Zniesienie ulgi abolicyjnej – co oznacza dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii?

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie przepisy, ograniczające wysokość ulgi abolicyjnej do kwoty wolnej od podatku dochodowego obowiązującej...
Zniesienie ulgi abolicyjnej – co oznacza dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii?

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie przepisy, ograniczające wysokość ulgi abolicyjnej do kwoty wolnej od podatku dochodowego obowiązującej w Polsce. W praktyce oznacza to zniesienie wszelkich korzyści podatkowych, które do tej pory przysługiwały osobom pracującym przez część roku na terenie Wielkiej Brytanii. Zobacz, co to oznacza dla Ciebie i w jaki sposób możesz uniknąć konsekwencji finansowych wynikających z nowelizacji ustawy.

 

Co to jest ulga abolicyjna i kogo obejmuje?

Ulga abolicyjna to rodzaj ulgi podatkowej. Została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa w 2008 roku i zastąpiła wcześniej stosowaną abolicję podatkową. Reguluje ją ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP. Ulga abolicyjna ma zastosowanie do przychodów z pracy za granicą objętych podatkiem dochodowych oraz przychodów z praw majątkowych dotyczących praw autorskich. Mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy otrzymali wynagrodzenie w państwie, z którym Polska:

 • posiada umowę o rozliczeniu metodą proporcjonalnego odliczenia (m.in. UK);
 • nie posiada żadnej umowy dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania (z wyłączeniem tzw. rajów podatkowych).

Obecnie w Polsce stosuje się dwie metody mające na celu unikanie podwójnego opodatkowania: 

 1. metodę wyłączenia z progresją (korzystniejszą dla podatnika);
 2. metodę proporcjonalnego odliczenia (mniej korzystną dla podatnika). 

Istotą ulgi abolicyjnej jest zrównanie wysokości podatku dochodowego obliczonego za pomocą obu tych metod. Maksymalna wysokość ulgi nie może zatem być większa niż różnica pomiędzy nimi.

 

Zmiany w przepisach dotyczących ulgi abolicyjnej

Na mocy konwencji MLI z 2018 roku w większości państw, które mają podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do obliczania należnego podatku dochodowego, ma być automatycznie stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia. Znika zatem konieczność wyrównania dysproporcji pomiędzy wynikami uzyskanymi z obu metod. Według ustawodawców w takiej sytuacji pozostawienie ulgi abolicyjnej mogłoby prowadzić do podwójnego nieopodatkowania dochodów i nadużyć podatkowych.

Dlatego 28 listopada br. w polskim sejmie została przegłosowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy ograniczają wysokość ulgi abolicyjnej do wysokości kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi w Polsce 8 000 zł w skali roku. Ustawa została opublikowana w dzienniku ustaw 30 listopada br. i ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

 

Co oznacza zniesienie ulgi abolicyjnej?

Najważniejszą konsekwencją wynikającą z nowelizacji ustawy jest fakt, że od 2021 roku Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii przez część roku i posiadający rezydencję podatkową w Polsce będą zobowiązani zapłacić podatek dochodowy od przychodów uzyskanych za granicą według Polskiej skali. Dlaczego jest to dla nas niekorzystne? 

W UK kwota wolna od podatku wynosi 12 500 GB (ok. 62 tysiące PLN) i jest prawie 8 razy wyższa niż w Polsce. Osoby, które do tej pory osiągały dochody poniżej tej wartości, według brytyjskich przepisów nie musiały płacić podatku dochodowego. Od nowego roku będą ich jednak obowiązywać Polskie regulacje, co oznacza, że kwota wolna od podatku będzie wynosić zaledwie 8 000 zł, a cały dochód powyżej tej wartości będzie podlegał opodatkowaniu. Zatem mimo że w świetle prawa ulga abolicyjna dalej będzie obowiązywać, to realne korzyści wynikające z jej zastosowania będą tak małe, że równie dobrze mogłaby ona zostać całkowicie zniesiona. 

 

Ile wyniesie podatek dochodowy od wynagrodzenia z UK po zniesieniu ulgi abolicyjnej?

Od nowego roku wszystkie osoby utrzymujące rezydencję podatkową w Polsce będą zmuszone opodatkować dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii za zasadach obowiązujących w naszym kraju. Ile wyniesie zatem dodatkowy podatek do zapłaty w przypadku dyrektorów spółek LTD?

Kalkulacja podatku dochodowego dyrektora spółki LTD dla rocznych dochodów równych 60 000 zł

(Przyjęty kurs funta to 5 PLN)

Jeśli w 2020 roku Twoje dochody z pracy w UK osiągnęły równowartość 60 tysięcy złotych (czyli ok. 12 tyś GBP) to musisz zapłacić tylko składki na ubezpieczenie NIC w wysokości 300 GBP czyli ok. 1 500 złotych, dodatkowo Twój pracodawca zapłaci 443 funty składki NIC czyli 2 215 PLN. Nie musisz płacić podatku dochodowego, ponieważ Twoje przychody nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, która w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 12 500 GBP.

W 2021 roku w przypadku takiego samego wynagrodzenia poza składką na ubezpieczenie w UK będziesz musiał zapłacić dodatkowo podatek dochodowy w Polsce według skali podatkowej od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku (60 000 zł – 8000 zł = 52 000 zł). W tym wypadku przy 17% PIT daje to 8 840 zł dodatkowego podatku do zapłaty w Polsce.

 

Kalkulacja podatku dochodowego dyrektora spółki LTD dla rocznych dochodów równych 120 000 zł

(Przyjęty kurs funta to 5 PLN)

Jeśli w 2020 roku Twoje dochody z pracy w UK osiągnęły równowartość 120 tysięcy złotych brutto (czyli ok. 24 tys GBP) to musisz zapłacić 2 298 GBP podatku oraz 1 740 GBP składki NIC , czyli łącznie 20 190 zł. Dodatkowo Twój pracodawca zapłaci 2 099 GBP składki NIC. 

W 2021 roku w przypadku takiego samego wynagrodzenia poza składką na ubezpieczenie i podatkiem w UK będziesz musiał zapłacić dodatkowo podatek dochodowy w Polsce. W tym wypadku wchodzisz na 32% stawkę PIT od nadwyżki ponad 85 528 zł i podatek wyniesie 25 570 PLN. Następnie od tej kwoty możemy odliczyć podatek zapłacony za granicą.

Czyli 25 570 PLN – 11 490 PLN (2298 GBP x 5) = 14 080 PLN – tyle podatku zapłacimy jeszcze w Polsce.

 

Zmiana rezydencji podatkowej

Sposobem ograniczenia dotkliwych konsekwencji finansowych wynikających ze zniesienia ulgi abolicyjnej może być rezygnacja z polskiej rezydencji podatkowej. Jak to zrobić?

Najprostszym rozwiązaniem byłoby spędzanie na terenie naszego kraju mniej niż 183 dni w roku. Nie każdy jednak jest gotowy na podjęcie tak stanowczych kroków. Można też próbować dowodzić, że mimo iż w Polsce przebywamy przez znaczną część roku, to nasze centrum interesów życiowych znajduje się w Wielkiej Brytanii. Ta przesłanka jest jednak bardzo nieprecyzyjnie zdefiniowana w ustawodawstwie, przez co często decyzja o jej uznaniu zależy subiektywnej oceny urzędnika. Mimo tych trudności konsekwencją zniesienia ulgi abolicyjnej może być właśnie masowy napływ wniosków o zmianę rezydentury podatkowej. 

 

Podsumowanie

Ulga abolicyjna przez wielu Polaków była wykorzystywana w celu optymalizacji podatkowej. Jej zniesienie według zamierzeń ustawodawcy ma spowodować ograniczenie takich nadużyć. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad. Nowe przepisy powodują m.in. zróżnicowanie podatników zarabiających za granicą. Osoby osiągające dochody w Wielkiej Brytanii będą musiały płacić dodatkowy podatek, ale już polscy pracownicy np. w Niemczech, Francji czy Czechach takiego obowiązku mieć nie będą.

Poza wzrostem obciążeń podatkowych należy się też liczyć z większą liczbą formalności do załatwienia. Jeśli chcesz przygotować się wcześniej do zachodzących zmian, skontaktuj się z jednym z naszych profesjonalnych doradców. Wspólnie przeanalizujemy Twoją sytuację i ustalimy jakie kroki należy podjąć w celu optymalizacji podatkowej. 

 

1 COMMENTS

 1. Szymon
  31 grudnia, 2021 16:05 Odpowiedz

  Witam serdecznie
  Poszukuje wskazówek bądź jakichkolwiek informacji na temat ulgi abolicyjnej. A w zasadzie w jakim stopniu dotyczy mojej osoby.
  Mieszkam w UK od 9 lat, spędzam tam przynajmniej 11 miesięcy w ciągu roku. Pracuje wyłącznie w UK. W Polsce jestem wymeldowany, nie posiadam nic na siebie, nie rozliczam się w Polsce ale od dwóch tygodni żona z dwójka dzieci już mieszka w Polsce. Wiec od teraz przez kolejne kilka lat będę nadal mieszkać i pracować w UK ale rodzina zostaje w Polsce. Czy to oznacza ze ulga abolicyjna mnie nie obejmuje i podlegam opodatkowaniu w Polsce?
  Dziękuje z góry i pozdrawiam serdecznie

Leave a reply