Porównanie kosztów prowadzenia firmy w Polsce oraz w Bułgarii

W dzisiejszym wpisie porównamy koszty prowadzenia firmy w dwóch krajach Unii Europejskiej - Polsce oraz Bułgarii. O tym, że Bułgaria...
Porównanie kosztów prowadzenia firmy w Polsce oraz w Bułgarii

W dzisiejszym wpisie porównamy koszty prowadzenia firmy w dwóch krajach Unii Europejskiej – Polsce oraz Bułgarii. O tym, że Bułgaria zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców pisaliśmy już w naszym wcześniejszym wpisie https://oakandberry.com/bulgaria-jako-kierunek-emigracji-podatkowej/. Poniżej przedstawiamy opracowane przez nas zestawienie wysokości płaconych podatków oraz składek ubezpieczeniowych.

 

Podatki w Polsce 

 

W Polsce funkcjonuje złożony system podatkowy. W przypadku prowadzenia własnej firmy najważniejszy jest podatek dochodowy i to na nim się skupimy.

Najczęściej wybieranymi formami opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce są:

 1. Skala podatkowa (zasady ogólne) – gdzie podatek to:
  • do 120.000 zł ― 17% od dochodu minus kwota zmniejszająca podatek (5.100 zł)
  • ponad 120.000 zł ― 15.300 zł + 32% od dochodu ponad 120.000 zł 
 2. Podatek liniowy – to forma opodatkowania dochodu, w której stosujemy jedną stawkę podatku bez względu na jego wysokość. Stawka ta wynosi 19%. 
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ryczałt jest formą opodatkowania, w której przedsiębiorca nie ma możliwości pomniejszenia przychodów o poniesione koszty.

W zależności od rodzaju wykonywanej działalności obowiązują różne stawki ryczałtu. Wyróżnia się 5 podstawowych stawek: 17%, 15%, 8,5%, 5,5% oraz 3%.

 

Prowadząc firmę w postaci spółki zapłacimy podatek od dochodów osób prawnych (CIT). Stawka CIT w Polsce wynosi 19% lub 9% dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

 

Podatki w Bułgarii

 

W Bułgarii system podatkowy jest o wiele mniej skomplikowany. Funkcjonuje jedna stawka podatku liniowego dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych w wysokości 10%. Stawka jest taka sama bez względu na wysokość osiąganego dochodu. Co ciekawe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, możliwe jest również wliczenie ustawowych kosztów uzyskania przychodu na poziomie 25% lub 40% w zależności od branży, co pozwala obniżyć podatek do efektywnej stawki 7,5%, a nawet 6%.

 

Składki ubezpieczeniowe w Polsce

 

Prowadzenie własnej firmy wiąże się również z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych. 

​​W Polsce osoby samozatrudnione muszą opłacać składki na:

 • ubezpieczenie zdrowotne 
 • ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy (332,88 zł)
 • ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy (812,23 zł)
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% podstawy (101,94 zł)

W roku 2023 na pełnym ZUS suma składek, bez części zdrowotnej wynosi 1316,54 zł

 

Wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania:

 • skali podatkowej i podatku liniowego – podstawą jest osiągnięty dochód (odpowiednio 9% oraz 4,9%)
 • ryczałtu – podstawa zależy od osiąganego przychodu
  • dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia; (376,16 zł)
  • dla przychodów do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia; (626,93 zł)
  • dla przychodów wyższych – 180% przeciętnego wynagrodzenia (1 128,48 zł)

Składki ubezpieczeniowe w Bułgarii

 

W Bułgarii osoby samozatrudnione opłacają składki w zależności od wysokości osiągniętego miesięcznego dochodu. Składka wynosi:

 • Państwowe Fundusze Ubezpieczeń Społecznych – 14,80 %, 
 • Dodatkowy obowiązkowy fundusz ubezpieczenia emerytalnego w ramach Powszechnego Funduszu Emerytalnego – 5,00%
 • Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego – 8,00%

W sumie daje to 27,8%. Minimalna miesięczna podstawa ubezpieczenia dla freelancerów wynosi 710 BGN, a maksymalna miesięczna podstawa ubezpieczenia jest ograniczona do 3400 BGN – co daje maksymalną składkę miesięczną w wysokości 945.20 BGN

 

Składki i podatki w Bułgarii – przykładowe obliczenia

 

Rozważymy szczegółowo dwa przykłady z dochodem z pracy poniżej i powyżej maksymalnego dochodu ubezpieczenia społecznego.

Roczny dochód 48 000 BGN 

Należy obliczyć średni dochód uzyskiwany miesięcznie, czyli 48.000/12 = 4.000 BGN. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek ponoszą 25% wydatków ustawowych, czyli tylko 75% dochodu brutto podlega składkom na ubezpieczenie społeczne, a następnie opodatkowaniu. W tym przykładzie dochód podlegający ubezpieczeniu wynosi 4000 * 75% = 3000 BGN. Łączna stawka obowiązkowych składek wynosi 27,8%, czyli wysokość składek to 3.000*27,8% = 834 BGN. Podstawa opodatkowania obliczana jest po odjęciu kwoty składek ZUS 3.000 – 834 = 2.166 BGN, czyli podatek należny wynosi 2.166*10% = 216,60 BGN. 

Roczny dochód 160 000 BGN 

Należy obliczyć średni dochód uzyskiwany miesięcznie, czyli 160.000/12 = 13.333,34 BGN. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek ponoszą 25% wydatków ustawowych, czyli tylko 75% dochodu brutto podlega składkom na ubezpieczenie społeczne, a następnie opodatkowaniu. W tym przykładzie dochód podlegający ubezpieczeniu wynosi 13.333,34 * 75% = 10.000 BGN. Łączna stawka obowiązkowych składek wynosi 27,8%, ale należy mieć na uwadze, że od 01.04.2022 maksymalny przychód na ubezpieczenie społeczne wynosi 3.400 BGN, czyli wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 3.400*27,8% = 945,20 BGN. Podstawę opodatkowania oblicza się po odjęciu kwoty składek ZUS 10.000 – 945,20 = 9.054,80 BGN, czyli podatek należny wynosi 9.054,80*10% = 905,48 BGN.

 

Porównanie kosztów prowadzenia firmy w Polsce oraz w Bułgarii

 

Poniższa tabela pokazuje porównanie kosztów prowadzenia działalności dla polskiej skali podatkowej oraz podatku liniowego. Tabele mają charakter poglądowy, jeśli interesuje Cię ile Ty możesz zaoszczędzić skontaktuj się z nami.

 

Skala podatkowa w PL – suma kosztów podatku oraz składek ZUS

Roczny przychód Suma kosztów Polska  Suma kosztów Bułgaria Różnica
200 000 zł 49 086 zł 39 300 zł 9786 zł
500 000 zł 134 856 zł 61 800 zł 73056 zł
1 000 000 zł 277 806 zł 99 300 zł 178506 zł

 

 

Podatek liniowy w PL – suma kosztów podatku oraz składek ZUS

Roczny przychód Suma kosztów Polska Suma kosztów Bułgaria Różnica
200 000 zł 56 457 zł 39 300 zł 17157 zł
500 000 zł 115 609 zł 61 800 zł 53809 zł
1 000 000 zł 214 197 zł 99 300 zł 114897 zł

 

Patrząc na powyższą tabelę można jednoznacznie stwierdzić, że prowadzenie firmy w Bułgarii jest dużo bardziej korzystne finansowo, niż prowadzenie firmy w Polsce. Wraz ze wzrostem dochodu różnice są coraz bardziej wyraźne. Ponadto Bułgaria posiada mniej skomplikowany system podatkowy pozwalający obniżyć koszty księgowości i czas spędzony na biurokrację. 

Co więcej dla firm o bardzo niskich kosztach wliczenie ustawowych kosztów prowadzenia działalności pozwala obniżyć podatek o kolejne kilka procent. 

W Polsce po wprowadzeniu Nowego Ladu, składka zdrowotna znacząco podniosła wysokosc odprowadzanych danin do państwa, szczegolnie wybierajac rozliczenie na zasadach ogolnych lub podatkiem liniowym.

 

Zaintaresowałeś firmą w Bulgarii? Zastanawiasz się czy to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie oraz Twojej firmy? Skontaktuj się z naszym biurem. Nasi specjaliści z przyjemnością ocenią czy Twoja firma nadaje się do przeniesienia za granicą i przedstawią możliwe scenariusze.

Leave a reply