niezbędne” rozumie się uzasadnione w danej sytuacji minimum. Nie powinno się natomiast wykonywać pracy, która w normalnych okolicznościach byłaby wykonywana w celu generowania zysku lub w ramach świadczenia usług.

Dofinansowanie wynagrodzeń osób samozatrudnionych

Program pomocy dla osób samozatrudnionych obejmie wszystkich, którzy utracili możliwość zarobkowania w związku z epidemią koronawirusa – i będzie podobny do programu ochrony dla pracowników.

Samozatrudnieni będą mogli ubiegać się o wypłaty w wysokości do 80 proc. wysokości średniej zarobków miesięcznych z ostatnich trzech lat, maksymalnie 2 500 funtów miesięcznie.

Tu również zapowiedziano, że program ma dotyczyć okresu trzech miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 r. – z opcją przedłużenia.

Odroczenie zapłaty podatku VAT i Income Tax

Odroczenie zapłaty VAT to ułatwienie, o które nie trzeba się ubiegać – przysługuje automatycznie każdemu przedsiębiorstwu. Odroczenie dotyczy zobowiązań z okresu od 20 marca do 30 czerwca br. Co ważne, płatność może zostać odroczona nawet do 2021 roku.

Odroczenie zapłaty podatku Income Tax również przysługuje automatycznie i dotyczy osób, które mają zapłacić drugą ratę podatku do 31 lipca. Płatność może zostać odroczona nawet do 2021 roku.

Dofinansowanie wypłat ustawowego chorobowego Sick Pay

W ramach programu wsparcia wypłat ustawowego chorobowego, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z zachorowaniami na COVID-19. Zwrot może objąć okres maksymalnie do dwóch tygodni zwolnienia lekarskiego pracownika chorego na COVID-19.

O zwrot mogą ubiegać się przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników. Co ważne, pod uwagę brany jest stan zatrudnienia na dzień 28 lutego 2020 r.

Szczegóły programu wsparcia zostaną opublikowane niebawem.

Related Posts

Call Now Button