Rośnie kwota wolna od podatku w Anglii. Przeciętny Polak w ogóle nie zapłaciłby w Anglii podatku dochodowego

Rośnie kwota wolna od podatku w Anglii (ang. Personal Allowance). W roku podatkowym 2017/2018, który rozpoczął się 6 kwietnia, wynosi...
Rośnie kwota wolna od podatku w Anglii. Przeciętny Polak w ogóle nie zapłaciłby w Anglii podatku dochodowego

Rośnie kwota wolna od podatku w Anglii (ang. Personal Allowance). W roku podatkowym 2017/2018, który rozpoczął się 6 kwietnia, wynosi ona 11 500 funtów (o 500 funtów więcej niż w poprzednim roku podatkowym) – a więc blisko 57 tys. złotych. Biorąc pod uwagę, że w Polsce pracownik otrzymujący średnią krajową pensję (według danych GUS na luty 2017 r. jest to 4277,32 zł brutto) zarabia łącznie ok. 51 328 złotych rocznie, łatwo zauważyć, że w takich warunkach przeciętny Polak… w ogóle nie zapłaciłby w Anglii podatku dochodowego.

Kwota wolna od podatku w Anglii

Dla brytyjskiego podatnika taka podwyżka kwoty zwolnionej z opodatkowania nie jest niczym wyjątkowym, bowiem na Wyspach stawki te są podnoszone regularnie. Tylko od 2010 roku kwota wolna od podatku w Anglii wzrosła łącznie o ponad 5 tys. funtów, a więc blisko 25 tys. złotych (od 6 475 funtów w roku podatkowym 2010/2011 do 11 500 funtów w roku podatkowym 2017/2018).

Kwota wolna od podatku w Anglii - zmiany w latach 2010-2017

Dla porównania, w tym samym okresie w Polsce kwota wolna od podatku w praktyce nie zmieniła się ani o złotówkę: osobom zarabiającym od 11 tys. złotych do 85 528 złotych rocznie wciąż przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 3 091 złotych (obowiązująca od 2009 roku). Minimalnie poprawiła się jedynie sytuacja osób najmniej zarabiających (pracujących w niepełnym wymiarze czasu, maksymalnie ¼ etatu): dla dochodów poniżej 11 tys. złotych rocznie kwota wolna od podatku została podniesiona i wynosi obecnie 6,6 tys. złotych.

Progi podatkowe w Anglii

Warto zauważyć, że wraz z wysokością kwoty wolnej od podatku w Anglii zmieniają się także progi podatkowe. Zgodnie z informacją opublikowaną przez brytyjskie ministerstwo skarbu na stronie rządowej gov.uk, w roku podatkowym 2017/2018 na Wyspach obowiązują następujące limity i stawki opodatkowania:

Progi podatkowe w Anglii

Co ciekawe, brytyjski rząd zapowiedział już obniżkę podatku dochodowego od osób prawnych z poziomu 20 proc. do 17 proc. Ma ona wejść w życie najpóźniej do 2020 roku.

Składki w Anglii

W roku podatkowym 2017/2018 na Wyspach rośnie także kwota zwolniona z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie (ang. Primary Treshold). Przypomnijmy, że w poprzednim roku podatkowym wynosiła ona 8 060 funtów rocznie (155 funtów tygodniowo). Od 6 kwietnia 2017 wynosi ona 8 164 (157 funtów tygodniowo). Wysokość składki naliczana jest proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia.

Koszty prowadzenia firmy w Anglii

Ile realnie może więc zaoszczędzić osoba, która przeniesie swoją działalność gospodarczą do Anglii? Nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. By zilustrować to zagadnienie, zestawiliśmy podstawowe koszty ponoszone przez właścicieli małych firm w Anglii i w Polsce. Zobacz porównanie kosztów prowadzenia firmy w obu krajach.

Related Posts

Leave a reply