Transport i spedycja w UK

Transport i spedycja to w UK prężny, atrakcyjny biznes - według najnowszych statystyk rocznie do Wielkiej Brytanii wjeżdżają ponad dwa...
Transport i spedycja w UK

Transport i spedycja to w UK prężny, atrakcyjny biznes – według najnowszych statystyk rocznie do Wielkiej Brytanii wjeżdżają ponad dwa miliony ciężarówek, z czego blisko pół miliona to pojazdy z Polski. W związku z dużą liczbą zapytań o księgowość oraz pomoc w rejestracji działalności transportowej i spedycyjnej w Wielkiej Brytanii, przygotowaliśmy materiał, którym wyjaśniamy najważniejsze kwestie z tym związane.

W tekście poruszamy następujące zagadnienia: działalność transportowa a działalność spedycyjna, regulacje dotyczące transportu i spedycji w Polsce oraz regulacje dotyczące transportu i spedycji w UK.

Transport a spedycja

Transport i spedycja to pojęcia często stosowane wymiennie. To poważny błąd, który może skutkować kosztownymi nieporozumieniami między firmą a klientem. Czym się różnią? Transport – to wyłącznie przewóz z punktu A do punktu B. Transport nie obejmuje innych czynności z nim związanych. Spedycja – to szersze pojęcie, które oznacza szereg czynności związanych z organizacją przewozu towarów. Transport jest jedną z nich. Inne czynności to: przyjmowanie zleceń, wybieranie odpowiedniego środka transportu, zawieranie umów, ubezpieczanie ładunków, odprawa celna, przygotowanie i odbiór przesyłek, przekazywanie przesyłek.

W praktyce rozróżnienie oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że firma spedycyjna może dokonać przewozu sama lub zlecić przewóz innym przewoźnikom lub firmom spedycyjnym, a firma transportowa – polega wyłącznie na sobie. Po drugie, że odpowiedzialność spedytora jest większa niż zwykłego przewoźnika, bo obejmuje więcej czynności.

Transport i spedycja w Polsce – regulacje i formalności

W Polsce licencje i zezwolenia co do zasady nie dotyczą tylko transportu i przewozu pojazdami o masie poniżej 3,5 tony.

Usługi spedycyjne obejmujące pośrednictwo przy przewozie rzeczy wymagają uzyskania stosownej licencji.

Żeby uzyskać licencję spedycyjną na pośrednictwo w przewozie rzeczy, należy spełnić kilka warunków: posiadać certyfikat kompetencji zawodowych (potwierdzonych egzaminem) przez przynajmniej jedną z osób zarządzających firmą, posiadać odpowiednią zdolność finansową oraz dobrą reputację.

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym to potwierdzenie, że dana osoba posiada wiedzę niezbędną do wykonania działalności transportowej. Uzyskanie go to niemały wydatek – szkolenie przygotowujące to ok. 1200 zł, przystąpienie do egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu to 800 zł. W przypadku niezaliczenia testu, powtórne przystąpienie do niego to koszt 500 zł.

Zdolność finansowa, o której mowa, w przypadku pośrednictwa przy przewozie rzeczy oznacza zabezpieczenie finansowe w wysokości 50 tys. euro. Poświadczeniem zabezpieczenia może być m.in. roczne sprawozdanie finansowe, środki na koncie bankowym, gotówka, poręczenie majątkowe, czy nieruchomość.

Dobrą reputację konieczną do uzyskania licencji, w myśl polskiego prawa posiada osoba, która “nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu” oraz wobec której “nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego”. (źródło: biznes.gov.pl)

Należy również pamiętać, że osoba, która chce prowadzić firmę spedycyjną w Polsce musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS).

By świadczyć usługi transportowe pojazdami o masie powyżej 3,5 tony na własny użytek licencja transportowa nie jest wymagana – wystarczy zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne. Koszt wydania takiego zaświadczenia to 500 zł. Jeżeli tego rodzaju transport ma być prowadzony również poza granicami kraju, konieczne będzie też zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy transport drogowy. Roczne zaświadczenie to koszt 100 zł, każdy kolejny rok – 100 zł.

Świadczenie usług transportowych pojazdami o masie powyżej 3,5 tony na rzecz innych podmiotów wymaga posiadania licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu rzeczy. Koszt pozyskania licencji to 1000 zł + 100 zł za każdy zgłoszony pojazd + 10 za wypis. Również w tym przypadku rozszerzenie działalności na transport zagraniczny to dodatkowe wydatki – niezbędne zezwolenie i licencja wspólnotowa to koszt odpowiednio 1000 zł i 4 – 8 tys. zł w zależności od tego na jaki okres jest wydawana + opłata za każdy wypis z licencji (440 zł w przypadku dokumentu ważnego do 5 lat lub 880 zł w przypadku dokumentu ważnego od 5 do 10 lat). Konieczne będzie też posiadanie ubezpieczenia OC przewoźnika, oraz – podobnie jak w przypadku licencji na pośrednictwo – certyfikatu kompetencji zawodowych.

Transport i spedycja w UK – regulacje i formalności

W Wielkiej Brytanii założenie firmy opierającej się na pośrednictwie w przewozie rzeczy jest nieporównywalnie łatwiejsze – z dwóch ważnych powodów:

  • nie ma obowiązku posiadania licencji spedycyjnej (ang. freight forwarding),
  • nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia OCS (jest to jednak rekomendowane).

Równie istotne są nieskomplikowane rozliczenia podatkowe tego rodzaju działalności w UK.

Co ważne, założenie w UK firmy pośredniczącej w międzynarodowym transporcie rzeczy (spedycyjnej) jest możliwe również w przypadku, gdy mieszkamy w Polsce. Należy przy tym zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, związanych m.in. z bazą przedsiębiorcy, pojazdami firmowymi oraz formą współpracy z kierowcami.

Warto też podkreślić, że w przypadku transportu pojazdami o masie powyżej 3,5 tony w UK konieczne będzie posiadanie tzw. licencji operatora. Istnieją trzy rodzaje takich licencji: standardowa licencja krajowa, standardowa licencja międzynarodowa, oraz licencja ograniczona. Pierwsza z nich – krajowa – pozwala na przewożenie własnych towarów i towarów na rzecz innych osób w Wielkiej Brytanii oraz przewóz własnych towarów za granicą. Druga, międzynarodowa – pozwala na przewożenie własnych towarów i towarów na rzecz innych osób, zarówno w Wielkiej Brytanii jak i za granicą. Ostatnia, ograniczona pozwala tylko na przewożenie własnych towarów na własny rachunek w Wielkiej Brytanii i UE.

Koszt uzyskania licencji wraz z opłatami to ok. 800 funtów – przy czym suma ta nie obejmuje depozytu gotówkowego, który musi znajdować się na koncie firmy w chwili składania wniosku. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa, to 8 tys. funtów na pierwszy samochód i ok. 4,5 tys. funtów na każdy kolejny.

Obowiązkowe będzie tu także posiadanie stosownego ubezpieczenia dla przewoźnika.

 

***

Nie masz czasu czytać, wolisz porozmawiać? Zadzwoń – i przekonaj się, czym jest wysoka jakość obsługi księgowej.

Gwarantujemy ją, bo w Oak & Berry nie zatrudniamy “konsultantów”. Pracują dla nas wyłącznie specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozliczaniu firmy – zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.

Dzięki temu, dzwoniąc do nas możesz mieć pewność, że od razu uzyskasz pomoc i konkretne, rzetelne odpowiedzi – zamiast tygodniami czekać na rozmowę z księgowym lub osobiste spotkanie w ważnej dla Ciebie sprawie.

W Oak & Berry to my czekamy na Ciebie – nigdy odwrotnie.

Related Posts

Leave a reply