Emerytura w UK dla dyrektora spółki LTD

Prowadzisz firmę w Wielkiej Brytanii lub zastanawiasz się nad przeniesieniem działalności na Wyspy? Sprawdź, ile może wynieść emerytura w UK...
Emerytura w UK dla dyrektora spółki LTD

Prowadzisz firmę w Wielkiej Brytanii lub zastanawiasz się nad przeniesieniem działalności na Wyspy? Sprawdź, ile może wynieść emerytura w UK dla dyrektora spółki LTD, z jakich elementów się składa i jakie warunki musisz spełnić, aby ją otrzymać.

Obowiązujący w Wielkiej Brytanii system emerytalny zakłada, że każda osoba uprawniona do otrzymywania tego typu świadczeń może pobierać je z trzech różnych źródeł. Pierwsze to emerytura państwowa, (ang. State Pension), drugie to emerytura firmowa (ang. Company Pension), trzecie – emerytura prywatna (ang. Personal Pension).

W skład emerytury państwowej wchodzą: emerytura podstawowa (ang. Basic State Pension) oraz emerytura dodatkowa (ang. Additional State Pension). Świadczenie podstawowe przyznawane jest każdemu, kto osiągnie wymagany wiek emerytalny i udowodni, że przepracował na Wyspach co najmniej 10 lat. Co ważne, nie musi to być 10 kolejnych lat – istotna będzie tutaj jedynie suma udokumentowanych okresów zatrudnienia. Nieco inaczej wygląda sprawa świadczenia dodatkowego – nie każdy bowiem będzie uprawniony do pobierania go (nie otrzymają go np. osoby prowadzące działalność na zasadzie samozatrudnienia). Wysokość tego świadczenia zależy od indywidualnych dochodów oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

Emerytura w UK dla dyrektora spółki LTD – warunki

Prowadzisz działalność na Wyspach i chcesz sprawdzić, ile może wynieść emerytura w UK dla dyrektora spółki LTD? Zacznij od ustalenia, czy nie obowiązują Cię nowe warunki nabycia uprawnień emerytalnych! Zostały one wprowadzone 6 kwietnia 2016 roku i dotyczą mężczyzn urodzonych po 6 kwietnia 1951 roku oraz kobiet urodzonych po 6 kwietnia 1953 roku. W zgodzie z nowymi zasadami, takie osoby mogą ubiegać się o nową emeryturę państwową (ang. New State Pension). Jak możesz stwierdzić, czy jesteś do niej uprawniony? Skorzystaj z kalkulatora wieku emerytalnego dostępnego na rządowej stronie GOV.UK: https://www.gov.uk/state-pension-age.

Pamiętaj jednocześnie, że do uzyskania jakiejkolwiek formy emerytury państwowej konieczne jest spełnienie jednego, podstawowego warunku – zgromadzenie co najmniej 10 lat podatkowych. Możemy do nich zaliczyć każdy okres, w którym:

  • pracowaliśmy w Wielkiej Brytanii i odprowadzaliśmy składki National Insurance,
  • pobieraliśmy świadczenia dla bezrobotnych, chorobowe, rodzicielskie lub opiekuńcze,
  • opłacaliśmy dobrowolną składkę National Insurance.

Emerytura w UK dla dyrektora spółki LTD – wysokość świadczenia

Jak wysoka może być nowa emerytura państwowa? Obecnie maksymalna wartość takiego świadczenia to około 160 funtów tygodniowo (dokładnie 159,55 funta), czyli blisko 700 funtów w skali miesiąca. Co ważne, pełną emeryturę państwową może otrzymać osoba, która osiągnie wiek emerytalny (dla większości płatników jest to 68 lat) i udowodni odpowiedni staż pracy, wynoszący aktualnie 35 lat. Dotyczy to również dyrektorów spółek Limited, pobierających wynagrodzenia dyrektorskie i odprowadzających od nich składki.

Osoby, które chcą uzyskać emeryturę w UK, ale ich staż pracy jest krótszy niż 35 lat, mogą liczyć na wypłatę proporcjonalną do liczby zgromadzonych lat podatkowych. By ją otrzymać, należy przepracować na Wyspach co najmniej 10 lat. Jak obliczyć wysokość takiego świadczenia? Przykładowo, jeśli zgromadzimy na swoim koncie 10 lat składkowych, będzie to 10/35 pełnej emerytury państwowej; dla 20 zgromadzonych lat będzie to 20/35 tej sumy.

Historię swoich składek na ubezpieczenie emerytalne w Wielkiej Brytanii możesz sprawdzić na rządowej stronie GOV.UK: https://www.tax.service.gov.uk/check-your-state-pension.

Emerytura w UK dla dyrektora spółki LTD mieszkającego za granicą

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że osoba, która pracowała w kilku różnych krajach lub wyłącznie za granicą, przechodząc na emeryturę musi złożyć wniosek o świadczenie tylko w aktualnym miejscu zamieszkania. Stamtąd wniosek zostanie przekazany do kraju, gdzie znajdowało się nasze ostatnie miejsce pracy. Emigrantów biznesowych na pewno ucieszy fakt, że do sumy zgromadzonych lat składkowych wliczony zostanie zarówno czas przepracowany w ojczyźnie, jak i za granicą.

Należy pamiętać, że polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki Limited przechodząc na emeryturę będą musieli zdecydować, z którego kraju chcą pobierać świadczenie emerytalne. Nie ma bowiem możliwości, by otrzymywać wypłaty z obu krajów równolegle lub naprzemiennie.

W takiej sytuacji zachęcamy do porównania warunków nabycia i wysokości świadczeń. W większości przypadków, w Wielkiej Brytanii będą one znacznie atrakcyjniejsze, niż w Polsce. Decyzja w tej sprawie należy do podatnika.

Brytyjski rząd zapewnia, że Brexit nie wpłynie na nabyte przez imigrantów uprawnienia do świadczeń emerytalnych. “Umowa wyjścia” z Unii Europejskiej będzie bowiem zawierała zobowiązanie do koordynacji ubezpieczeń społecznych.

Emerytura w UK dla dyrektora spółki LTD – więcej informacji

Chcesz wiedzieć więcej o możliwościach emerytalnych dla osób prowadzących spółki Limited? Nie wiesz, na jakie świadczenie możesz liczyć? Skontaktuj się z nami – nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Czytaj również:

Jak zarabiać więcej? 7 błędów, przez które Twoja firma zarabia mniej niż powinna

Wyższa kwota wolna od podatku w Anglii w roku podatkowym 2018/2019

Jednoosobowa działalność czy spółka z o.o.? Sprawdź co się opłaca

Related Posts

Leave a reply