Firma w UK a koronawirus – pomoc rządu dla przedsiębiorców

W związku z rosnącą liczbą zapytań o wsparcie dla firm w Wielkiej Brytanii w kontekście epidemii koronawirusa, przygotowaliśmy dla Państwa...
Firma w UK a koronawirus – pomoc rządu dla przedsiębiorców

W związku z rosnącą liczbą zapytań o wsparcie dla firm w Wielkiej Brytanii w kontekście epidemii koronawirusa, przygotowaliśmy dla Państwa tekst “Firma w UK a koronawirus”. W materiale znajdziecie Państwo omówienie ogłoszonego przez rząd w Londynie pakietu antykryzysowego, który ma wspomóc przedsiębiorców działających na Wyspach w czasie epidemii.

Obszerny przewodnik po pakiecie pomocowym, przygotowanym przez brytyjski rząd z myślą o przedsiębiorcach, został opublikowany na stronie gov.uk i jest aktualizowany na bieżąco.

Poniższy materiał również będzie aktualizowany. Zachęcamy do śledzenia zmian.

***

AKTUALIZACJA: 19 marca 2021 r.

 

Program wsparcia finansowego przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii w związku z pandemią koronawirusa został przedłużony! 

W oficjalnym komunikacie HMRC informuje, że Program ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme będzie obowiązywał do 30 września 2021. Co ważne, aktualna wysokość rządowego dofinansowania zostanie utrzymana do końca czerwca. Od 1 lipca pracodawcy korzystający z tej formy pomocy będą musieli w większym stopniu partycypować w kosztach utrzymania pracownika.

Przypominamy: pracodawca, który chce korzystać ze wsparcia rządowego w ramach programu ochrony miejsc pracy CJRS musi spełnić jeden warunek. Jest nim obowiązek wypłacania w każdym miesiącu pracownikom “urlopowanym” (ang. “furloughed”, czyli odsuniętym od pracy) wynagrodzenia w wysokości 80 proc. regularnej stawki za godziny nieprzepracowane (maksymalnie 2500 funtów miesięcznie na pracownika).

Jak podkreśla HMRC, pracodawca może oczywiście zdecydować się na opłacanie pracowników w stopniu większym niż wyznaczone minimum 80 proc. stawki / limitu 2500 funtów – będzie to jednak na jego własny koszt.

Zmiana wysokości dofinansowania dla firm w UK od 1 lipca 2021

Od 1 lipca br. dofinansowanie rządowe dla przedsiębiorstw w związku z pandemią będzie obniżane

Wysokość dofinansowania dla firm w UK w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu przedstawia poniższa tabela. W zestawieniu zostały też ujęte informacje o wymaganym wkładzie finansowym pracodawcy, oraz kwocie miesięcznej, jaką otrzyma pracownik, który został całkowicie odsunięty od pracy (tj. 100 proc. furloughed).

 

*Limity płac są proporcjonalne do liczby godzin nieprzepracowanych.

 

maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
Dofinansowanie rządowe – za godziny nieprzepracowane 80%,
maks. 2500 funtów
80%,
maks. 2500 funtów
70%, 

maks. 2187,5 funta

60%,

maks. 1875 funtów

60%,

maks. 1875 funtów

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i składki emerytalne pracownika Opłaca pracodawca Opłaca pracodawca Opłaca pracodawca Opłaca pracodawca Opłaca pracodawca
Składki pracodawcy – za godziny nieprzepracowane Pracodawca nie płaci Pracodawca nie płaci Pracodawca opłaca 10%, maks. 312,5 funta Pracodawca opłaca 20%, maks. 625 funtów Pracodawca opłaca 20%, maks. 625 funtów
Za nieprzepracowane godziny pracownik otrzymuje 80%,
maks. 2500 funtów
80%,
maks. 2500 funtów
80%,
maks. 2500 funtów
80%,
maks. 2500 funtów
80%,
maks. 2500 funtów

 

 

***

AKTUALIZACJA: 9 listopada 2020 r.

Większe wsparcie dla brytyjskich przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa!

Brytyjski rząd poinformował, że program ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme będzie obowiązywał aż do końca marca 2021 roku w całej Wielkiej Brytanii.

Pomoc finansowa w wydłużonym okresie obowiązywania programu CJRS będzie udzielana w następującym wymiarze:

 • w przypadku wniosków dotyczących okresu do 31 stycznia 2021 roku włącznie, pracownicy otrzymają 80 proc. obecnego wynagrodzenia za godziny, które nie zostały przepracowane (maksymalnie do 2 500 funtów),
 • dla wniosków za okres od 1 lutego do 31 marca 2021 roku, decyzja o wysokości pomocy finansowej zostanie podjęta w styczniu 2021 roku, po przygotowaniu przez rząd niezbędnych analiz i prognoz dotyczących sytuacji gospodarczej kraju.

Co ważne, w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme potwierdzono, że premia za utrzymanie zatrudnienia Job Retention Bonus w lutym nie będzie już wypłacana. Jednocześnie zapowiedziano wprowadzenie w jej miejsce alternatywnej formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców.

***
AKTUALIZACJA: 5 listopada 2020 r.

 

Brytyjski rząd poinformował o dalszym wsparciu dla brytyjskich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Mowa tu m.in. o wydłużeniu o miesiąc programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme oraz uruchomieniu dotacji dla firm, które zostały zmuszone do zamknięcia swoich lokali w związku z narzuconymi przez premiera obostrzeniami.

Coronavirus Job Retention Scheme otwarty do grudnia

Jak wynika z komunikatu opublikowanego w serwisie gov.uk, program ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme pozostanie otwarty o miesiąc dłużej – aż do grudnia, a pracownicy otrzymają 80 proc. obecnego wynagrodzenia za godziny, które nie zostały przepracowane (maksymalnie do 2 500 funtów). W praktyce oznacza to, że w “dodatkowym” okresie obowiązywania programu poziom wsparcia będzie równy temu, jaki obowiązywał w sierpniu, a pracodawca poniesie niższe koszty utrzymania pracownika niż miało to miejsce np. w październiku.

Gov.uk zaznacza, że z wydłużenia programu CJRS mogą skorzystać zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa, a także organizacje charytatywne i non-profit. 

Komunikat przypomina także przedsiębiorcom, że każda firma korzystająca z rządowego programu wsparcia zachowuje pełną swobodę decydowania o tym, w jakim wymiarze czasu pracy osoba, która wcześniej została odsunięta od pracy (ang. furloughed), ma powrócić do wykonywania obowiązków. Niezależnie od zadeklarowanego wymiaru, pracodawca będzie poproszony jedynie o pokrycie kosztów składek National Insurance i emerytalnych, które w przypadku przeciętnego wniosku stanowią zaledwie 5 proc. całości kosztów zatrudnienia.

Job Support Scheme wejdzie w życie z opóźnieniem

UWAGA! W związku z wydłużeniem programu Coronavirus Job Retention Scheme, zapowiedziane w październiku nowe narzędzie wsparcia, czyli program Job Support Scheme, wejdzie w życie z opóźnieniem – zostanie uruchomiony dopiero po zakończeniu programu Coronavirus Job Retention Scheme. Przypomnijmy, że Job Support Scheme to pomoc przewidziana dla tych przedsiębiorstw, które z powodu koronawirusa zmagają się z niższym popytem na ich usługi w miesiącach zimowych. Szczegółowe informacje o nim znajdziecie państwo w aktualizacji z dn. 6 października.

Dotacje dla firm zmuszonych do zamknięcia lokali

Dodatkowym narzędziem wsparcia dla firm, które w związku z obostrzeniami epidemicznymi musiały zamknąć swoje lokale na terenie Anglii, będą dotacje z programu Local Restrictions Support Grant. Wysokość dotacji w ramach programu będzie zależała od wartości konkretnej nieruchomości.

 • W przypadku nieruchomości, której wartość podlegająca opodatkowaniu nie przekracza 15 tys. funtów, dotacje wynoszą 1334 funtów miesięcznie lub 667 funtów za dwa tygodnie.
 • W przypadku nieruchomości o wartości podlegającej opodatkowaniu od 15 tys. funtów do 51 tys. funtów, dotacje wynoszą 2000 funtów miesięcznie lub 1000 funtów za dwa tygodnie.
 • W przypadku nieruchomości, której wartość podlegająca opodatkowaniu wynosi 51 tys. funtów lub więcej, dotacje wynoszą 3000 funtów miesięcznie lub 1500 funtów za dwa tygodnie.

***
AKTUALIZACJA: 6 października 2020 r.

 

Brytyjski rząd poinformował o wprowadzeniu nowych form wsparcia dla firm i pracowników w UK, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Mowa tu m.in. o: nowym Programie Wspierania Zatrudnienia (ang. Job Support Scheme), który ma na celu ochronę miejsc pracy osób powracających do normalnego wykonywania obowiązków, wydłużeniu okresu, w którym będzie obowiązywała obniżka VAT na szereg produktów i usług z zakresu turystyki i czasu wolnego, oraz wsparciu dla odroczonych płatności VAT.

JOB SUPPORT SCHEME: Nowy program wspierania zatrudnienia

Nowy program wspierania zatrudnienia Job Support Scheme kierowany jest do tych przedsiębiorstw, które z powodu koronawirusa zmagają się z niższym popytem na ich usługi w miesiącach zimowych. Nie należy mylić go z programem ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme, o którym pisaliśmy w poprzednich aktualizacjach, ponieważ jest to całkowicie odrębna, nowa forma wsparcia.

W ramach programu Job Support Scheme, już od 1 listopada br. rząd będzie dofinansowywał wynagrodzenia pracowników, którzy pracują mniej niż normalnie z uwagi na niższy popyt na usługi oferowane przez firmę. Program będzie obowiązywał przez sześć miesięcy.

Podział kosztów zatrudnienia pracownika będzie wówczas wyglądał następująco:

 • za godziny przepracowane przez pracownika zapłaci pracodawca,
 • za godziny nieprzepracowane przez pracownika ze względu na niższy popyt w jednej trzeciej zapłaci pracodawca, a w jednej trzeciej – rząd. Oznacza to, że pracownik otrzyma łącznie dwie trzecie swojego regularnego wynagrodzenia za godziny, w których nie będzie świadczył pracy (maksymalnie 697 funtów miesięcznie),
 • koszty składek National Insurance i emerytalnych pracownika również pokryje pracodawca.

By firma mogła skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia danego pracownika, spełnione muszą być dwa warunki:

 • pracownik musi figurować na liście płac przedsiębiorstwa w systemie PAYE od co najmniej 23 września (lub dłużej),
 • pracownik musi wykonywać pracę w wymiarze co najmniej jednej trzeciej normalnego czasu pracy.

Z programu wsparcia Job Support Scheme będą mogli korzystać wszyscy pracodawcy w UK – również ci, którzy nie złożyli wcześniej wniosków o wsparcie w ramach programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme.

Jako, że program obowiązuje od 1 listopada, pierwsze wnioski o pomoc finansową będzie można złożyć już na początku grudnia. Wsparcie będzie wypłacane co miesiąc.

Co ważne, program wspierania zatrudnienia Job Support Scheme będzie funkcjonował równolegle do programu premiowego Job Retention Bonus. Oznacza to, że pracodawcy mają możliwość skorzystania z obu tych form wsparcia równocześnie.

Dodatkowe ułatwienia

 • Obniżka VAT

Obniżka podatku VAT (z 20 proc. po 5 proc.) na szereg produktów i usług z zakresu turystyki i czasu wolnego będzie obowiązywać dłużej, niż pierwotnie zapowiadano, bo aż do 31 marca 2021 roku.

 • Nowy system dla odroczonych płatności VAT

W przypadku odroczenia płatności VAT, które były należne między 20 marca a 30 czerwca 2020 r., płatności należy dokonać do HMRC najpóźniej do 31 marca 2021 r. By ułatwić przedsiębiorcom uregulowanie tych zobowiązań, przygotowano nowy schemat spłaty VAT. Dzięki niemu należność można rozłożyć na równe raty i w ten sposób rozliczyć się w wyznaczonym terminie.

Zmiany w programie ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme

W najnowszym komunikacie HMRC przypomina także o tym, że od 1 października zmieniają się zasady przyznawania wsparcia w ramach programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme.

W październiku rząd sfinansuje do 60 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników (maksymalnie 1 875 funtów miesięcznie na pracownika) za godziny nieprzepracowane. Koszty zatrudnienia pracownika leżące po stronie pracodawcy to: składki NI i emerytalne, a dodatkowo pokrycie “brakującej” części dofinansowania (czyli 20 proc. wysokości wynagrodzeń pracowników) tak, by pracownicy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości do 80 proc. swoich regularnych zarobków (maksymalnie 2 500 funtów). Godziny, w których praca była wykonywana, w całości opłaca pracodawca.

***

 

AKTUALIZACJA: 9 lipca 2020 r.

firma w UK a koronawirus

DODANE INFORMACJE:

 • Nowy, specjalny bonus dla przedsiębiorców chcących utrzymać etaty w firmach – 1000 funtów za każdego pracownika, który pozostanie zatrudniony do końca stycznia 2021 roku.
 • Ponadto: nowe informacje o inicjatywach rządu, mających ożywić sektor turystyki i czasu wolnego w UK, a także przypomnienie ważnych dat dotyczących rządowej pomocy dla przedsiębiorców.

Premia Job Retention Bonus

Brytyjski rząd podejmuje kolejne działania, które mają zachęcić pracodawców w UK do utrzymania zatrudnienia w firmach w dobie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

W komunikacie z dn. 8 lipca HMRC informuje o wprowadzeniu Job Retention Bonus – jednorazowej premii w wysokości 1000 funtów dla przedsiębiorców korzystających z programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme. Bonus przysługuje na każdego pracownika, który został odsunięty od pracy przez pandemię i którego etat jest utrzymywany dzięki dofinansowaniu z rządowego programu.

Premia Job Retention Bonus: jakie warunki trzeba spełnić?

By uzyskać premię Job Retention Bonus na danego pracownika, należy spełnić trzy warunki:

 • dany pracownik musi uzyskać średnie wynagrodzenie w wysokości co najmniej 520 funtów miesięcznie za okres 3 miesięcy, począwszy od listopada br. (a więc listopad i grudzień br. oraz styczeń przyszłego roku),
 • pracownik został wcześniej odsunięty od obowiązków przez pracodawcę w związku z pandemią, a fakt ten został potwierdzony zgłoszeniem do uczestnictwa w programie ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme,
 • pracownik ten będzie zatrudniony w firmie co najmniej do 31 stycznia 2021 roku.

Premia Job Retention Bonus: najważniejsze daty

→  Pracodawcy będą mogli ubiegać się o bonus począwszy od 1 lutego 2021 roku, po skompletowaniu przez HMRC danych o wynagrodzeniach pracowników firmy za okres od listopada do stycznia.

→  Dodatkowe informacje o bonusie będą dostępne od 31 lipca br.

→  Przewodnik zawierający pełne omówienie i podsumowanie informacji o premii Job Retention Bonus zostanie opublikowany jesienią tego roku.

***

Ożywienie sektora turystyki i wypoczynku: zniżki i ułatwienia

W komunikacie z dn. 8 lipca HMRC informuje także o kolejnych inicjatywach, których celem jest ożywienie sektora turystyki i czasu wolnego w Wielkiej Brytanii.

Pierwsza z nich to Eat Out to Help Out Scheme – program zniżkowy dla klientów restauracji, kawiarni i pubów. Dzięki niemu, w sierpniu goście lokali gastronomicznych uczestniczących w programie będą mogli uzyskać do 50 proc. zniżki na posiłki i napoje bezalkoholowe (maksymalnie 10 funtów na osobę). Uwaga: Oferta będzie ważna wyłącznie w poniedziałki, wtorki i środy.

Kolejna inicjatywa to obniżka podatku VAT na szereg produktów i usług z zakresu turystyki i czasu wolnego. Stawka zostanie zmniejszona z 20 proc. do 5 proc. Obniżka ma obowiązywać od 15 lipca br. do 12 stycznia 2021 roku. Będzie dotyczyć m.in. posiłków i napojów bezalkoholowych w restauracjach, kawiarniach i pubach (także na wynos); wakacyjnych noclegów w hotelach, pensjonatach i kempingach oraz atrakcji oferowanych przez kina, parki rozrywki, czy zoo.

***
Rządowa pomoc: przypomnienie istotnych dat, dodatkowe informacje

Jednocześnie, HMRC przypomina o terminach, o których powinni pamiętać wszyscy pracodawcy korzystający z rządowego wsparcia w związku z pandemią. Przekazuje także dodatkowe informacje, które mogą być pomocne dla przedsiębiorców.

 • Wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń odsuniętych od pracy pracowników za okres do 30 czerwca włącznie można składać do 31 lipca.
 • Od 1 sierpnia rząd nie będzie już pokrywał za pracodawcę kosztów składek National Insurance i emerytalnych pracownika.
 • HMRC może kontaktować się telefonicznie z wybranymi pracodawcami, w celu omówienia ich roszczeń. Rozmowy mają na celu ustalenie, czy wnioski o dofinansowanie zostały wypełnione poprawnie, a pracodawca żąda prawidłowej kwoty wsparcia.
 • HMRC prosi pracodawców o zachowanie czujności w związku z doniesieniami o oszustach podszywających się pod ten urząd, wysyłających komunikaty łudząco podobne do korespondencji od HMRC. Osoby, które otrzymały w ostatnim czasie takie podejrzane wiadomości są proszone o kontakt z HMRC drogą mailową (adres e-mail: phishing@hmrc.gov.uk) lub przez SMS na numer 60599.

***

 

AKTUALIZACJA: 15 czerwca 2020 r.

firma w UK a koronawirus - CJRS

DODANE INFORMACJE: program ochrony miejsc pracy będzie bardziej elastyczny, ważne daty

Brytyjski rząd ogłosił szczegóły zapowiedzianych w maju zmian w programie ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme.

Już od 1 lipca firmy będą mogły zacząć w sposób elastyczny przywracać do pracy tych pracowników, którzy zostali odsunięci od obowiązków przez epidemię koronawirusa – i jednocześnie dalej korzystać z rządowego dofinansowania (w proporcjonalnie niższej wysokości). Za przepracowane przez pracownika godziny zapłaci pracodawca. Rząd pokryje natomiast 80 proc. kosztów wynagrodzenia za pozostałe godziny normalnego czasu pracy – czyli te, gdy pracownik nie mógł wykonywać swoich obowiązków w związku z pandemią. O tym, w jakim wymiarze dany pracownik wróci do swoich obowiązków, zadecyduje sam pracodawca.

Przedsiębiorcy, których pracownicy nie mogą wrócić do obowiązków z uwagi na zagrożenie epidemiczne lub brak konkretnych zadań do wykonania, nie powinni zmuszać pracowników do powrotu. Do końca sierpnia mogą oni liczyć na dofinansowanie za pełen czas pracy.

Co ważne, od sierpnia dotacja rządowa przyznawana w ramach programu utrzymania miejsc pracy będzie stopniowo zmniejszana:

 • W czerwcu i lipcu brytyjski rząd sfinansuje do 80 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników (maksymalnie 2 500 funtów miesięcznie na pracownika) oraz pokryje za pracodawcę koszty składek National Insurance i emerytalnych za godziny nieprzepracowane przez pracowników z uwagi na pandemię. Za czas, gdy pracownicy normalnie wykonywali swoje obowiązki, zapłaci pracodawca.
 • W sierpniu rząd sfinansuje do 80 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników (maksymalnie 2 500 funtów miesięcznie na pracownika) za godziny nieprzepracowane. Nie pokryje natomiast za pracodawcę kosztów składek NI i emerytalnych – opłaci je pracodawca. Podobnie jak w czerwcu i lipcu, za czas, gdy pracownicy normalnie wykonywali swoje obowiązki, również zapłaci pracodawca.
 • We wrześniu rząd sfinansuje do 70 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników (maksymalnie 2 187,50 funtów miesięcznie na pracownika) za godziny nieprzepracowane. Koszty po stronie pracodawcy to: składki NI i emerytalne, a dodatkowo pokrycie “brakującej” części dofinansowania (czyli 10 proc. wynagrodzeń pracowników) tak, by pracownicy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości do 80 proc. swoich regularnych zarobków (maksymalnie 2 500 funtów). Godziny, w których praca była wykonywana, w całości opłaca pracodawca.
 • W październiku rząd sfinansuje do 60 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników (maksymalnie 1 875 funtów miesięcznie na pracownika) za godziny nieprzepracowane. Koszty po stronie pracodawcy to: składki NI i emerytalne, a dodatkowo pokrycie “brakującej” części dofinansowania (czyli 20 proc. wynagrodzeń pracowników) tak, by pracownicy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości do 80 proc. Swoich regularnych zarobków (maksymalnie 2 500 funtów). Godziny, w których praca była wykonywana, w całości opłaca pracodawca.

Ważne daty

Od 30 czerwca program ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme będzie zamknięty dla nowych uczestników. Oznacza to, że pracodawca, którego pracownik nie był odsunięty od pracy w związku z epidemią na okres przynajmniej trzech tygodni przed dniem 30 czerwca, nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie w następnych miesiącach.

Do 31 lipca pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń odsuniętych od pracy pracowników za okres do 30 czerwca włącznie.

***

 

AKTUALIZACJA: 18 maja 2020 r.

DODANE INFORMACJE:

Brytyjski rząd poinformował o kolejnym wydłużeniu programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme. Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń obejmie okres do 31 października br. W komunikacie adresowanym do przedsiębiorców HMRC zaznacza jednak, że program będzie funkcjonował w obecnej postaci do końca lipca. Od 1 sierpnia zasady dotyczące uzyskiwania dofinansowania mają być bardziej elastyczne. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły stopniowo przywracać do pracy tych pracowników, którzy zostali odsunięci od obowiązków przez epidemię koronawirusa, jednocześnie dalej korzystając z proporcjonalnie mniejszego dofinansowania.

***

 

AKTUALIZACJA: 11 maja 2020 r.

DODANE INFORMACJE:

Brytyjski rząd poinformował, że program ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme został rozszerzony i możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń obejmie okres 4 miesięcy od dn. 1 marca 2020 r. (przypomnijmy: pierwotnie planowano, że program obejmie okres 3 miesięcy).

***

 

AKTUALIZACJA: 20 kwietnia 2020 r.

DODANE INFORMACJE:

W UK wystartował program ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme. Od 20 kwietnia można aplikować o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, którzy nie wykonują pracy w związku z epidemią koronawirusa. Więcej informacji o programie w materiale poniżej.

Uprzejmie informujemy, że udzielamy pomocy w przygotowaniu wniosków o dofinansowania wyłącznie naszym klientom.

***

 

AKTUALIZACJA: 7 kwietnia 2020 r.

DODANE INFORMACJE: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników firm w UK, dofinansowanie wynagrodzeń dyrektorów spółek LTD – jakie warunki trzeba spełnić

***

 

Firma w UK a koronawirus – przewodnik po pakiecie pomocowym

Głównym celem pakietu jest ochrona miejsc pracy. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący firmy w UK mogą skorzystać z szeregu ułatwień. To między innymi:

 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach programu ochrony miejsc pracy (ang. Coronavirus Job Retention Scheme),
 • dofinansowanie wynagrodzeń dyrektorów spółek w ramach ww. programu,
 • dofinansowanie dla osób samozatrudnionych (ang. Self-employment Income Support Scheme),
 • odroczenie zapłaty podatku VAT i Income Tax,
 • dofinansowanie wypłat ustawowego chorobowego dla pracowników (ang. Statuatory Sick Pay),
 • umorzenie podatku od nieruchomości użytkowanych przez przedsiębiorstwa (ang. business rates) dla firm działających w obszarach najbardziej dotkniętych skutkami epidemii,
 • dotacja w wysokości 10 tys. funtów (ang. Business Grant Scheme) – dla małych firm niepłacących business rates, oraz do 25 tys. funtów – dla firm z branży handlowej, hotelarskiej i wypoczynkowej, działających w mniejszych obiektach o wartości podlegającej opodatkowaniu w przedziale 15 000 funtów – 51 000 funtów,
 • pożyczka do 5 milionów funtów dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu pożyczkowego (ang. Coronavirus Business Interruption Loan Scheme) – nieoprocentowana przez pierwsze 12 miesięcy, z 80-proc. pokryciem pożyczki gwarantowanym przez rząd,
 • czasowe odroczenie płatności wcześniejszych zobowiązań podatkowych (ang. Time To Pay Scheme).

Firma w UK a koronawirus – najważniejsze elementy pakietu pomocowego

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

W ramach programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme, każdy pracodawca w UK, który spełni trzy konkretne warunki będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

Warunki, które należy spełnić to:

 • być zarejestrowanym w PAYE (rejestracja firmy dokonana nie później niż 28 lutego 2020 roku),
 • posiadać konto PAYE online,
 • posiadać konto bankowe w Wielkiej Brytanii.

Rząd przewiduje sfinansowanie 80 proc. kosztów wypłat dla tych pracowników, którzy formalnie pozostają zatrudnieni, ale nie wykonują pracy w związku z epidemią koronawirusa (ang. furloughed workers). Dofinansowanie może wynieść 80 proc. wysokości wynagrodzenia, maksymalnie 2 500 funtów miesięcznie.

Wstępnie zapowiedziano, że program będzie dotyczył wypłat z okresu trzech miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 r. W razie potrzeby może zostać wydłużony.

Program został uruchomiony 20 kwietnia.

Dofinansowanie wynagrodzeń dyrektorów spółek

W ramach programu ochrony miejsc pracy Coronavirus Job Retention Scheme o wsparcie finansowe mogą ubiegać się również dyrektorzy spółek, którzy nie wykonują obowiązków w związku z epidemią koronawirusa. Decyzję o odsunięciu dyrektora od wykonywania obowiązków może podjąć zarząd spółki.

Dofinansowanie – jak w przypadku pracownika – może wynieść 80 proc. wysokości wynagrodzenia, maksymalnie 2 500 funtów miesięcznie.

Co ważne – w przypadku, gdy dyrektor odsunięty od wykonywania obowiązków w związku z epidemią będzie musiał podjąć czynności niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, może to zrobić. Należy jednak pamiętać, że przez “czynności niezbędne” rozumie się uzasadnione w danej sytuacji minimum. Nie powinno się natomiast wykonywać pracy, która w normalnych okolicznościach byłaby wykonywana w celu generowania zysku lub w ramach świadczenia usług.

Dofinansowanie wynagrodzeń osób samozatrudnionych

Program pomocy dla osób samozatrudnionych obejmie wszystkich, którzy utracili możliwość zarobkowania w związku z epidemią koronawirusa – i będzie podobny do programu ochrony dla pracowników.

Samozatrudnieni będą mogli ubiegać się o wypłaty w wysokości do 80 proc. wysokości średniej zarobków miesięcznych z ostatnich trzech lat, maksymalnie 2 500 funtów miesięcznie.

Tu również zapowiedziano, że program ma dotyczyć okresu trzech miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 r. – z opcją przedłużenia.

Odroczenie zapłaty podatku VAT i Income Tax

Odroczenie zapłaty VAT to ułatwienie, o które nie trzeba się ubiegać – przysługuje automatycznie każdemu przedsiębiorstwu. Odroczenie dotyczy zobowiązań z okresu od 20 marca do 30 czerwca br. Co ważne, płatność może zostać odroczona nawet do 2021 roku.

Odroczenie zapłaty podatku Income Tax również przysługuje automatycznie i dotyczy osób, które mają zapłacić drugą ratę podatku do 31 lipca. Płatność może zostać odroczona nawet do 2021 roku.

Dofinansowanie wypłat ustawowego chorobowego Sick Pay

W ramach programu wsparcia wypłat ustawowego chorobowego, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z zachorowaniami na COVID-19. Zwrot może objąć okres maksymalnie do dwóch tygodni zwolnienia lekarskiego pracownika chorego na COVID-19.

O zwrot mogą ubiegać się przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników. Co ważne, pod uwagę brany jest stan zatrudnienia na dzień 28 lutego 2020 r.

Szczegóły programu wsparcia zostaną opublikowane niebawem.

Related Posts

Leave a reply