Nowe wytyczne dla kontrolerów fiskusa

Nowe wytyczne dla kontrolerów fiskusa

W mediach popularna jest ostatnio reklama supermarketu, gdzie główną rolę odgrywa “Geniusz Wojny”, Napoleon. Bonaparte był świetnym strategiem, który zapewne przydałby się teraz w Ministerstwie Finansów – resort pracuje obecnie nad strategią odbudowy dochodów budżetowych, a już wysłało nowe wytyczne dla kontrolerów fiskusa.

Nacisk na VAT

 

Z informacji do jakich dotarli dziennikarze “Pulsu Biznesu” wynika, że wszyscy kontrolerzy skarbowi otrzymali nowe wytyczne z Warszawy. Reporterzy rozmawiali z urzędnikami oraz inspektorami, którzy zgodnie twierdzą, że od teraz kontrole fiskusa będą uderzać tam, gdzie mogą przynieść realne korzyści. Oznacza to koniec z marnowaniem czasu na dochodzenie “wirtualnych” należności podatkowych.

“W przypadku VAT kontrole są obecnie prowadzone z naciskiem na te firmy, z których jesteśmy w stanie ściągnąć pieniądze. Mniej uwagi poświęca się tzw. słupom” – przyznaje pragnący zachować anonimowość inspektor kontroli skarbowej.

Trudno dziwić się takiej polityce, zważywszy, że w ministerialnych statystykach dotyczących podatku od towarów i usług ilość nieprawidłowości nieustannie wzrasta. Większość tych, które udaje się wykryć, to działania zorganizowanych grup przestępczych utrzymujących się z tego procederu.

Na ewentualne trudności w walce z nieprawidłowościami wskazuje ekonomista Radosław Piekarz. “Jeśli rzeczywiście kontrola skoncentruje się nie na tzw. słupach, które nie mają pieniędzy, ale na faktycznych beneficjentach wyłudzeń, będzie to ruch w dobrą stronę. Widzę w tym jednak jeden problem. Taka kontrola jest znacznie trudniejsza pod względem dowodowym” – zauważa.

 

Co z CIT’em?

Inspektorzy fiskusa przyglądają się również cenom transferowym. Ministerstwo Finansów jeszcze w grudniu zachęcało podatników, by do końca marca złożyli korekty zeznań podatkowych za ubiegłe lata. Resort obiecywał przy tym również 50-procentową ulgę na odsetki z zaległego podatku i ostrzegał, że od drugiego kwartału zacznie przeprowadzać kontrole wszędzie tam, gdzie podmioty nie płaciły CIT-u pomimo wysokiej dynamiki przychodów.

“W Urzędach Kontroli Skarbowej stworzone zostały specjalne zespoły do typowania spółek z zakresu cen transferowych. Na ich kontrole będziemy kłaść największy nacisk” – tłumaczy inny pracownik skarbówki.

Eksperci są zgodni, że kierunek zmian wyznaczonych przez administrację podatkową jest dobry, ale mają poważne wątpliwości co do szczegółów. “W kontroli podatkowej chodzi o to, aby sprawdzić te obszary, które stwarzają istotne zagrożenie dla stabilności finansów państwa, a za takie należy rozumieć zarówno ceny transferowe jak i VAT. W ten sposób kontrolami nie będą obciążane podmioty, które takiego ryzyka nie stwarzają. Oczywiście cała sztuka polega na właściwym wytypowaniu podmiotów. O ile mi wiadomo, obecnie MF nie posiada jeszcze odpowiednich narzędzi, aby taką analizę ryzyka prowadzić” – tłumaczy Piekarz.

 

System i motywacja

Resort finansów zdaje sobie sprawę z własnych braków. Dlatego w konsultacjach międzyresortowych jest już projekt ustawy, określający nowe zasady wyposażenia fiskusa w odpowiednie systemy IT czy Jednolity Plik Kontrolny. Dzięki temu skarbówka będzie mogła łatwiej wytypować adresy podmiotów, którym powinni się przyjrzeć inspektorzy.

Do wytężonej pracy kontrolerów ma zachęcić system premiowy. “Dostaliśmy informacje, że premie nie będą już przyznawane na podstawie ustaleń, a dodatkowym plusem będzie to, czy spółka wpłaci pieniądze” – przyznaje jeden z kontrolerów.

 

Call Now Button