Wizy w UK. Zasady zatrudnienia w Anglii po brexicie.

Jednym z wielu następstw Brexitu, o których informujemy i które wyjaśniamy na naszym blogu są zmiany w zasadach zatrudniania pracowników...
Wizy w UK. Zasady zatrudnienia w Anglii po brexicie.

Jednym z wielu następstw Brexitu, o których informujemy i które wyjaśniamy na naszym blogu są zmiany w zasadach zatrudniania pracowników na terenie Wielkiej Brytanii. W poniższym materiale uzupełniliśmy zagadnienia związane z tym tematem, opisanym częściowo we wcześniejszym artykule.

 

Wizy w UK 

 

Jeżeli nie jesteś rezydentem w UK, a chcesz otworzyć firmę na terenie Wielkiej Brytanii (np. spółkę LTD), zatrudnić się w niej i pobierać wynagrodzenie (tytułem wynagrodzenia dyrektorskiego), to będziesz potrzebował wizy. Obowiązek ten nie obejmuje osób z tzw. statusem osiedleńca (settled status oraz pre-settled status).

 

Start up visa

 

Wiza dla startupów jest przeznaczona dla osób, którzy otwierają biznes po raz pierwszy. Możesz o nią aplikować, jeśli:

 

 • planowany biznes jest innowacyjny na rynku UK. Musi to być produkt lub usługa, której jeszcze nie ma na rynku,
 • spełniasz resztę wymagań kwalifikacyjnych (minimum 18 lat, potwierdzenie znajomości j. angielskiego, oszczędności)

 

Start up visa umożliwia pozostanie w UK na maksymalnie 2 lata i nie ma możliwości jej przedłużenia. Po upływie dwóch lat możesz aplikować o “wizę Innowatora” (Innovator visa).

Wymagania kwalifikacyjne dla start up visa

 

Do uzyskania tego rodzaju wizy konieczna jest zgoda wydana przez brytyjską instytucję szkolnictwa wyższego lub organizację biznesową, którą wspiera brytyjskich przedsiębiorców. 

 

Poza zgodą odpowiedniej instytucji, konieczna jest potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (w skali Common European Framework of Reference for Languages, w skrócie CEFR).

 

Dodatkowym wymogiem stawianym przez urząd jest posiadanie oszczędności w kwocie minimum £1270 na koncie bankowym przez okres 28 dni kalendarzowych przed złożeniem aplikacji o przyznanie wizy.

 

Koszt wyrobienia tego rodzaju wizy wynosi £363.

 

Innovator visa

 

Ten rodzaj wizy jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy:

 • chcą założyć firmę i dysponują kapitałem na inwestycje lub
 • posiadają już działającą firmę, dla której otrzymali wcześniej Start-up Visa.

 

Wymagana wysokość kapitału na inwestycje dla ubiegających się o Innovator visa to minimum £50 000. Co istotne, przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia źródła pochodzenia tych pieniędzy.

 

Wymóg finansowy dla ubiegających się o Innovator visa nie dotyczy przedsiębiorców, którzy mają działające firmy i uzyskali wcześniej wizę Start-up, lub zmienili profil biznesu i uzgodnili to z organem zatwierdzającym.

 

Jakie warunki musi spełniać firma? Podobnie, jak w przypadku wizy dla startupów – firma musi być innowacyjna w obszarze, w którym działa. Ponadto, zanim aplikacja zostanie złożona, pomysł biznesowy musi zostać zatwierdzony przez odpowiedni organ zatwierdzający. 

 

Jeśli warunki te są spełnione i przedsiębiorca otrzyma pozytywną decyzję, musi spełnić pozostałe wymagania kwalifikacyjne. Są one bardzo podobne do wymagań dla uzyskania start up visa. Konieczna jest więc: znajomość języka angielskiego, wiek minimum 18 lat oraz musisz udokumentowanie, że dana osoba posiada wystarczające oszczędności do życia na terenie UK.

 

Wiza wydawana jest maksymalnie na 3 lata, a jej koszt to £1021.

Rejestracja oddziału lub spółki zależnej na terenie Wielkiej Brytanii

 

Jeżeli planujesz otworzyć oddział lub spółkę zależną na terenie Wielkiej Brytanii możesz ubiegać się o wizę dla przedstawiciela zagranicznej firmy (z ang. Representative of an Overseas Business visa).

Wiza dla przedstawiciela zagranicznej firmy (Representative of an Overseas Business visa) 

 

Możesz aplikować o tę wizę w następujących przypadkach:

 

 • reprezentujesz zagraniczny biznes i planujesz otwarcie oddziału spółki lub spółki zależnej (która w całości jest własnością spółki zagranicznej) na terenie UK,
 • jesteś pracownikiem zagranicznych mediów (gazety, telewizji, innych mediów), która planuje działać na rynku angielskim w dłuższej perspektywie.  

 

Aby ubiegać się o tę wizę, musisz być zdolny do samodzielnego utrzymania się w UK (bez konieczności pobierania świadczeń socjalnych) oraz spełnić wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego.

 

Jeśli chcesz aplikować o wyłączne przedstawicielstwo zagranicznej firmy musisz spełnić dodatkowe wymagania:

 

 • zostać zrekrutowanym i zatrudnionym przez firmę, której główna siedziba znajduje się poza Wielką Brytanią i która nie planuje przeniesienia tej siedziby na teren Zjednoczonego Królestwa (co istotne, firma musi prowadzić aktywną sprzedaż);
 • posiadać umiejętności, doświadczenie oraz wiedzę do pełnienia takiej funkcji;
 • być zatrudnionym na kierowniczym stanowisku w firmie (ale nie możesz być jej właścicielem albo jej kontrolować) oraz posiadać wszelkie upoważnienia do działania w jej imieniu;
 • jest to pierwsze wejście firmy na rynek angielski – poprzez rejestrację oddziału lub spółki zależnej;
 • spółka zagraniczna ma już zarejestrowany podmiot na terenie UK, ale nikogo nie zatrudnia oraz nie prowadzi żadnej działalności.

 

Jeżeli Twój pracodawca pracuje już nad powołaniem oddziału spółki lub spółki zależnej, ale podmiot nie został jeszcze powołany, możesz zastąpić poprzedniego reprezentanta/przedstawiciela.

 

Global Talent visa

 

Global Talent Visa został przygotowany dla osób, którzy chcą podjąć pracę na terenie Wielkiej Brytanii. Osoby starające się o ten rodzaj wizy muszą być liderami lub potencjalnymi liderami z dziedzin: nauka, medycyna, inżynieria i nauki ścisłe. Wyjątkowe umiejętności lub ogromny potencjał są w najważniejszym kryterium w przyznawaniu Global Talent Visa.

 

Wiza ta nie jest związana z konkretnym pracodawcą czy organizacją a osoby posiadające ten rodzaj wizy mogą pracować na terenie UK przez okres 5 lat. Ponadto osoby ubiegające się o tą wizę nie muszą posiadać potwierdzonej oferty pracy, nie ma też wymogu znajomości języka angielskiego czy minimalnego wynagrodzenia. Po okresie 3 lat można starać się o uzyskanie statusu osiedleńca (settled status).

 

Jeżeli planujesz otwarcie firmy na terenie Wielkiej Brytanii i nie masz pewności czy w Twojej sytuacji posiadanie wizy będzie niezbędne, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością porozmawiamy o Twoim biznesie.

 

Related Posts

Leave a reply