Urząd Skarbowy prześwietli konta bankowe Polaków „bez żadnego trybu”. Od 1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany w prawie

Dotychczasowe przepisy odnośnie kont bankowych w Polsce zabezpieczały prywatność swoich obywateli. Urzędnik miał prawo uzyskać wgląd w konto bankowe podatnika...
Urząd Skarbowy prześwietli konta bankowe Polaków „bez żadnego trybu”. Od 1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany w prawie

Dotychczasowe przepisy odnośnie kont bankowych w Polsce zabezpieczały prywatność swoich obywateli. Urzędnik miał prawo uzyskać wgląd w konto bankowe podatnika tylko wtedy, gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie podatkowe i posiada status podejrzanego. Ta zasada zmienia się już w lipcu tego roku – urzędnicy skarbowi zyskają nowe uprawnienia, dzięki którym mogą prześwietlić oszczędności Polaków “bez żadnego trybu”. 

 

Od 1 lipca 2022 wchodzą w życie nowe przepisy, według których banki będą musiały udostępnić organom podatkowym informacje o posiadanej liczbie kont, ich stanie oraz obrocie swoich Klientów. Powyższe informacje będą przekazywane nie tylko w przypadku prowadzonego postępowania, ale również:

  • na etapie postępowania przygotowawczego dotyczącego osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa podatkowego,
  • w przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających

 

Skarbówka otrzyma dostęp do danych finansowych Polaków

Portal Money.pl informuje, że dzięki zamianie określenia “podejrzany” na “osoba fizyczna”  w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, każdy podatnik, o którego zapyta KAS automatycznie zyska status podejrzanego. Brzmi dość absurdalnie, ale dzięki temu zabiegowi US będzie mógł prześwietlić praktycznie każdego obywatela i uzyskać informację o:

 

  • posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych, pieniężnych, a także rachunków papierów wartościowych; 
  • posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, 
  • stanu tych rachunków z podaniem historii wpływów, obciążeń i ich tytułów, 
  • nadawców i odbiorców transakcji bankowych, 
  • zawartych umów kredytowych lub pożyczek z podaniem wysokości zobowiązań, celów, na jakie zostały udzielone, jak również sposobu zabezpieczenia ich spłaty, 
  • zawartych umów depozytowych, umów udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii, 
  • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, a także obrotu nimi. 

 

Z najnowszych doniesień medialnych wynika, że to nie koniec zmian. Zwiększona zostanie również grupa instytucji, które będą mogły zajrzeć na konta Polaków. Dotychczas mógł to robić szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzedu celno- skarbowego. Od lipca takie uprawnienia zyska również naczelnik urzędu skarbowego. Warto podkreślić, że skarbówka nie będzie mogła udostępnić pozyskanych informacji policji czy innym służbom.

 

Tajemnica bankowa w Polsce

Związek Banków Polskich alarmuje, że nadchodzące zmiany są bardzo niebezpieczne w kontekście przyjętych zasad dotyczących tajemnicy bankowej. Do tej pory nawet prokurator w prowadzonym postępowaniu karnym nie miał dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową. Rzecznika Praw Obywatelskich informuje, że jego zdaniem „nie przedstawiono uzasadnienia zmiany, a znacząco poszerza ona zakres ingerencji w strefę prywatności obywateli”. Głos zabrali również doradcy podatkowi – zwrócili oni uwagę, że już obecnie obowiązujące przepisy pozwalają instytucjom państwa skutecznie walczyć z nadużyciami. Trudno w tym kontekście znaleźć racjonalne uzasadnienie dla kolejnego poszerzenia kompetencji urzędników. 

 

Nic więc dziwnego, że w kontekście nadchodzących zmian przepisów, Polacy szukają możliwości, aby uchronić reszty poczucia prywatności. Jednym ze sposobów jest otwarcie konta za granicą oraz przeniesienia tam swoich oszczędności. 

Related Posts

Leave a reply